Skip to main content
  • Nieuws
  • Debat minister Schauvliege: "We verliezen de Westhoek zeker niet uit het oog”

Debat minister Schauvliege: "We verliezen de Westhoek zeker niet uit het oog”

  • 29/11/2016

In het administratief centrum van Ieper, Auris, ontving Voka West-Vlaanderen maandagavond Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

Minister Schauvliege ging er in gesprek met Steven Betz van het Kenniscentrum van Voka, Patrick Zutterman, directeur van WVI en Christophe Dhaene, regiovoorzitter Ieper-Poperinge-Wervik voor Voka. Centraal stond het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Eind mei kondigde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege aan dat ze tegen 2050 een “betonstop” wil invoeren. Elk nieuw bouwproject zou dan gecompenseerd moeten worden door elders evenveel ruimte aan de natuur te geven. Maar ondernemers weten beter dan wie dan ook dat er in Vlaanderen, en zeker ook in West-Vlaanderen, nood is aan extra ruimte om te ondernemen. Er is niet alleen méér ruimte nodig, de ruimte moet ook vlot invulbaar en van hoogwaardige kwaliteit zijn. Ook de snelheid en flexibiliteit waarmee ze ingevuld kan worden, spelen een belangrijke rol. Daarom nodigde Voka de minister uit om na te gaan wat de gevolgen zijn van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voor de beschikbare ruimte om te ondernemen.

Ruimtelijke wanorde

“We hebben in Vlaanderen lange tijd ruimtelijke wanorde gekend”, stak Joke Schauvliege van wal. “We moeten leren op een andere manier met ruimte om te gaan, met respect voor de levenskwaliteit, de mobiliteit,… Het woord ‘betonstop’ heb ik nooit uitgesproken, ik heb wel van een ‘verhardingsstop’ gesproken.” Regiovoorzitter Christophe Dhaene vond dat de regering bij de ontwikkeling van terreinen te veel focust op de Vlaamse ruit. “De Westhoek telt nochtans heel wat kmo’s met veel potentieel, die al volop aan het internationaliseren zijn. Dat zijn ondernemers die hiér willen ondernemen, in hun heimat, geen 50 kilometer verderop. Ze willen ook hun personeel niet kwijt. Er is in de regio vraag naar 150 hectare, maar er is nu géén aanbod.”

Patrick Zutterman van WVI bevestigde dat: “Alle gronden die bestemd zijn, worden zo snel mogelijk bouwrijp gemaakt. De communicatie wordt meteen gestart en binnen de kortste keren zijn die terreinen uitverkocht, nog vóór er een spade de grond in kan. Er is zeer veel investeringsvraag en een grote endogene dynamiek in deze regio. Als er vragen komen naar ruimte om te ondernemen in de streek, weten wij bij WVI dat we daar geen antwoord kunnen op bieden.”

Minister Schauvliege ging daar verder op in: “Op plaatsen met een goeie ontsluiting – niet alleen in de ruit maar ook in de Westhoek – moeten we ruimte maken om te ondernemen. Op andere plaatsen moeten we ruimte durven terug te geven aan de natuur. We moeten ook creatief durven te zijn en bijvoorbeeld kleine ondernemingen zich laten vestigen in verlaten hoeves. Die verwevenheid tussen wonen en ondernemen kan zorgen voor een bepaalde dynamiek. Daarrond lopen nu al proefprojecten en we willen daar met het nieuwe Beleidsplan een antwoord op bieden.”

Voor Steven Betz van Voka is samenwerking in de streek cruciaal, net als het mogelijk maken van intergemeentelijke bedrijventerreinen, waarbij gemeentebesturen de kosten en baten verdelen. “Maar dat wordt nog een lange oefening”, klonk het unaniem. “De toekomst is aan samenwerking en aan gebiedsgerichte werking, met intergemeentelijke bedrijventerreinen. We werken aan een kader om dat mogelijk te maken”, bevestigde de minister.

Veel draagvlak voor voorstel ruimtelijk-economische assen

Christophe Dhaene verwees naar het voorstel van Voka rond de ruimtelijk-economische assen in de Westhoek. Om meer ruimte voor bedrijven in de Westhoek te kunnen voorzien, wil Voka de economische activiteiten in de toekomst bundelen langs de groeiassen van de Westhoek. De visie werd vastgelegd in het charter ruimtelijk-economische assen Westhoek dat recent door de burgemeesters van de vijf gemeentes langs de zuidelijke as A19 Ieper-Poperinge-Frankrijk (met name Menen, Wervik, Zonnebeke, Ieper en Poperinge) ondertekend werd, net als door de landbouworganisaties en werkgeversorganisaties. Ook de bedrijven in de Westhoek ondertekenden dit charter. Voka West-Vlaanderen wil ervoor zorgen dat de ruimtelijk-economische assen worden opgenomen in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Minister Schauvliege vond het plan van de assen doordacht en logisch. “Er moet nog wat nagedacht worden over de ontsluiting via verschillende transportmodi, maar ik wil het voorstel zeker verdedigen”, klonk het. “Maar het verdedigen is natuurlijk nog iets anders dan het gerealiseerd krijgen”, voegde ze er realistisch aan toe.

De conclusie van het debat?

  • De Vlaamse regering wil zeker niet alleen ontwikkelen in de Vlaamse ruit, maar óók in de Westhoek.
  • Er moet creatiever omgegaan worden met ruimte en er moet meer gebiedssamenwerking zijn.

Het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet daar een antwoord op bieden.

Bekijk hier enkele foto's van het debat met minister Schauvliege.