Skip to main content
  • Nieuws
  • De zorg van vandaag en morgen is een gedeeld verhaal

De zorg van vandaag en morgen is een gedeeld verhaal

  • 07/06/2018

UZ Brussel stelt de eindconclusies voor van de maatschappelijke dialoog ZORG2030 met een vooruitblik naar de gezondheidszorg van overmorgen.

Als we écht iets belangrijks willen bereiken voor de zorg van de toekomst, dan moeten we het samen doen. Want de zorg van de toekomst is een gedeeld verhaal. Via www.eengedeeldverhaal.be stelt het UZ Brussel naast de visie van 40 getuigen over de zorg van vandaag en morgen ook de eindconclusies voor van de maatschappelijke dialoog ZORG2030 met een vooruitblik naar de gezondheidszorg van overmorgen. 

ZORG2030: de essentie is een gedeeld verhaal

“De toekomst van de zorg is in handen van ons allemaal samen. Met de maatschappelijke dialoog ZORG2030 gaf UZ Brussel daarom samen met de VUB en verschillende partners de gelegenheid aan iedereen die van kortbij of veraf met zorg betrokken is om mee te denken over de gezondheidszorg van overmorgen en hun visie te delen op het digitaal dialoogplatform en tijdens de dialoogdagen. Uit de ideeën en visies die we verzameld hebben, blijkt dat de essentie een gedeeld verhaal is dat begint met het uittekenen van een duidelijke en gedragen visie die breed gedeeld, besproken en vastgelegd moet worden. Zo’n zorgvisie kan enkel gerealiseerd worden als er samenwerking is over alle schotten heen. Dit vraagt ook om organisatorische integratie, waarbij genezing en preventie best onder één politieke verantwoordelijkheid vallen. De mens moet daarbij voorgaan op het systeem. Daarom is de zorg van de toekomst ook een verhaal van waarden, waarin ethiek een essentiële component blijft,” stelt prof. Marc Noppen, CEO UZ Brussel, vast na de analyse van de 488 ideeën die op het ZORG2030 dialoogplatform werden gepubliceerd.

“De eindconclusies van ZORG2030 worden ongetwijfeld niet door iedereen gedeeld die aan de dialoog deelnam. Sommige lijken vanzelfsprekend, andere zijn veel minder evident, over nog andere bestaan duidelijk uiteenlopende visies. De bedoeling is vooral dat ze inspireren. En aansporen om buiten de klassieke kaders te denken. Want als de zorg fundamenteel moet veranderen, dan moeten we ook durven. We moeten grote, gedurfde experimenten realiseren. Durven denken en durven doen,” besluit hij.

12 krachtlijnen van de vernieuwde zorg

De 12 krachtlijnen om de vernieuwde zorg te inspireren en het gedetailleerde rapport worden voorgesteld op www.zorg2030.be. Daarbij wordt ook dieper ingegaan op wat dit betekent voor de patiënt, de zorgsector en voor het zorgsysteem.
 

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - vzw - Remant
AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering
imu - vzw - Altez
Proximus
IMU - vzw - Salesforce
IMU - VZW - multibureau
IMU - vzw - Bebat