Skip to main content
  • Nieuws
  • De toekomst van het onderwijs is duaal

De toekomst van het onderwijs is duaal

  • 27/06/2017

Een vaak gehoorde klacht is dat ons onderwijs niet of onvoldoende aansluit bij het beroepsleven...

Een vaak gehoorde klacht is dat ons onderwijs niet of onvoldoende aansluit bij het beroepsleven. Daarom bedachten ze in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg al in de jaren 70 hiervoor een oplossing: ‘duale Ausbildung’ of duaal onderwijs. De helft van de tijd studeer je op school en de andere helft van de tijd werk je bij een bedrijf. Zo kun je de kennis die je tijdens je studie opdoet direct gebruiken voor je baan. Er zijn in Duitsland in totaal zo’n 1.000 duale opleidingen en dat aantal groeit nog elk jaar. 60% van de leerlingen kiest er voor duaal leren, in Oostenrijk is dat 40%, in Denemarken 19% en in Nederland 11%. In Vlaanderen is het aandeel slechts 3,5%. Duaal leren kan nochtans een antwoord bieden op schooluitval en knelpuntberoepen en kan het BSO en TSO promoten. Er wordt momenteel dan ook hard gewerkt om onze lage score op te krikken.

Het proefproject duaal leren breidt vanaf volgend schooljaar uit in een aantal scholen en bedrijven. Jongeren zullen in 19 extra studierichtingen de kans krijgen om in het proefproject ‘Schoolbank op de Werkplek’ te stappen, goed voor een totaal van 26 studierichtingen duaal leren. Met deze proefprojecten bereidt de Vlaamse regering de brede invoering van duaal leren in het secundair onderwijs voor. 

Voka West-Vlaanderen gaat nog een stapje verder. Samen met 13 bedrijven uit de regio Brugge-Oostende en VIVES hogeschool zorgen we voor een primeur met een pilootproject ‘duaal leren in het hoger onderwijs’.

Vanaf volgend academiejaar zullen 60 eerstejaarsstudenten elektromechanica uit het hoger onderwijs vaardigheden en competenties opdoen op de werkvloer van een bedrijf uit de regio Brugge-Oostende. Op die manier willen we de noden van bedrijven, hogeschool en studenten maximaal op elkaar afstemmen en de samenwerking bevorderen.  Het is de allereerste keer in Vlaanderen dat bedrijven en een hogeronderwijsinstelling zo uitgebreid en intensief zullen samenwerken en het is de bedoeling om die samenwerking structureel te verankeren en verder uit te breiden. Dit project is daarnaast een verdere ondersteuning van de ‘machinebouw en mechatronica’-sector in de regio.

De samenwerking biedt een duidelijke win-win-win voor alle deelnemende partijen. Voor de maakbedrijven is het een interessante manier om hun bedrijf kenbaar te maken bij studenten. Bovendien zal door een nauwere samenwerking met VIVES ook het opleidingstraject beter afgestemd zijn op reële situaties en noden van de ondernemingen. Voor de hogeschool is het ook aantrekkelijk dat hun opleiding elektromechanica zo nog relevanter wordt. En de student ten slotte zal hands-on zijn competenties op de werkvloer kunnen verbeteren en de bedrijfswereld beter leren kennen.

De toekomst van het onderwijs is duaal. Dus doe ons maar nog meer van dat win-win-winonderwijs! 

Lees hier meer over het pilootproject duaal leren in het hoger onderwijs.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder