Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De Expert: 4 voordelen van een bouwteam

De Expert: 4 voordelen van een bouwteam

  • 25/03/2021

Geert Perneel – commercieel directeur Altez Group

Als je bedrijf groeit, barst je bestaande pand vroeg of laat (hopelijk figuurlijk) uit zijn voegen. Een aangepaste infrastructuur voorzien betekent vaak: verhuizen naar een andere locatie en een nieuw bedrijfsgebouw. Zo’n industrieel bouwproject is geen sinecure. Daarom pleiten specialisten steeds vaker en luider om in een bouwteam te werken. 4 concrete voordelen van die innovatieve aanpak.

1. Geen dubbel werk meer

“Bij een nieuw bedrijfsgebouw zijn tal van actoren betrokken: een architect, een industriebouwer, specialisten voor de verschillende technieken, interieurinrichters,... Als al die partijen afzonderlijk werken, is de kans reëel dat bepaalde (voorbereidende) diensten dubbel gebeuren, wat de rekening alleen maar doet oplopen. Als zij eventueel de krachten bundelen binnen een bouwteam en duidelijke afspraken maken, is veel beter afgebakend wie wat doet en kan alles vlotter verlopen.”

2. Samenwerking in plaats van tegenwerking

“Werken in een bouwteam vereist van alle betrokken partijen veel vertrouwen, maar het marcheert wel. Het vereist dat alle spelers als partners, en niet als tegenstanders aan tafel zitten. Door de handen in elkaar te slaan, verlopen alle fases van het project veel soepeler, wat leidt tot een aangename bouwervaring voor de klant. Bouwen wordt nu nog te veel beschouwd als een proces dat een jaar miserie oplevert, maar deze aanpak bewijst dat het zeker ook anders kan. Wij realiseren momenteel circa 20 % van onze projecten op die manier. We zetten hier sterk op in, om in de toekomst frequenter op die manier te kunnen werken.”

3. BIM als rode draad

“Een project uitwerken via een BIM-model is een methodiek die bij ons nog niet tot de nieuwe standaard is uitgegroeid, maar wel in de lift zit. De belangrijkste randvoorwaarde voor deze aanpak, waarbij alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw in een 3D-model worden gegroepeerd, is dat er met een bouwteam wordt gewerkt. De samenwerking tussen verschillende disciplines in de bouwsector is namelijk van cruciaal belang. BIM brengt de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon, zodat specialisten van de verschillende partners de bestanden kunnen uitwisselen en aanpassen. Met deze methodiek is het volledige gebouw voor de start van het eigenlijke bouwproces volledig uitgetekend, zijn alle parameters gekend en is de kans dat er dan nog obstakels opduiken, tot een minimum herleid.”

4. Ontzorg jezelf

“Bij de traditionele manier van werken, komt alles bij de bouwheer terecht en wordt hij overstelpt met zaken die hij niet beheerst, omdat ze ver van zijn corebusiness staan. Kies je bouwteamleader (aannemer, architect, coördinator) op basis van diens ervaring in andere dossiers. Dan is het handig als een specialist het centrale aanspreekpunt voor het project is en je via het overleg in het bouwteam voortdurend op de hoogte blijft over wat er allemaal loopt. De beleving is groot en het budget vaart er wel bij.”

https://www.altez.eu/nl

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag