Skip to main content
  • Nieuws
  • De toekomst van ons onderwijs zal digitaal zijn

De toekomst van ons onderwijs zal digitaal zijn

  • 04/09/2020

De digitalisering van ons onderwijs kwam in een stroomversnelling door de coronacrisis, maar ons land hinkt nog steeds achterop qua ervaring met, kennis over en gebruik van digitale technologie in het onderwijs. Volgens Voka, dat hierover bij het begin van het nieuwe schooljaar een studie publiceert, moeten scholen en lerarenopleidingen voluit de kaart trekken van digitale onderwijstechnologie om de jongeren klaar te maken voor de 21e eeuw. 

In haar nieuwste Voka Paper breekt Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, een lans voor Educational Technology (EdTech). Volgens de werkgeversorganisatie is dat fundamenteel om jongeren voor te bereiden op de gedigitaliseerde werkomgeving waarin ze later terecht zullen komen. Het biedt ook de kans om de ongelijkheid tussen leerlingen op basis van hun afkomst, weg te werken. 

Voka ziet echter verschillende drempels om EdTech echt ingang te doen vinden in de klaslokalen. Ten eerste letterlijk, omdat niet alle scholen even goed uitgerust zijn op vlak van ICT, laat staan met moderne toestellen. “Iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten, zou gemakkelijk toegang moeten krijgen met een eigen toestel. Het is een van de basisvereisten om een beter gebruik van ICT mogelijk te maken”, zegt Hans Maertens. 

Onderwijs de onderwijzer 

Een tweede groot probleem is de gebrekkige technologische kennis van de leerkrachten. “Het gebruik van EdTech komt onvoldoende aan bod in de lerarenopleiding, maar ook nadien. Nergens in de OESO-landen zijn er minder leerkrachten (40%) die ICT-vaardigheden aangeleerd krijgen via bijscholing. Het gevolg laat zich ook raden: we bengelen achteraan wat gebruik van ICT in de les. Dat steeg tussen 2013 en 2018 niet. Slechts 29% van de leerkrachten laat ICT regelmatig gebruiken voor schoolwerk, het OESO-gemiddelde is 53%”, zo blijkt uit de Voka-studie.  

Het gebruik van EdTech biedt nochtans enorme voordelen voor leerkrachten, die dankzij de digitalisering meer tijd kunnen vrijmaken voor wat echt telt: les geven. In Vlaanderen besteden zij nu maar 60 tot 70% van hun tijd aan lesgeven. De rest zijn ze kwijt aan taken die geautomatiseerd kunnen worden. 

IT-specialisten aanwerven 

Ook bij de schoolbesturen is er een inhaalbeweging nodig. Amper 6 op 10 schoolbesturen in het lager onderwijs heeft een ICT-beleidsplan en dat is 15% minder dan bij vorige bevragingen. “Een van de mogelijke oplossingen, is het aanwerven van een IT-specialist, bijvoorbeeld uit de private sector. Die kan een plan voor de hele school uitwerken en opvolgen. Maar dan moet de zij-instroom naar het onderwijs nog aantrekkelijker worden”, zegt Hans Maertens. 

Ook vanuit de overheid kan er een tandje bijgestoken worden. Voka pleit voor een kenniscentrum voor digitaal onderwijs dat de scholen en leraren actief kan ondersteunen op vlak van ICT. Hans Maertens: “We zien dat dit in andere, sterk gedigitaliseerde landen werkt. Voor een kennisregio als Vlaanderen met de ambitie om tot de Europese top te behoren, is zo’n kenniscentrum een must. Dan kan EdTech de gamechanger zijn die ons onderwijs opnieuw naar de top brengt.” 

Bekijk het digitale dossier over EdTech en de Voka Paper op www.voka.be/slimonderwijs 

Contactpersoon

Advertentie Vermant - mei
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
Proximus
Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin