Skip to main content

De Week van Hans - Vrijdag 21 april

  • 21/04/2017

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka, blikt terug op de voorbije week. De Brusselse regering besliste om starten met het uitschrijven van boetes voor de vluchtroutes boven Brussel.  Daarnaast was er de onenigheid binnen de federale regering over het al dan niet invoeren van een meerwaardebelasting. Deze week werd aan de KULAK in Kortrijk een nieuw project voorgesteld dat de bruggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt wil versterken. Het is een mooi voorbeeld hoe onderwijs en bedrijven sterker kunnen samenwerken. Tot slot blikt Hans Maertens ook vooruit op de Franse verkiezingen zondag. 

Contactpersoon

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant