Skip to main content

Design thinking inzetten in de zorg

  • 14/06/2021

In dit pilootproject ontdekken ondernemers hands-on en via de uitwerking van een concrete case de kracht van design thinking-methodieken in de zorgsector.

EFRO     Europese unie

Vermarkten van digitale oplossingen voor de zorgsector

Door de toenemende vergrijzing van onze maatschappij enerzijds en door budgetbeperkingen anderzijds stijgt de vraag naar gedigitaliseerde dienstverlening in de zorgsector. Tegelijk wordt vaak vastgesteld dat de kloof tussen de technologische/digitale toepassingen en de vermarkting ervan in de zorgsector nog steeds groot is.

Vaak zijn de voornaamste redenen terug te brengen tot eenzelfde kernoorzaak: bij de ontwikkeling wordt te veel vertrokken vanuit het eigen digitale/technologische kunnen en wordt te weinig rekening gehouden met de fysieke en economische mogelijkheden, de noden en/of de verwachtingen van de verschillende stakeholders. Design thinking biedt hier oplossingen.

De meerwaarde van design thinking voor de zorgsector

In 2018 is een studie verschenen waarin 24 voorbeelden van design thinking in de zorg uitvoerig werden geanalyseerd (Design thinking in health care, Myra Altman PhD, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6178900/). Het besluit was dat design thinking leidt tot bruikbare en effectieve oplossingen in de zorg.

Design thinking zoekt altijd naar oplossingen waarin niet alleen technologische mogelijkheden worden benut, maar ook de wens van de patiënt, zorgverlener, de financiële haalbaarheid voor de zorgorganisatie,... worden meegewogen. Daarnaast kent een aanpak met design thinking een iteratief karakter. Dat is zinvol omdat nieuwe technologie meestal niet in één keer goed wordt ingezet; er zijn meerdere iteraties nodig. Op basis van voortschrijdend inzicht wordt de nieuwe technologie steeds beter toegepast.

Het project en de case

Onder de koepel van Woon & Zorg Heilig Hart vinden zorgbehoevende senioren of personen met dementie vandaag een permanent verblijf met zorg op maat en dit op verschillende campussen in Kortrijk, Roeselare en Beveren-Leie. Eén van de kleine gelukjes zijn de dagelijkse menu’s die de bewoners zelf kunnen samenstellen uit een ruime keuze. Zowel het front- als het backofficeproces die deze dagelijkse wisselende menukeuzes mogelijk moeten maken, zijn echter heel tijdrovend. De organisch gegroeide flow vanaf het helpen van de bewoners bij het kiezen en het opnemen van de menu’s, de bestellingen,… tot het verdelen en serveren van de maaltijden, is aan digitalisering toe. Dat mag echter niet ten koste van de betrokkenheid en het wellbeing van de bewoners gaan.

Vanaf september 2021 start een grondig onderzoek naar alle pijnpunten en mogelijke oplossingen. Hiervoor doen we een beroep op ontwerpbedrijven én digitale bedrijven die de mogelijkheden van design thinking willen ontdekken.

Partners: Designregio Kortrijk, Woon & Zorg Groep Heilig Hart, Voka West-Vlaanderen

Looptijd: 1 januari 2021 - 31 december 2021

Totaal budget: € 156.340,00

Toegekende EFRO-steun: € 62.536,00 (40%)

Zorggroep H. HartDesignregio Kortrijk

Contactpersoon

Marijke Bouciqué

Kennis & advies/Innovatie - Innovatie & digitalisering

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag