Skip to main content
Interview Hans Maertens
  • 24/03/2017

De regering is in lopende zaken

Hans Maertens doet vandaag een oproep in De Tijd en Le Soir aan de federale regering om dringend werk te maken van diepgaande hervormingen. De hervorming van de vennootschapsbelasting moet daarbij prioritair zijn. Voka herhaalt dat een koppeling aan een meerwaardebelasting een slecht idee is.

ING
SD  Worx