Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • De milieueffectenrapportage in een nieuw, modern jasje

De milieueffectenrapportage in een nieuw, modern jasje

  • 07/07/2023

Veel ontwikkelaars en ondernemingen kennen maar al te goed de logge werking van de milieueffectenrapporten (MER). Aan de ene kant leidt de verplichte milieubeoordeling tot grote, onleesbare en veel te dure rapporten. Aan de andere kant verzanden veel vergunningsprocedures in nodeloze procedurele discussies die de rechtszekerheid ondergraven en de vergunningverlening in de weg staan.

Voka signaleert deze problemen al langer en drong meermaals aan op het uitwerken van een sneller en slanker MER-systeem.
 
Een eerste aanzet kwam er met een eerdere conceptnota ‘modernisering MER’ van februari 2022, waarop Voka verschillende opmerkingen en bijsturingen formuleerde. De conceptnota en onze opmerkingen zijn ondertussen omgezet in een ontwerpdecreet dat op 30 juni 2023 principieel is goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
 
Het ontwerpdecreet zet sterk in op de kwaliteit van de milieueffectenrapportage, in combinatie met het vereenvoudigen van de MER-procedure en het uitbouwen van een maatgericht, meer flexibel én gedigitaliseerd MER-systeem.
 
Zo wordt onder meer komaf gemaakt met de rechtsonzekere MER-ontheffingen en wordt de screening naar mogelijke aanzienlijke milieueffecten naar de essentie gebracht en vereenvoudigd. Er moet voortaan sneller duidelijkheid komen of er wel of niet een volwaardig MER moet worden opgemaakt.
 
Daarnaast zal de bestaande kennis en knowhow over MER worden gebundeld in één Vlaams expertisecentrum milieueffectenrapportage. Het expertisecentrum zal bovendien instaan voor het bundelen en beschikbaar stellen van kennis, goede voorbeelden en wetenschappelijke gegevens.
 
Voka is tevreden dat haar eerdere signalen zijn gehoord en het ontwerpdecreet principieel is goedgekeurd. Zij blijft de verdere goedkeuring van het ontwerpdecreet en de latere uitvoeringsbesluiten echter nauwgezet opvolgen, met de focus op het behoud van korte(re) vergunningsprocedures en de kwaliteit van de vergunningverlening.

Contactpersoon

Robin Verbeke

Adviseur Omgeving & Ruimtelijke Ordening

Dyls februari2024
Proximus
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - obd3
Banner belgian coast hotels
imu - VZW - Maattwerk
imu - vzw - scholtz