Skip to main content
  • Nieuws
  • De krapte op de arbeidsmarkt voorbij, het kan…

De krapte op de arbeidsmarkt voorbij, het kan…

  • 20/11/2018

De ondernemingen hebben steeds meer problemen om hun vacatures ingevuld te krijgen. De komende legislatuur zullen ruim 380.000 jobs in Vlaanderen vervangen moeten worden. Tegelijk zien we een beroepsbevolking die licht krimpt en waar de activiteitsgraad van jongeren daalt. Ten gronde is een kwart van de bevolking op beroepsactieve leeftijd niet aan het werk. Hiermee doet Vlaanderen het beter dan Wallonië en Brussel waar globaal vier op de tien niet werken, maar loopt ze nog ver achter op de prestaties van Duitsland, Nederland en Zweden.

  • Het activeringsbeleid is vandaag gericht op de ingeschreven werkzoekenden, maar zij vormen slechts het topje van de ijsberg. 
  • Voka pleit voor één gerichte activeringsregisseur.
  • De Vlaamse jobstimulans moet het verschil tussen werken en niet-werken voor zij die werken tegen een laag loon, groter maken. 

De krapte en de structureel te lage werkzaamheidsgraad fnuiken de groei en de Vokapaper krapte op de arbeidsmarktproductie van de ondernemingen maar is ook voor de financiering van de sociale zekerheid nefast. Het moet en kan dus beter, te beginnen met het goed in kaart brengen van die arbeidsreserve. Daaruit blijkt dat laaggeschoolden over de hele lijn achterblijven. Ze maken de meerderheid uit van die reserve en zijn voor nauwelijks 50% aan het werk. Het activeringsbeleid is vandaag gericht op de ingeschreven werkzoekenden, maar zij vormen slechts het topje van de ijsberg. Nog te veel groepen bevinden zich onder de waterlijn zoals mensen die zijn vrijgesteld, mensen in de bijstand, langdurig zieken, jonggepensioneerden, … 
Voor elk van deze groepen kunnen gerichte maatregelen bijdragen tot activering, maar er is meer nodig dan enkel dat. Enerzijds pleit Voka voor één gerichte activeringsregisseur die, in tegenstelling tot de huidige aanpak, zich richt tot alle niet-beroepsactieven. Een goede inschatting van elkeen op het vlak van profiel en mogelijkheid tot werk is daarin cruciaal. Uiteraard vraagt dit legitimiteit ten opzicht van de regisseur om die handschoen te mogen oppikken en een duidelijke opdeling tussen regie en actor. 

Anderzijds stelt Voka vast dat er ten opzichte van de openstaande vraag op de arbeidsmarkt, er zich een te klein aanbod beschikbaar opstelt. Wetende dat er in 40% van de vacatures geen scholing of ervaring gevraagd wordt en de arbeidsreserve overwegend uit lagergeschoolden bestaat, moet er worden ingezet op het stimuleren van dit aanbod. Ons land bevindt zich nog steeds bij de internationale top qua belastingdruk (op lage lonen). Bijkomend gaat de overstap van niet-werk naar werk ook gepaard met inactiviteitsvallen. Gezien een verhoging van de lonen onze competitiviteit zou schaden, stelt Voka een gerichte Vlaamse jobstimulans voor. Die moet ervoor zorgen dat voor zij die werken tegen een laag loon, het verschil tussen werken en nietwerken groter wordt. 

Lees de Voka Paper 'Iedereen aan de slag, de krapte voorbij' hier.

Sonja Teughels - Senior Adviseur Arbeidsmarkt - sonja.teughels@voka.be - 0472 34 26 60
Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx