Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “De huidige crisis aangrijpen als opportuniteit”

“De huidige crisis aangrijpen als opportuniteit”

  • 29/09/2022

Dat het geen gemakkelijke tijden zijn, weet iedereen. De interviewees van deze editie van ‘Toekomstdenkers 10 jaar Voka HC’ hopen dat de crisis wordt aangegrepen om doordachte keuzes te maken voor een meer doelmatige zorg. “Laat ons nu focussen op wat echt essentieel is”, klinkt het bij Hendrik Van Gansbeke (Wit-Gele Kruis van Vlaanderen) en Line De Kimpe (BD).
 

“De huidige crisis aangrijpen als opportuniteit”

Hendrik Van Gansbeke is algemeen coördinator bij het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. “Dat is een netwerk van 5 autonome vzw’s die thuisverpleging aanbieden, telkens met de grootte van een middelgroot tot groot ziekenhuis”, legt hij uit. “We werken exclusief met loontrekkende medewerkers, maar zeer recent is er in één provincie ook een samenwerking opgezet met een dienst voor zelfstandige thuisverpleegkundigen. Een beslissing die gelieerd is aan de grote bezorgdheid op korte en middellange termijn: het tekort aan zorgpersoneel en het blijven zorgen voor continuïteit van kwalitatieve en veilige zorg.”

Line De Kimpe is Strategic Management Leader bij medisch-technologisch bedrijf BD, dat als doelstelling “Advancing the world of healthTM” heeft, door het bevorderen van medische innovatie, diagnostiek en zorg. “We hebben een breed scala aan oplossingen binnen diverse takken van de gezondheidzorg: van het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek bij het begin van de keten, tot bij de diagnosestelling, tot het leveren van zorg. Ik denk dat er geen enkele patiënt rondloopt die nog niet met één van onze producten in contact is geweest. We zijn enorm purpose driven: we willen impact hebben op de patiënt én bijdragen tot een duurzaam gezondheidszorgsysteem.”

“We zouden kwaliteit meer moeten belonen, aan de hand van incentives.”

Line De Kimpe, BD

Coalition of the willing

Dat is meteen de reden waarom BD recent lid is geworden van Voka Health Community. “We zijn uiteraard al lid van verschillende sectororganisaties, maar daar spreek je toch altijd met dezelfde partners. De meerwaarde van Voka Health Community is dat je er uiteenlopende actoren uit welzijn en zorg ontmoet. Dat kan leiden tot kennisoverdracht en innovatief denken.”

Hendrik vult aan: “Voor mij ligt de meerwaarde in de eerste plaats dat zorg, welzijn en het bedrijfsleven samen geïntegreerd nadenken als een soort ‘coalition of the willing’ over vernieuwende oplossingen in de zorg. Daar zijn heel wat pioniers aanwezig. Door hen en hun expertise met elkaar te verbinden, kunnen we gezamenlijk actie voeren en de overheid in beweging brengen. Health Community brengt opiniemakers samen die voordien misschien elk meer vanuit hun eigen organisatie spraken. Dat Voka Health Community de verschillende invalshoeken bundelt en omzet in scherpere adviezen en vaststellingen, maakt deze tot een belangrijk signaal.”

En dat er actie nodig is, is voor Hendrik zo klaar als een klontje. “We zijn zo ver gekomen dat we heel creatief moeten nadenken over ‘wat is nu eigenlijk de kernopdracht van een thuisverpleegkundige?’, waarbij we alle vormen van subsidiariteit moeten kunnen verkennen. Dat gaat niet alleen over het bekijken welke taken aan anders gekwalificeerde zorg- of hulpverleners kunnen worden doorgegeven, maar ook over: hoe kunnen thuisverpleegkundigen binnen hun competentie nog meer taken overnemen van huisartsen en ziekenhuizen?.” Ook digitalisering is een uitdaging. “We zijn wat dat betreft altijd een trendsetter geweest. Nu bekijken we ook volop hoe we progressief innovatieve elementen in onze praktijk kunnen brengen, zowel in de patiëntenzorg als in de arbeidsorganisatie.”

“Misschien is het een zegen dat we in tijden van schaarste terechtkomen. Laat ons eens andere keuzes maken die misschien beter en met evenveel of zelfs beter resultaat werken.”

Hendrik Van Gansbeke, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Hij is ervan overtuigd dat zijn organisatie organisatorisch en logistiek in staat zal zijn om daarvoor oplossingen te vinden. “De grootste bezorgdheid is dat we daar ook een geïntegreerd financieringsmodel moeten voor hebben. Dat is de achillespees in het verhaal. Ik ben geen pleitbezorger om alles naar één niveau te brengen in een volgende staatshervorming, maar er kan volgens mij veel opgelost worden als er bereidwilligheid is om actief te zoeken naar hoe we de verschillende niveaus beter kunnen later articuleren met elkaar.”

Line pikt in: “Bepaalde tools kunnen een oplossing zijn om de tijd van mensen efficiënt in te zetten, maar dan is de vraag hoe je die betaalbaar maakt in een systeem dat nog drijft op basis van prestaties. We zouden kwaliteit meer moeten belonen, aan de hand van incentives (of positieve financiële prikkels). Een voorbeeld: uit een rapport van het OECD blijkt dat 15% van de uitgaven in de gezondheidszorg gaat naar het behandelen van fouten. Om de zorg betaalbaar te houden, zouden we veel meer moeten inzetten op de preventie van vermijdbare schade. En bijvoorbeeld ook sneller de beweging moeten maken van zorg in het ziekenhuis naar zorg thuis. Maar daar moet het systeem op afgestemd zijn.”

“Er heerst nu een sense of urgency”, vult ze aan. “De pandemie heeft nu pijnlijk duidelijk gemaakt wat iedereen al heel lang wist. Er is niet alleen schaarste aan personeel, maar ook aan resources. De hele supply chain staat onder druk. We leven dus in een bijzonder instabiel kader.” 

Hendrik vult aan: “Misschien is het een zegen dat we in tijden van schaarste terechtkomen. Laat ons andere keuzes maken die misschien beter en met evenveel of zelfs beter resultaat werken, zodat we enkel nog de meest essentiële zaken overhouden. Thuisverpleegkundigen zijn bereid daar ten volle in mee te gaan, maar wij zullen ook keuzes moeten maken en bepaalde dingen niét meer doen. Laat ons onder andere binnen Voka Health Community dat debat aanzwengelen om grenzen te verleggen en meer doelmatige keuzes te maken. We moeten het momentum gebruiken om een aantal vastgeroeste voorwaarden los te laten, zodat we werkbare én betaalbare oplossingen vinden.”

Ontdek hier de visie van onze andere "Toekomstdenkers 10 jaar Voka HC".