Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • De HOOPkracht van Quares: “Door de betrokkenheid van onze werknemers konden we blijven ondernemen”

De HOOPkracht van Quares: “Door de betrokkenheid van onze werknemers konden we blijven ondernemen”

  • 02/11/2020

Quares is actief in de residentiële makelaardij, beheert professioneel vastgoed en creëert investeringsfondsen. Zij hielden afgelopen maanden de vinger aan de pols van de vastgoedmarkt en pasten zich aan waar nodig: “Snel kunnen inspelen op de noden van de markt is wat ons dreef de afgelopen tijd. En dat heeft mooie resultaten opgeleverd” vertelt CEO Siham Rahmuni. 

Hoe hebben jullie je door de afgelopen maanden geslagen? 

“In maart kwam bij ons, net als bij velen, plotsklaps alles stil te liggen. Vlak voor de aankondiging van de veiligheidsmaatregelen hadden wij echter de regels reeds aangescherpt. Dat was noodzaak, want het welzijn van onze mensen en onze klanten staat voorop. Daarbij is de gezondheid van ons bedrijf ook belangrijk, wat we steeds getracht hebben te bewaken de afgelopen maanden.”

“Op beleidsvlak zetten wij heel hard in op duurzaamheid, digitalisering en kwaliteit. De afgelopen maanden zijn we eigenlijk nog sterker met deze kernthema’s bezig geweest. Niet enkel op vlak van beleid, maar ook richting onze medewerkers. Wij willen hen daar echt in meetrekken en bewust van maken, en dat was dan ook de leidraad voor onze bedrijfsvoering tijdens de crisis.”

Welke veranderingen hebben jullie op korte termijn doorgevoerd? 

“We hebben de nodige aanpassingen gedaan zodat iedereen zoveel mogelijk kon blijven werken én dat er tegelijkertijd goed gezorgd werd voor onze klanten. De nadruk lag op samen met onze klanten continuïteit en stabiliteit aan te houden. erdoor komen. We hebben daarbij een deel van de verantwoordelijkheid bij onze medewerkers zelf gelegd en gerekend op hun eigen gezond verstand. We vroegen onze werknemers bijvoorbeeld na te denken over wat nodig was voor de continuïteit van hun eigen rol, uiteraard in samenspraak met de leidinggevende. En dat is heel goed uitgedraaid.”

“Het thuiswerken was voor onze organisatie bijvoorbeeld al helemaal niet vreemd. Het verschil was dat we nu echter van 1 dag thuiswerk per week naar 100% thuiswerk gingen. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de implicaties daarvan: mensen met kinderen hadden opeens een dubbele job, en mensen zonder familie konden eenzaamheid ervaren. We hebben iedereen de ruimte geboden om daarin een evenwicht te zoeken in plaats van vaste regels op te leggen. Zo creëerden we ademruimte voor onze medewerkers en konden we tevens de continuïteit naar de klant toe bewaren.”

Hoe hebben jullie medewerkers jou het meeste verbaasd gedurende deze periode?

“Ik ben echt positief verrast geweest door de creativiteit en de samenhorigheid die onze medewerkers hebben geleverd in het heetst van de strijd. Wij hebben hen steeds de vrijheid geboden om te bekijken wat nodig was voor die continuïteit in hun job en naar de klant toe. En dat werkte goed. Dat was voor ons ook wel de ultieme bevestiging dat die autonomie en het vertrouwen dat we hen geven, ook loont.”

Welke positieve veranderingen neem je mee uit deze crisis? 

“Met het 100% thuiswerken kwamen voor- en nadelen. Enerzijds bespaarden we bijvoorbeeld op reistijd, anderzijds merkten we dat meetings wel anders waren. Het non-verbale ging voor een deel verloren, maar we misten vooral de spontane creativiteit of kruisbestuivingen die kunnen plaatsvinden aan de koffiemachine. Het is enorm waardevol om eens met iemand van een totaal andere afdeling te spreken en te horen waar die mee bezig is. Die zuurstof tussen collega’s laten stromen (ook buiten meetings om) is echt nodig. Naar de toekomst toe willen wij dan ook een middenoplossing creëren waarbij we de efficiëntie van thuiswerken gaan omarmen én meenemen wat we hebben geleerd over samenwerken.”

Wat heeft jullie de kracht gegeven om door te gaan de afgelopen maanden?

“Het waren moeilijke tijden en er heerste veel onzekerheid omdat niemand kon voorspellen wat het vervolg zou zijn.  Wij hebben ons waar mogelijk aangepast en ook getracht opportuniteiten te zoeken. En we zijn steeds blijven ondernemen: we hebben bij onze klanten gepeild naar hun noden en daar vervolgens een antwoord op geboden.”

“Op vlak van beheer bijvoorbeeld was het belangrijk om te kijken welke kosten aan het doorlopen waren, terwijl die eigenlijk onnodig waren omdat de kantoren leeg stonden. We hebben digitale schattingen kunnen doen, webinars rond vastgoedvragen georganiseerd en zelfs een nieuw financieel instrument op de markt gebracht. Deze zaken zouden er zonder de crisis ook gekomen zijn, maar we hebben de afgelopen periode gebruikt om de ontwikkeling ervan te versnellen. Zodoende hebben we onze beleidspijlers ook in concrete acties kunnen omzetten.”

“We hebben niet echt op onze lauweren kunnen rusten, en hard gewerkt om ons aan te passen waar nodig  aan de nieuwe situatie. Snel kunnen inspelen op de noden van de markt, is wat ons dreef de afgelopen tijd. En dat heeft aangetoond dat dergelijke crisissen ook opportuniteiten kunnen bieden.”

Wat is jouw grootste hoop voor de toekomst? 

“De afgelopen maanden hebben aangetoond hoe snel we eigenlijk aan het leven waren. De crisis zorgde voor een stilstand. Het geeft mij hoop dat we nu als samenleving hebben kunnen nadenken over wat er echt toe doet en hopelijk meer stilstaan bij de essentie..”

“Ik ben wel positief gestemd naar de toekomst toe. We stellen ook vast dat de markt van het vastgoed verder als veilige haven wordt beschouwd en dit ook voor investeerders. Zeker ook gezien de historisch lage rentevoeten. Het valt nog af te wachten wat het lange termijn effect zal zijn en hoe de koopkracht evolueert, maar voorlopig zien we positieve signalen. Ik ben ook heel fier op ons team, op zowel de creativiteit die ze hebben getoond als hoe we voor elkaar én onze klanten hebben gezorgd. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat vind ik heel hoopgevend. Het feit dat we zijn blijven ondernemen en nog meer dan voorheen concrete invulling geven aan het verduurzamen van vastgoed  waardoor we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen, stemt mij hoopvol voor de toekomst.”

imu - vzw - Altez