Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Definitie ‘kleine onderneming’ geactualiseerd

Definitie ‘kleine onderneming’ geactualiseerd

  • 29/02/2024

De criteria waaraan een onderneming moet voldoen om aanzien te worden als een ‘kleine onderneming’ worden geactualiseerd. Dat was hoognodig, want door niet-indexatie en door de torenhoge inflatie van de laatste jaren verloren steeds meer ondernemingen die kwalificatie, terwijl ze in reële termen niet gegroeid waren. Door deze scheeftrekking konden ze niet langer aanspraak maken op enkele financiële en fiscale gunsten die specifiek gelden voor kleine vennootschappen. De aanpassing van de kmo-definitie in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd deze week goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. De wetswijziging moet nu nog gestemd worden in de plenaire vergadering van de Kamer.

Hoe is het vandaag?

Vandaag wordt een kleine onderneming gedefinieerd als: vennootschap die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan een van de volgende criteria overschrijdt:

-    jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50 werknemers; 
-    een jaaromzet, exclusief btw, van maximaal 9 miljoen euro;
-    een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro.

Deze drempels bleven sinds de omzetting van de Europese Richtlijn in 2015 ongewijzigd, terwijl het balanstotaal en de jaaromzet wel mee evolueerde met het prijspeil. Zo werden de grenswaarden hoe langer hoe meer ingehaald door de economische realiteit. Door de historisch hoge inflatie van de voorbije jaren werd dat probleem enkel prangender.

Wat zijn de nieuwe grenswaarden?

De aangepaste drempelwaarden met ingang vanaf boekjaar 2024 zijn de volgende:

Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

-    jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
-    jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 11.250.000 euro;
-    balanstotaal: 6.000.000 euro.

Waarom dit een goede zaak is

Voka is al lang vragende partij om deze scheeftrekking recht te zetten. 

Wanneer ondernemingen louter door de impact van jarenlang gecumuleerde inflatie gekwalificeerd worden als een grotere onderneming, kunnen ze geen gebruik meer maken van belangrijke maatregelen als de basis-investeringsaftrek en het verlaagd tarief van 20% in de vennootschapsbelasting op de eerste 100.000 euro winst. Aan het statuut van kleine onderneming zijn ook minder zware boekhoudkundige rapporteringsverplichtingen gekoppeld.

Het is dan ook positief dat de regering versneld werk maakt van de omzetting van deze aangepaste Europese richtlijn. Die heeft immers al betrekking op het boekjaar 2024. Het is belangrijk dat ondernemingen al in een vroeg stadium weten waar ze aan toe zijn. 

Contactpersoon

Karl Collaerts

Senior Adviseur Fiscaliteit & Begroting

imu - vzw - Uzbrussel
imu - vzw - Altez