Skip to main content
  • Nieuws
  • De 'schup' in de grond voor de beloofde hervormingen

De 'schup' in de grond voor de beloofde hervormingen

  • 12/09/2018

Midden juni riepen we de Vlaamse en de federale regering op nog één keer de politieke energie te verzamelen om krachtige hervormingen te beslissen en door te voeren voor de komende verkiezingen. Een maand later had elke regering een Zomerakkoord op zak. Op zich zien die er goed uit, maar de vraag stelt zich of de beloofde hervormingen ook effectief zullen worden gerealiseerd op het terrein. De Zomerakkoorden bevatten immers veel principiële afspraken, waarbij de impact op de bedrijven pas duidelijk zal worden als alle modaliteiten zijn uitgewerkt.

  • Voor het Vlaams Zomerakkoord zijn de precieze maatregelen om de Europese doelstellingen inzake klimaat, energie en lucht te halen nog onduidelijk.
  • Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet verder op punt gesteld worden.
  • Inzake het federaal Zomerakkoord moet de schup in de grond gestoken worden om de Jobsdeal correct te implementeren.
  • De Septemberverklaring van de Vlaamse regering brengt hopelijk wat helderheid.

Het Vlaams Zomerakkoord bevat goede uitgangspunteSchup in de grondn in zijn Klimaatplan, Energieplan en Luchtkwaliteitsplan: nl. focussen op gebouwen en transport, aangezien daar het grootste potentieel voor vooruitgang zit, en voldoende flexibiliteit voor de bedrijven om de inspanningen op een marktconforme manier te realiseren. Maar de precieze maatregelen om de Europese doelstellingen voor klimaat, energie en lucht te halen zijn nog onduidelijk. We blijven ook op onze honger zitten aangaande het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen(BRV). Door enkel de strategische visie van het BRV goed te keuren, zijn we eigenlijk nog geen stap verder. We weten dus nog niet waar we aan toe zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Dat is jammer, want ook daar is snel duidelijkheid nodig om investeringsprojecten te kunnen realiseren en de fileknoop te ontwarren.

We hopen dan ook dat de Vlaamse regering in haar Septemberverklaring zal aangeven wanneer en hoe zij die vier plannen concreet zal invullen. Daarnaast moet de Vlaamse regering ook de schup dieper en sneller in de grond steken:

  • Letterlijk voor mobiliteit: de uitvoering van de werken aan de Antwerpse ring moet versneld worden, evenals de opstart van de werken aan de Brusselse ring;
  • Figuurlijk voor innovatie: de voorziene 280 miljoen euro extra voor investeringen in innovatie moet nu ook effectief worden toegekend in de begroting 2019. Dit is noodzakelijk om de vernieuwing van ons economisch weefsel te stimuleren; 
  • Figuurlijk voor onderwijs: de hervorming van het secundair onderwijs mag dan wel beslist zijn, we rekenen erop dat die ook op het terrein wordt uitgevoerd. Bij duaal leren hameren we erop dat dit vanaf volgend schooljaar ook een echte volwaardige leerweg wordt voor alle leerlingen.

Het belangrijkste onderdeel van het federaal Zomerakkoord is de Jobsdeal. Daarmee wil de federale regering de oplopende krapte op onze arbeidsmarkt aanpakken, die zich vertaalt in vele moeilijk in te vullen vacatures, waardoor onze groei afgeremd wordt. In de Jobsdeal hebben we zes strijdpunten principieel binnengehaald, zoals de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering en de versoepeling van het scholingsbeding. Maar ook hier stelt zich de vraag wanneer en hoe die hervormingen van de arbeidsmarkt concreet zullen worden doorgevoerd? De principes moeten immers nog inhoudelijk uitgewerkt worden en er moet afgestemd worden met de regionale regeringen.

“Hervormen is stenen in de rivier verleggen, op termijn kunnen zo grote en positieve veranderingen doorbreken.”

We vragen dus ook hier dat de federale regering snel de schup in de grond steekt om de Jobsdeal correct te implementeren. De Jobsdeal is belangrijk om onze arbeidsmarkt te deblokkeren: hij moet nu onverkort en snel worden uitgevoerd en dit zonder gekibbel.

Hervormen is stenen in de rivier verleggen, waardoor op termijn grote en positieve veranderingen kunnen doorbreken. De Vlaamse en federale regering hebben nog altijd de kans om een aantal belangrijke stenen te verleggen, maar de tijd dringt. Daarom moeten ze nu snel de schup in de grond steken en die beloofde hervormingen uit de Zomerakkoorden uitvoeren.

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant