Skip to main content
  • Nieuws
  • De evaluatie van de Vlaamse en federale regering

De evaluatie van de Vlaamse en federale regering

  • 25/01/2019

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019 blikken we terug op hoe de huidige Vlaamse en federale regering het ervan afbrachten. De regering-Bourgeois (°25/07/2014) en de regering-Michel (°11/10/2014) gingen van start in moeilijke economische omstandigheden. Toch waren de verwachtingen voor de nieuwe regeringen hooggespannen. Prille tekenen van economisch herstel duidden erop dat het ergste achter de rug was. En ook op politiek vlak boden zich kansen aan.

De econVoka Paper evaluatie regeringomie begon te herleven na een zware periode. Tegen de achtergrond van de eurocrisis stagneerde de Belgische economie in de periode 2012-2013, met een gemiddelde groei van amper 0,2% per jaar. De werkloosheidsgraad klom begin 2014 naar 8,7%. Dat was maar net onder de piekniveaus sinds de start van de euro.

Hoewel de tekenen van herstel nog pril waren, zag het ernaar uit dat het ergste op economisch vlak achter de rug lag. Maar vooral op politiek vlak lagen de kaarten veelbelovend. De samenstelling van de Vlaamse (N-VA, CD&V en Open Vld) en de federale (dezelfde partijen plus MR) coalities was homogeen en vijf jaar tot de volgende verkiezingen liet ruimte voor ernstig beleid zonder electorale kortetermijndruk, zeker omdat ook communautaire rust was afgesproken.

De nieuwe regeringen botsten al snel op protest van verschillende vakbondsacties, betogingen en stakingen. Daarnaast ging deze legislatuur gepaard met een reeks opmerkelijke verrassingen, met de terreurgolf doorheen Europa als de meest verbijsterende. De aanslagen op 22 maart 2016 vormden daarbij het trieste dieptepunt voor België. Daarnaast waren er ook de asielcrisis vanaf media 2015, de Britse keuze voor de brexit in juni 2016, de verkiezing van Donald Trump in november 2016, escalerende conflicten in Oekraïne en in het Midden-Oosten en het recente energiedebacle. Daartegenover stond dat in Europa eindelijk een duidelijk economisch herstel op gang kwam. Ook Vlaanderen en België profiteerden van die gunstige economische wind.

Onze evaluatie van het gevoerde beleid vertrekt vanuit het Voka Verkiezingsmemorandum 2014. Daarin schoof Voka 27 prioriteiten naar voren, waarvan 17 voor de Vlaamse regering en 10 voor de federale regering. Aangezien we nog maar een paar maanden verwijderd zijn van de verkiezingen 2019, kunnen er niet veel nieuwe decreten en wetten meer worden doorgevoerd. Bijgevolg kunnen we nu al evalueren in welke mate de beide regeringen werk gemaakt hebben van de Voka-prioriteiten.

Regeren moet echter meer zijn dan louter een pakket maatregelen afspreken bij de start en die dan op vijf jaar tijd uitvoeren. Doorheen de legislatuur veranderen de omstandigheden en komen nieuwe uitdagingen op de voorgrond. Vandaag evalueren we ook hoe het beleid reageerde op een aantal 'nieuwe' uitdagingen die de voorbije jaren belangrijker werden dan in 2014 kon ingeschat worden. Ten slotte opereren Vlaanderen en België natuurlijk niet op een eiland. Daarom vergelijken we het gevoerde beleid ook met de evoluties in Europa aan de hand van onze 'Waar voor je geld'-index.

Lees de volledige Voka Paper 'Evaluatie Vlaamse en federale regering'.
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd