Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

De toekomst van de Ring krijgt vorm

  • 08/08/2023

Het noordelijke deel van de Ring rond Brussel, van GrootBijgaarden tot Sint-Stevens-Woluwe, is toe aan een duurzaam nieuw hoofdstuk. De Ring is verouderd, onveilig en vraagt om een grondige herinrichting om de toekomst veilig te stellen. Op verschillende plaatsen rond de Ring wordt er vandaag al aan nieuwe infrastructuur gewerkt. Maar om de Ring echt toekomstbestendig te maken, is er meer nodig.

De Ring vernieuwen is niet alleen een kwestie van wegen opbreken en opnieuw asfalteren. Zo’n herinrichting schept kansen. Voor de planten en dieren die rond de Ring leven. Voor wie dagelijks van of naar Brussel pendelt. Voor de bedrijven rondom de Ring. In de toekomst zal de regio beter ontsloten zijn voor fietsers en openbaar vervoer. De mobiliteit en de leefbaarheid zullen er stevig op vooruitgaan. 

Veilige weginfrastructuur verbetert doorstroming 

115 probleempunten op de Ring worden structureel aangepakt. Momenteel volgen op- en afritten elkaar te snel op. Door ze anders en veiliger in te richten, 
zijn er minder ‘weefbewegingen’ van auto’s en dus ook minder incidenten. Dat leidt tot een betere doorstroming op de Ring. 

Ruimte creëren voor natuur

Over, langs en onder de Ring komen 35 ecologische verbindingen die groenzones rond de Ring opnieuw met elkaar verbinden. Die ecologische verbindingen zorgen ervoor dat de Ring niet langer een barrière vormt voor planten en dieren. De Molenbeek, Tangebeek, Veldwaterloop en nog vijf beken die nu ingekokerd zitten, gaan weer open. Dat versterkt het groen-blauwe netwerk. Door ruimte vrij te laten naast de beken is er een buffer bij zware regenval. Door de infrastructuur compacter in te richten, komt er 82 hectare ruimte vrij in een robuust openruimtenetwerk. Daarbij komen nog 153 hectare natuurgebied en 36 hectare bosgebied. Tussen Groot-Bijgaarden en Grimbergen krijgt de Ring ook een verlaagd lengteprofiel, wat goed is voor het geluid en beter aansluit op het landschap.

Een veilige, bereikbare en betrouwbare Ring zal helpen om het economische weefsel te versterken.

Wim Pannecoucke

Leefkwaliteit verbeteren rond de Ring

Een verbeterde doorstroming op de Ring haalt het sluipverkeer weg uit de omliggende woonkernen. Dat leidt tot vijftien procent minder gereden vrachtwagen kilometers in de kernen. Afschermingsmaatregelen die geluid en luchtverontreiniging tegengaan, verhogen de leefbaarheid. 

Inzetten op duurzame mobiliteit

Bij de herinrichting krijgen fietsers en openbaar vervoer een belangrijke plek. Zo wordt de regio veel bereikbaarder op een duurzame manier. Het GRUP garandeert 27 fietsverbindingen over of onder de Ring. Langs de Ring is er een nieuwe fietssnelweg gepland, het Ringfietspad. Ook het openbaar vervoer krijgt een volwaardige plek langs de Ring. In het GRUP liggen ook voor openbaar vervoer een aantal te garanderen verbindingen vast. De plannen houden bovendien rekening met de vervoersmiddelen van de toekomst.

Wat zijn de volgende stappen? 

Nu het openbaar onderzoek is afgerond, onderzoekt de Vlaamse regering alle inspraak. Waar nodig past ze het plan aan. Nadien neemt ze een principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State. Daarna neemt ze een beslissing en is het GRUP definitief. Intussen onderzoekt De Werkvennootschap samen met de actoren de gekozen oplossing in detail om concrete ontwerpen en technische plannen op te maken. Daarmee kunnen dan de omgevingsvergunningen aangevraagd worden. Het GRUP is daarvoor de basis. 

De zone van Groot-Bijgaarden tot Kraainem is een groot gebied. Omdat het niet haalbaar is om dat in één keer aan te pakken, is het project opgedeeld in fases. Eerst aan de beurt is de zone vanaf het knooppunt met de E19 in Machelen tot en met het knooppunt met de E40 naar Leuven in Sint-Stevens-Woluwe, inclusief de op- en afrit op de E40 in Kraainem.

 

 

Wil je meer weten over dit project? Contacteer Wim Pannecoucke, Adviseur mobiliteit en bereikbaarheid.

Wim P
Proximus