Skip to main content

De federale diagnostiek is er weer

  • 07/07/2017

Deze maand wordt de driejaarlijkse federale diagnostiek woon-werkverkeer georganiseerd. Elke privéonderneming of overheidsdienst in België met een werknemersbestand van minstens 100 werknemers zal een uitnodiging krijgen om de federale diagnostiek woon-werkverkeer in te vullen, die dit jaar aan zijn vijfde editie toe is.

De diagnostiek woon-werkverkeer is een federale verplichting die is ingevoerd door de Programmawet van 8 april 2003. Deze houdt in dat Belgische ondernemingen en overheidsdiensten met meer dan 100 werknemers voor elk van hun vestigingseenheden met minstens 30 werknemers driejaarlijks gegevens moeten verzamelen over de verplaatsingen van hun werknemers tussen hun woon- en werkplaats. Met deze diagnostiek wil de federale

Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FODMV), ondersteund door Voka en de sociale partners, twee doelen bereiken. Enerzijds is het doel om op grote schaal informatie in te zamelen over de verplaatsingen van werknemers tussen hun woon- en werkplaats. Deze gegevens moeten het mobiliteitsbeleid op alle beleidsniveaus ondersteunen. Anderzijds moedigt deze info het debat over mobiliteit aan binnen de ondernemingen en openbare instellingen via sociaal overleg, zodat werkgevers en werknemers maatregelen kunnen nemen voor een meer duurzame mobiliteit. Denk aan een verminderd gebruik van de privéwagen voor hun woon-werkverplaatsingen en meer gebruik van het openbaar vervoer en de fiets.

In juni hebben werkgevers een brief in de bus gekregen met de vraag om de enquête in te vullen. Elke werkgever ontvangt ook een gepersonaliseerd rapport met de resultaten van de vorige enquêtes. Dit bevat de cijfers van de vestigingseenheid sinds 2005 en stelt in functie daarvan voorbeelden van maatregelen voor.

Wat is er nieuw dit jaar?

Nadat Voka een enquête heeft uitgevoerd onder zijn leden, zijn er in overleg met de sociale partners een aantal verbeteringen aangebracht aan de federale diagnostiek. Zo wordt er dit jaar een tool ter beschikking gesteld om interne enquêtes af te nemen.

Verder moet er vanaf dit jaar slechts 40 procent in plaats van 100 procent van de gegevens door externe medewerkers verschaft moeten worden. Dit zal de administratieve last voor bedrijven verminderen.

Bedrijven met meer dan 20 vestigingen kunnen ook op maat advies vragen. Dit jaar zullen de persoonlijke rapporten ook automatisch gegenereerd worden, zodat bedrijven geen twee jaar moeten wachten op hun resultaten. Verder zal Voka de overheden en vervoersmaatschappijen blijven sensibiliseren voor het gebruik van deze data.

Meer info over de federaal diagnostiek? Contacteer xavier.boonman@voka.be
Proximus