Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De externe CEO als koorddanser binnen het familiebedrijf

De externe CEO als koorddanser binnen het familiebedrijf

  • 14/12/2020

Steeds meer en meer familiebedrijven kiezen voor een externe CEO, oftewel een niet-familiale leidinggevende die toeziet op de dagelijkse werking van het bedrijf. Voor deze m/v brengt dat specifieke uitdagingen, maar ook opportuniteiten met zich mee. Axelle Henrard, onze directeur eigenaars-ondernemers, geeft extra toelichting over het CEO Forum

Axelle Henrard
"In 2021 zetten we maximaal in op de ontwikkeling van het CEO Forum, een platform voor externe CEO's waar sparren en leren van elkaar centraal staat."


De keuze om de dagelijkse leiding van het familiebedrijf in handen van een vreemde te leggen, gaat niet over één nacht ijs. Doorgaans wordt die keuze bepaald door drie factoren: het huidige familiale bestuur mist bepaalde  competenties, het bedrijf wil maximaal inzetten op groei en structuur of er is geen opvolging voor het bedrijf gegarandeerd. Plots staat er een nieuw gezicht aan het roer en waait er een frisse wind doorheen het bedrijf. Van de externe CEO wordt verwacht dat hij of zij oog heeft voor trends in de markt, inzet op innovatie, het bedrijf laat groeien, het bedrijf verder helpt professionaliseren en/of het HR-beleid onder de loep neemt. Het ultieme doel? De continuïteit van het familiebedrijf garanderen.

Het huwelijk

Het is als een huwelijk waarbij de externe CEO trouwt met het familiebedrijf. Goede afspraken, een duidelijke rolverdeling en wederzijds respect vormen de basis om een huwelijk te laten werken. Liefde is een werkwoord en dat is in dit geval niet anders.

"Externe CEO's zijn goed op de hoogte van wat reilt en zeilt binnen het bedrijf, maar missen wat er aan de keukentafel bij de familie wordt verteld."

"Een externe CEO die aan het hoofd staat van een familiebedrijf moet afrekenen met extra uitdagingen," vult Axelle Henrard, directeur eigenaars-ondernemers bij Voka - KvK Limburg aan. "Ze treden als het ware op als koorddanser, want ze balanceren constant tussen het bedrijf en de familie. Doorgaans zijn externe CEO's goed op de hoogte van wat reilt en zeilt binnen het bedrijf, maar missen ze wat er aan de keukentafel bij de familie wordt verteld."

Scheidsrechter

Daarnaast spelen ze vaak voor scheidsrechter. In het geval van een familiale onderneming worden er niet enkel rationele, maar ook emotionele keuzes gemaakt. Een externe CEO kan tussenbeide komen wanneer het emotionele aspect de bovenhand dreigt de nemen. "Nochtans brengt het ook opportuniteiten met zich mee om als manager aan het hoofd van een familiebedrijf te staan," gaat Henrard verder. "De aanpak binnen het bedrijf is meer no-nonsense, veel directer en er worden bovendien geen politieke spelletjes gespeeld."

"Zij hebben nood aan een klankbord en ervaringsuitwisseling met gelijkgestemden, net omdat zij voor specifieke uitdagingen staan."

Een bijzondere rol binnen het familiebedrijf vraagt om een bijzondere aanpak. "Externe CEO's hebben nood aan een klankbord en ervaringsuitwisseling met gelijkgestemden, net omdat zij voor specifieke uitdagingen staan. Door kennis te delen in een gesloten sfeer met managers die zich in dezelfde situatie bevinden, worden problemen omgevormd naar opportuniteiten. Het CEO Forum wil dat klankbord voor hen zijn. In 2021 zetten we maximaal in op de ontwikkeling van dit unieke platform voor externe CEO's waar sparren en leren van elkaar centraal staat," aldus Henrard.

Meer weten over het CEO Forum?

  • Dit traject van zes avondsessies en een tweedaagse treedt op als klankbord voor externe CEO's. Het is een uniek platform waar ervaringsuitwisseling en discretie centraal staan. Klik hier voor meer info over CEO Forum.
     
  • Vragen? Neem contact op met onze collega Ellen Olislagers.

Contactpersoon

Ellen Olislagers

Directeur eigenaars-ondernemers