Skip to main content

De nieuwe bedrijvigheid in de stad

  • 26/10/2018

"We moeten de bedrijvigheid in de stad koesteren", zegt Linda Boudry, directeur Kenniscentrum Vlaamse Steden. Zij roept alle actoren op - overheid, burgers, ondernemers - op zoek te gaan naar manieren om te wonen en werken in de stad te verweven. "En soms zullen we daarvoor al eens een andere bril moeten opzetten."

Linda Boudry
Linda Boudry ©Lieven Van Assche

Linda Boudry woont in een levendige Antwerpse wijk en werkt in een al even dynamische Brusselse wijk. Wanneer ze met vakantie is, tref je haar in steden als Kopenhagen, Rome, Berlijn, Rotterdam, Lyon,...

Ook beroepsmatig zijn steden intussen onder haar huid gekropen. Zij was projectleider stedenbeleid bij de Vlaamse overheid, en werkte een tijd als Adjunct Vlaams Bouwmeester. Vandaag staat ze aan het hoofd van het Kenniscentrum Vlaams Steden, een samenwerkingsverband van dertien centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel en de Vlaamse vereniging voor Steden en Gemeenten.

Dat kenniscentrum kwam er op vraag van de steden zelf?

Linda Boudry: "Ja, sinds de oprichting in 2007 wordt elke vijf jaar de balans opgemaakt: welke zijn de nieuwe uitdagingen waar stede mee geconfronteerd worden. Elke vijf jaar wordt ook beslist of ze doorgaan met het kenniscentrum. Maar dat is goed, het houdt ons scherp"

Rond welke thema's werken jullie?

"Dat varieert over de jaren heen: sommige zijn nieuw, sommige krijgen een vervolg, maar het zijn de steden die beslissen. De periode 2017-2021 bracht weer nieuwe opgaven in het vizier: de superdiverse samenlevingen, Smart Cities, het toekomstgericht herbestemmen, de verweving van werken en wonen,..."

Leefbaarheid stond lang centraal in elk stedenbeleid, en dan blijkt die mix van werken én wonen belangrijker te zijn dan men dacht.

"Dat is niet toevallig. Steden zijn ontstaan door economische activiteit, het zit in hun DNA. Vandaag gaat het vaak over creatieve hubs, maar wie dieper kijkt, ziet een amalgaam aan loodsen, werkhuizen, garages waar mensen economische activiteit plegen, desnoods in een busje voor de deur. Voor iedereen is het ondertuissen duidelijk dat we dit moeten koesteren, voor er geen weg terug meer is en we in slaapsteden wonen. Om van de mobiliteitsdruk die daardoor ontstaat nog te zwijgen... De urgentie ligt op tafel, maar we moeten goed bedenken wat nodig is. Een nieuw instrumentarium, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, nieuwe profielen voor ambtenaren,...?"

Hoe kunnen we die uitdagingen in de stad aanpakken?

"Om innovatieve oplossingen te ontwikkelen, moet iedereen uit zijn comfortzone komen, ook de ondernemers. Slimme verbindingen tussen wonen en werken en het noodzakelijke draagvlak daarvoor zullen niet uit de lucht komen vallen, maar het zal investeren in coproductie vragen. Waarom zouden ondernemers bijvoorbeeld hun ruime parkings s'avonds niet openen voor buurtbewoners? Kan een zaagbedrijf voor draagkracht in de buurt zorgen door de hobbyclub al eens de ruimte en machines te laten gebruiken?"

Zullen we in de toekomst met zijn allen terug in de stad werken?

"Steden hebben altijd veel werkvolk gehuisvest, white en blue collar, hoog- en laaggeschoolden. Maar opslagplaatsen liggen steeds meer buiten de stad wegens geen ruimte of te duur, waardoor men 's ochtends het werkgerei oppikt in de rand om later in de stad te gebruiken. Zoiets is minder slim."

"Je ziet bijvoorbeeld ook dat baanwinkels hun beste tijd gehad lijken te hebben. Bedrijven uit dat segment zoeken opnieuw de steden op en passen zich in het stedelijke weefsel in. Heel wat firma's starten experimenten of zijn de proeffase al voorbij."

Overheid en wetgeving kunnen nieuwe manieren stimuleren en faciliteren, maar zullen geflankeerd moeten worden door concrete initiatieven, ervaringen en experimenten op het veld door bedrijven en hun buurten. Vitaliteit, creativiteit, energie en goesting zijn sleutelwoorden voor veel, ook voor het aanpakken van verwevingsvraagstukken.

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant