Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • De West-Vlaamse arbeidsmarkt recht (voorlopig) de rug
bert mons
  • 09/07/2020

De West-Vlaamse arbeidsmarkt recht (voorlopig) de rug

De coronacrisis heeft hard ingehakt op onze economie en ons sociaal weefsel. Ondernemingen werden midscheeps getroffen. Na 17 weken maakt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen een eerste voorzichtige balans op en dit op basis van het aantal vacatures en de cijfers inzake tijdelijke werkloosheid. 

Vacatures

Bij het uitbreken van de coronacrisis kreeg het aantal vacatures vrijwel onmiddellijk een fikse dreun. De negatieve trend lijkt zich nu te herstellen. De laatste cijfers van juni tonen aan dat de West-Vlaamse bedrijven terug meer vacatures aanmelden bij de VDAB. In juni konden we zelfs een stijging waarnemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (3.991 ten opzichte van 3.750 vorig jaar).

“Deze cijfers stemmen ons voorzichtig positief”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “Ondernemingen lijken de draad terug op te pikken. Ze zijn er zich terdege van bewust dat menselijk kapitaal een essentieel element is en blijft om terug aan te knopen met de groei en de innovatiekracht die hen voor de uitbraak van het coronavirus kenmerkten.”

vacatures

Tijdelijke werkloosheid

Ook de piek in tijdelijke werkloosheid lijkt voorbij. Het nut en vooral de noodzaak van de versoepelde maatregel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft zijn nut bewezen. Dankzij deze maatregel konden heel wat ondernemingen vermijden dat er nu al in het personeelsbestand moest worden gesnoeid.

In West-Vlaanderen zien we een herstel sinds mei. In juni is het aantal tijdelijk werklozen zelfs gehalveerd. Heel wat ondernemingen hoeven er zelfs helemaal geen beroep meer op te doen. Toch is voorzichtigheid geboden: ondertussen zitten we immers volop in de vakantiemaanden en vastgelegde vakantie primeert op eventuele werkloosheid.

De recente cijfers zijn hoopvol. Ook uit de conjunctuurenquête van de Nationale Bank blijkt dat het ondernemersvertrouwen sterk is verbeterd en dat de hoop van de ondernemingen op een snel herstel in werkgelegenheid en omzet terug aanwakkert. “Toch dienen we waakzaam te blijven”, klinkt het bij Voka West-Vlaanderen.

“De tijdelijke werkloosheid door overmacht zal vanaf september niet meer zo toegankelijk zijn als tijdens de vorige maanden ”, zegt Bert Mons. “Daarom dringen we er bij de federale overheid uitdrukkelijk op aan dat de precieze spelregels inzake de regimes tijdelijke werkloosheid en eventuele overgangsmaatregelen die zullen gelden vanaf september snel duidelijk worden.” Daarnaast vragen we ook snel duidelijkheid over de relancemaatregelen van de verschillende overheden om onze economie terug op het goede spoor te zetten”, besluit Bert Mons. 

werkloosheid

 

Contactpersoon

Bert Mons

Algemeen directeur

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Vraag het @ Voka
CRM Group
DHL
ING
Proximus
SD  Worx