Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De mens achter de ondernemer: Freek De Witte van DHL Aviation

De mens achter de ondernemer: Freek De Witte van DHL Aviation

  • 22/11/2021

Wie zijn nu de ondernemers die bij Voka Vlaams-Brabant aangesloten zijn? Om dat te weten, vragen we ze naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses … Een beetje zoals op netwerkmomenten, alleen dan op papier, en voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er willekeurig 4. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Freek De Witte in de kijker, Public Affairs Manager bij DHL Aviation.

Hoe ziet succes er voor jou uit?    

Ik zou die vraag beantwoorden met een quote van Maya Angelou: “Your legacy is every life you've touched”. Voor mij gaat succes vooral over hoe je mensen positief beïnvloedt. Het is mooi als mensen uit je team jaren later nog altijd positief terugkijken op de samenwerking, ook al werken ze intussen in een ander team of bij een andere organisatie. Ik vind dat je als leidinggevende succesvol bent wanneer je een positieve impact hebt gehad op de mensen waarmee je samenwerkte. Als zij op persoonlijk of professioneel vlak iets gedaan hebben met zaken die jij ze hebt aangereikt, en ze daardoor gelukkiger geworden zijn.

Welk boek zou op school verplichte lectuur moeten zijn?    

Voor de universiteit of hogeschool zou ik “Antifragile” van Nicolas Nassim Taleb op de verplichte lectuurlijst zetten. Het boek zet een concept neer dat verbonden is met het dagelijkse leven waar voordien nog niet echt over nagedacht werd, namelijk ‘antifragiel’: hoe dingen sterker worden door in aanraking te komen met stress. Het gaat over hoe je jezelf sterker kan maken en je beter kan weren, zowel mentaal als fysiek als op het vlak van processen. Je kan het toepassen op veel verschillende domeinen in het persoonlijke leven en in het businessleven. Nicolas Nassim Taleb is ook de auteur van “De zwarte zwaan”. In dat boek gaat het over gebeurtenissen die slechts een keer in de zoveel tijd voorkomen maar die wel een grote invloed hebben, zoals een pandemie. Je kan ze niet voorspellen, maar je kan er wel rekening mee houden dat ze kunnen gebeuren, om eventuele gevolgen te ondervangen. 

Wat is de belangrijkste eigenschap waarnaar je op zoek bent bij andere mensen?   

Dat is de wil en de drive om een katalysator te zijn. ‘Katalysator’ is letterlijk een stof die een chemisch proces versnelt of verbetert. Ik vind het leuk om tijdens een proces in een team te stappen en de nodige veranderingen in te zetten en te versnellen, en dan, eens het werk gedaan is, een stap opzij te zetten en het vervolg over te laten aan mensen die misschien minder katalysator zijn maar die sterker zijn in het dagelijks managen van een team of een bedrijf. Ik krijg energie van mensen die ook deze mindset hebben, die wanneer ze iets zien dat beter kan, de zaken ook meteen aanpakken.

Naar wie kijk je op in jouw omgeving?  

Ik kijk op naar mensen die met weinig middelen, ervaring, financiering of scholing, iets opbouwen, of die na een tegenslag iets heropbouwen. Als we dat puur binnen de business context bekijken, zijn dat mensen die een startup opzetten, met niets in de hand behalve misschien wat ervaring uit vorige professionele levens. Ze beginnen met een concept, een idee, en trekken dan alles van nul op gang, zowel financieel als teammatig, productmatig en op het vlak van marketing en communicatie. Het is een huzarenstukje, om al die dingen aan boord te halen op het moment dat je ze nodig hebt. Als we het bekijken op persoonlijk vlak, denk ik bijvoorbeeld aan iemand die niet het geluk had om in een gezin geboren te worden waar ze onderwijs belangrijk vinden, maar dan toch de eigen weg vindt in het leven door onderwijs of door ervaring. En ik denk ook aan mensen die na een tegenslag in het leven de hoop niet opgeven dat ze nog iets kunnen bereiken in het leven en die er opnieuw tegenaan gaan. Mensen die erin slagen om dan toch nog zaken op te bouwen, daar kijk ik naar op, en daar kan ik veel van leren.

Proximus

Artikel uit publicatie