Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • De nieuwe detacheringswetgeving voor Nederland (vanaf 1 maart 2020)

De nieuwe detacheringswetgeving voor Nederland (vanaf 1 maart 2020)

 • 28/02/2020

Vanaf 1 maart 2020 moeten werkgevers die werknemers tijdelijk naar Nederland detacheren, dat vooraf melden. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor bepaalde categorieën zelfstandigen.

Voor wie geldt de meldingsplicht?

De meldingsplicht geldt voor alle werkgevers uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland met werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken. Dit betreft:

 • Detachering in het kader van een overeenkomst: zelfstandigen en werkgevers die met eigen personeel naar Nederland gaan om daar een project of dienst uit te voeren;
 • Intra-groepsdetachering: multinationals die medewerkers detacheren naar een vestiging of groepsmaatschappij in Nederland;
 • Gedetacheerde uitzendarbeid: buitenlandse detacherings- en uitzendbureaus die uitzendkrachten in Nederland laten werken.

Uitbreiding: zelfstandigen die in Nederland werken

De meldingsplicht is tevens van toepassing op zelfstandigen in bepaalde sectoren. De volgende sectoren komen in aanmerking (niet exhaustief): landbouw, industrie, bouw, transport, catering en gezondheidszorg. Een overzicht van alle sectoren kunt u hier vinden.

Administratieve verplichtingen

De werkgevers uit EU-landen met tijdelijk gedetacheerd personeel in Nederland moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:

 • Meldingsplicht via online meldloket;
 • De verplichting om een contactpersoon (i.e. sociaal vertegenwoordiger) in Nederland aan te stellen die als aanspreekpunt met Inspectie SZW fungeert;
 • De verplichting om documenten, zoals arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen beschikbaar te hebben;
 • Op verzoek alle informatie verstrekken (aan de Inspectie SZW) die noodzakelijk is voor de handhaving van de EU-Detacheringsrichtlijn;

Wat betekent de meldingsplicht voor de Nederlandse opdrachtgever?

De opdrachtgever moet controleren of de buitenlandse werknemers (en sommige zelfstandigen) zijn gemeld en of de melding correct is. Bij fouten moet de opdrachtgever dit aanpassen in het online meldloket.

Lastenverlichting: één melding per jaar

De Nederlandse overheid heeft beslist dat bepaalde ondernemingen slechts één melding per jaar hoeven op te maken:

 • Dienstverleners (1 tot 9 werknemers) of meldingsplichtige zelfstandigen die zijn gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens kunnen gebruikmaken van een jaarmelding;
 • Voorwaarde is dat de niet-Nederlandse werkgever of zelfstandige in het voorafgaande kalenderjaar ten minste drie keer een transnationale dienstverlening heeft verricht in Nederland of in het voorafgaande kalenderjaar al een jaarmelding heeft voltooid;
 • Zelfstandigen en dienstverleners actief in goederenvervoer over de weg.
 • De sectoren die geen gebruik mogen maken van de jaarmelding zijn bouwsector en uitzendsector.

Vrijstelling van meldingsplicht

Uit praktische overwegingen is er voor bepaalde werkzaamheden (uitsluitend in Nederland uitgevoerd) een uitzondering gemaakt op de meldplicht. In de volgende gevallen hoeft de werkgever en/of zelfstandige geen melding te doen:

 • Initiële assemblage of de eerste installatie van een goed, uitgevoerd door gekwalificeerde of gespecialiseerde werknemers, gedurende een periode van niet meer dan 8 dagen (deze uitzondering geldt niet in de bouwsector);
 • Werknemers die dringend onderhoud of reparaties uitvoeren of software-installaties uitvoeren gedurende een periode van maximaal 12 aaneengesloten weken binnen een termijn van 36 weken;
 • Zakelijke besprekingen voeren of overeenkomsten sluiten gedurende een periode van niet meer dan 13 aaneengesloten weken in 52 weken;
 • Diverse andere activiteiten zoals het bijwonen van wetenschappelijke congressen (maximaal 5 dagen per kalendermaand);
 • Detacheren van diverse types werknemers zoals onderzoekers, internationale sporters, artiesten en muzikanten (maximaal 6 aaneengesloten weken);
 • Transitvervoer over de weg.

Boetes en sancties

Bij niet naleving van de wetgeving kan de Inspectie SZW een boete opleggen aan de buitenlandse werkgever die de werkzaamheden in Nederland verricht. De boete per overtreding bedraagt 12.000 euro en kan onder bepaalde omstandigheden verlaagd of verhoogd worden. De Nederlandse dienstontvanger kan eveneens een boete krijgen indien vastgesteld wordt dat die zijn controleplicht niet nagekomen is.

Voor meer informatie over de wetgeving alsook FAQ verwijzen wij u graag door naar de officiële website van de Nederlandse overheid.

Mocht het blijken dat uw onderneming moet voldoen aan de nieuwe verplichtingen voor werken in Nederland, kunt u steeds contact opnemen met Voka West-Vlaanderen. Wij brengen u graag in contact met partners die uw onderneming kunnen assisteren bij de opmaak van de aangiften en optreden als contactpersoon met de Inspectie SZW.

Contactpersoon

Leonid Guz

Kennis & advies/Internationaal ondernemen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag