Skip to main content

De Week van Hans - vrijdag 14 april

  • 14/04/2017

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, kijkt terug op de voorbije week.

 De Voka conjunctuurenquete, een bevraging bij 600 ondernemers, gaf deze week aan dat ondernemers meer dan ooit willen investeren. Toch hebben veel ondernemers het moeilijk om geschikte arbeidsplaatsen te vinden. Dat werd ook bevestigd door de cijfers van de VDAB waar meer dan 200.000 vacatures oningevuld blijven. En hoewel de ondernemers willen investeren blijft onze federale regering kibbelen. Voka dat deze week een oproep om het gekibbel te staken en werk te maken van ingrijpende hervormingen. Tot slot kijkt Hans ook terug naar Parijs Roubaix. De sterke overwinning van Greg Van Avermaet getuigt van moed en doorzettingsvermogen. Hans wenst het onze politici en ondernemers toe.

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez