Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Definitief vastgesteld GRUP als basis voor herinrichting R0

Definitief vastgesteld GRUP als basis voor herinrichting R0

  • 08/03/2024

Vandaag zette Minister Lydia Peeters en de Vlaamse regering opnieuw een belangrijke stap in de duurzame herinrichting van de Ring rond Brussel. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel noord’ is na advies van de Raad van State, definitief vastgesteld. Nu moeten de omgevingsvergunningen zo snel mogelijk worden aangevraagd en goedgekeurd.

De definitieve vaststelling van het GRUP laat toe om te starten met de broodnodige reorganisatie van de Ring die kreunt onder verouderde infrastructuur. Herinrichting moet resulteren in veiliger verkeer en betere doorstroming voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en automobilisten.

Ik ben verheugd met deze stap vooruit naar een herinrichting van de Ring rond Brussel. Het totale project is een noodzakelijke investering voor de mobiliteit van de toekomst in en buiten onze regio. De snelweg slibt te vaak toe en dat is nefast voor onze bedrijven, leveringstijden en de mobiliteit van werknemers. Bedrijven moeten in de nabije toekomst beter bereikbaar zijn zodat de economische schade door de congestie op de Brusselse ring krimpt.” aldus Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant.

Naar een nieuwe Ring

De Ring wordt aangepakt van Groot-Bijgaarden tot en met Kraainem. Op dat hele traject wordt er gewerkt aan 115 onveilige punten, komen er 27 veilige en comfortabele fiets- en voetgangersverbindingen, zal sluipverkeer terugdringen en krijgt de natuur de vrije loop met 35 ecologische verbindingen, 139 hectare extra natuurgebied en 35 hectare bijkomend bos. De heraanleg zal verlopen in fasen.

R0

Minder weven, beter doorstromen

Door op- en afritten anders te organiseren en de infrastructuur logischer in te richten, maken ze de Ring bovendien veiliger. Zo komt er in de zone Machelen - Zaventem - Kraainem een parallelstructuur die de verkeersstroom opsplitst in stedelijk en doorgaand verkeer. Zo verminderen de ‘weefbewegingen’ tussen auto’s, zijn er minder incidenten en verbetert de doorstroming.

Duurzaam en aangenaam vervoer

We zetten ook resoluut in op duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Voor fietsers en voetgangers komen er aangepaste verbindingen. Zo creëren we een uitnodigend fiets- en wandelnetwerk dat handig en aangenaam is voor verplaatsingen van en naar het werk, maar ook voor fietstochten en wandelingen in de vrije tijd”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. "We maken de Ring ook klaar voor de mobiliteit van de toekomst, zoals autonome voertuigen en nieuwe vormen van openbaar vervoer door een flexibele inrichting en eenvoudige aanpassingsmogelijkheden.

Beter wonen en werken rond de Ring

De herinrichting van de Ring zal ook de levenskwaliteit verbeteren van wie er woont en werkt. Het verkeer dat door de woonkernen sluipt zal verminderen, er worden geluidsschermen geplaatst evenals groenbermen.

Contactpersoon

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand & Woordvoerder Politiek Memorandum Luchthaven

Proximus