Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De visie van Cartamundi op duurzaamheid

De visie van Cartamundi op duurzaamheid

  • 03/05/2021

“Ondanks corona was het voor ons toch een mooi jaar”, vertelt Global CSR Manager van Cartamundi An Christiaen. “Maar toch weegt de crisis stilaan zwaar op onze medewerkers. Het heeft ons meer dan ooit doen beseffen hoe belangrijk die sociale component is in duurzaam ondernemen.”

Familiebedrijf Cartamundi uit Turnhout is al 51 jaar in handen van de families de Somer en de Cartier de Marchienne. Het bedrijf groeide intussen uit tot het grootste speelkaarten- en spellenbedrijf ter wereld, met 23 kantoren wereldwijd en medewerkers van Singapore tot Brazilië, van Stockholm tot Dallas en Tokio. “Ook in onze joint ventures in India, Brazilië en Japan werken we bewust met familiebedrijven”, legt An Christiaen uit. “Je kunt sneller schakelen en de betrokkenheid is groot.” 

HET VERSCHIL

In haar rol als Global Corporate Social Responsibility Manager coördineert An Christiaen het duurzaamheidsbeleid voor de hele groep wereldwijd. “Bij Cartamundi is duurzaamheid een ruim begrip. We nemen de 17 doelstellingen van de United Nations die Voka hanteert in haar duurzaamheidscharter als kader en kijken van daaruit hoe we ze kunnen implementeren in alles wat we doen.” Wat daarin opvalt, is dat er dit jaar veel aandacht is gegaan naar de sociale component in het duurzaamheidscharter. “Vanaf het moment van de eerste lockdown hebben onze aandeelhouders-families ons gevraagd om op zoek te gaan naar hoe we het verschil konden maken voor de gemeenschap”, verduidelijkt An Christiaen. “Zo hebben we acties opge- zet om onze producten te doneren aan patiënten en gezondheidswerkers in rusthuizen en ziekenhuizen. Met Medi- mundi ontwikkelen en produceren we hoogwaardige FFP2- en FFP3-maskers, in Amerika maakten we face shields en Ierland assembleerden we testkits voor ziekenhuizen.”

In de lockdown wilden we het verschil maken voor de gemeenschap, met donaties aan patiënten en gezondheidswerkers, met Medimundi en de productie van face shields en testkits"

CHARITY

Ook de oprichting van een Cartamundi Global Fund toont aan hoe belangrijk de sociale component is in het duurzaamheidsbeleid van Cartamundi. "In samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting kijken we hoe we wereldwijd de gemeenschappen waar we actief zijn, kunnen ondersteunen . We mikken vooral op een beter onderwijs, gezondheid en sociale cohesie van kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Op het vlak van gezondheid verschuift de focus sinds corona steeds meer naar mentale gezondheid. Onze producten kunnen daar een belangrijke schakel in zijn. Ze helpen ontstressen en verbinding vinden. Het is onze bedoeling om doorheen de jaren ook partnerships te ontwikkelen met de organisaties die we steunen. Het fund past uitermate goed in onze  definitie van succes. Als Cartamundi kunnen wij pas succesvol zijn als we ook relevant zijn voor de samenleving waarin we opereren."

ETHIEK ALS USP

"Ook onze klanten challengen ons om een stap verder te gaan op sociaal vlak", vervolgt An Christiaen. "Elke fabriek die iets produceert voor Hasbro krijgt bijvoorbeeld een uitgebreide sociale audit. Er wordt gegekeken hoe we met mensen omgaan, wat ons beleid rond pesten is, of de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers worden gerespecteerd, hoe we belangenvorming tegengaan ... We haalden een mooi resultaat en werden beloond met de Hasbro 's Ethica! Champion Award. En daarmee trekken we ook nieuwe klanten aan, die bewust zoeken naar een ethisch verantwoorde leverancier."

OOK GROEN

In het duurzaamheidsplan van 2020 wilde Cartamundi ook ecologische doelstel­ lingen bereiken. "Het was geen normaal jaar, maar toch zijn we erin geslaagd enkele belangrijke stappen vooruit te zetten", zegt An Christiaen. "Zo zijn we gestart met life cycle assessments, een eerste stap naar een betere carbon foot print. We hebben bekeken hoe we single use plastic uit onze producten kunnen krijgen. Onze ingenieurs vonden duurzame alternatieven. Daarnaast ging onze afdeling paper toys op zoek naar een kartonnen alternatief voor de plastic goodies die je in vele kindermenu's van fast food ketens vindt. Voor de plastic rond onze doosjes moeten we wel nog een oplossing vinden."

EN-ÉN

"Over het begrip duurzaamheid bestaat veel verwarring", besluit An Christiaen. "Veel bedrijven neigen naar groene duurzaamheid en voàr corona moest ik veel meer uitleggen waarom ik me ook met de sociale aspecten bezig hield. Maar voor mij is dat logisch: je bent pas echt duurzaam bezig als je naast goede ecologische doelstellingen ook sociaal goed zit."

Zelf ook aan de slag met duurzaamheid in je onderneming?

Dan is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen iets voor jou!

Wil je net als Cartamundi met jouw onderneming deel uitmaken van onze VCDO-community, dan verbind je je ertoe om:

  • duurzaam ondernemen proactief te integreren in het bedrijfsbeleid
  • doelstellingen en concrete acties te formuleren in lijn met de door de VN geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen (SDG's)
  • te rapporteren over de geboekte resultaten aan een evaluatiecommisie
  • extern te communiceren over de uitgevoerde acties

De wereldwijd erkende SDG's vormen de basis voor jouw actieplan. Door te werken met de SDG's creëer je een breed draagvlak en boek je vooruitgang op economisch, sociologisch en ecologisch vlak. Ze zijn he"t kompas van een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid.

 

Contacteer vrijblijvend

guido.evens@voka.be
melissa.dubois@voka.be

Contactpersoon

Kristel Goffin

Communicatiemanager

AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Proximus
Advertentie VanRoey- nov
AW_Welt_6stappenplan

Artikel uit publicatie