Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De maand van Johann: "Talent in de startblokken"

De maand van Johann: "Talent in de startblokken"

  • 28/08/2019

Onze gedelegeerd bestuurder geeft een vooruitblik op wat er de komende maand staat te gebeuren. In zijn voorwoord benadrukt hij de belangen van duaal leren en op welke manier dit bruggen kan bouwen tussen het onderwijs en de werkvloer.  

"In september wordt traditioneel het startschot gegeven voor het nieuwe school- en academiejaar. Voor veel jongeren is dit ieder jaar weer een spannend, maar ook belangrijk moment. Nieuwe talent dat klaargestoomd wordt voor de arbeidsmarkt klinkt ook ons als ondernemers als muziek in de oren. De krappe arbeidsmarkt en vergrijzende bevolking maakt dat we alle krachten nodig hebben. Inactieven én goed opgeleid jong talent.

Naast de activatie van inactieven heeft ons onderwijs dus de sleutel in handen om de uitdagingen van de arbeidsmarkt te overwinnen. Om te beginnen moet duaal leren de nieuwe standaard worden. Sinds dit schooljaar kunnen jongeren in 73 studierichtingen, zowel in het beroeps- als technisch onderwijs, kiezen voor duaal leren. Een opleidingsvorm waarbij leren op school en in een onderneming wordt gecombineerd. Wij als Voka – KvK Limburg zijn alvast positief over de bruggen die op deze manier gebouwd worden tussen scholen en bedrijven. Ook zijn we tevreden dat er onlangs ook verschillende proefprojecten duaal leren in het hoger onderwijs werden opgestart. Maar de weg is nog lang. Ook onze bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ervaringen in Duitsland en Zwitserland leren ons immers dat een sterke betrokkenheid en impact van het bedrijfsleven resultaten oplevert. Verder dringen we er op aan dat onze politici zich blijven inzetten om deze leervorm van de toekomst te optimaliseren.

"We dringen erop aan dat onze politci zich blijven inzetten om duaal leren te optimaliseren."

Daarnaast blijft het aantal Limburgse universitaire studenten een uitdaging. In 2018 maken onze studenten slechts 11,82% uit van het totaal aantal Vlaamse universiteitsstudenten. Van dit percentage blijven dan nog eens een heel aantal plakken in andere provincies waardoor er een gigantische braindrain ontstaat. Het is daarom dat het 12-10-10 plan van de UHasselt alle kansen moet krijgen. Dit om enerzijds onze slimme koppen hier te houden én om de drempel naar universitaire studies te verlagen.

Zo zijn er nog een heel aantal uitdagingen waar we voor staan. Uitdagingen waar wij als Voka – KvK Limburg actief oplossingen voor zullen blijven aanreiken. Oplossingen waar de volgende regeringen ook echt mee aan de slag moeten gaan. Bij het ter perse gaan van dit magazine lijken de sterren gunstig te staan voor een sterke Limburgse afvaardiging in de Vlaamse Regering. Op federaal vlak blijft het echter windstil. Wij zullen alvast een kritische partner zijn voor om het even welke regering die durft kiezen en durft ondernemen!"

Johann Leten
Gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie