Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De energietip van Unilin Panels: “Probeer zoveel mogelijk in eigen energie te voorzien”

De energietip van Unilin Panels: “Probeer zoveel mogelijk in eigen energie te voorzien”

  • 14/09/2022

Met eigen groene-energiecentrales, windmolens en zonnepanelen wekt Unilin Group meer dan 40 procent van zijn energie zelf op. “Elke onderneming kan stappen zetten om meer zelfvoorzienend te worden”, zegt Veronique Hoflack, president van Unilin Panels, een divisie binnen Unilin Group.

Welke impact ervaren jullie van de energiecrisis?

Veronique Hoflack: “Wij zijn een energie-intensief bedrijf en de platendivisie is het meest energie-intensieve onderdeel, dus voelen we dat uiteraard direct in onze kosten. Zo’n 60 procent van onze energie halen we op de markt.”

“Wij zijn wel voor een stuk ingedekt, maar blijven voor een groot deel onderhevig aan de prijsstijgingen. En die wegen door in onze producten. Want intussen komt er buitenlandse concurrentie opzetten uit China en Turkije, die niet met dezelfde problematiek te kampen heeft. We kunnen wel enkele maanden overbruggen, maar de context in Europa wordt voor industrie wel heel uitdagend. Zeker omdat wij ook met indirecte impact van de energiecrisis kampen.”

Welke indirecte impact is dat dan precies?

“Wel, onze grondstoffen voor spaanplaten en MDF zijn hout en lijm en de prijzen daarvan zijn enorm gestegen. De concurrentie voor hout als grondstof is sterk toegenomen. Veel van wat gewoonlijk onze richting of die van de papierindustrie uit kwam, gaat nu naar de pelletindustrie of naar de biomassacentrales in Duitsland.”

“Lijm wordt dan weer gemaakt van gas. Maar heel wat van de ureumproductie in Europa ligt stil door de hoge aardgasprijzen. De kostprijs van lijm is explosief gestegen en we kijken dan ook zelf naar leveranciers buiten Europa.”

“Tot slot zien we dat consumenten door de grote onzekerheid op de rem staan om een nieuwe vloer te leggen of een keuken te installeren. Sinds deze zomer is er een sterke achteruitgang in de vraag.”

Op welke manier proberen jullie die hoge energieprijzen toch aan te pakken?

“Gelukkig wekken wij meer dan 40 procent van onze energie binnen Unilin Group zelf op. Wij hebben 2 eigen groene-energiecentrales in Vlaanderen, in samenwerking met Aspiravi. Daarnaast staan er windmolens op een aantal van onze sites en hebben we ook zonnepanelen.”

“Die groene-energiecentrales draaien op niet-recycleerbaar houtafval dat een echt restproduct is een waar we niets anders meer mee kunnen maken. Ze zijn perfect ingewerkt in ons circulaire productiemodel: alles dat nog gerecycleerd kán worden, komt in onze producten terecht. De rest levert groene energie. Ik ben enorm trots op dit circulair model. We willen ook in Wallonië nog een centrale openen, maar zijn nog in gesprek met de Waalse overheid over de haalbaarheid ervan. En we zijn ook aan het kijken om het aantal zonnepanelen en windmolens nog op te voeren. We waren al lang voor de energiecrisis bezig met zoveel mogelijk eigen, groene energie maar versnellen nog nu de verdere stappen.”

Wat zou je andere ondernemingen meegeven uit jullie best practices met betrekking tot energie?

“Unilin Group is een grote onderneming met wereldwijd meer dan 30 productiesites. Eigen centrales bouwen is zeker voor kleinere bedrijven niet evident. Maar meer zelfvoorzienend worden door zonnepanelen te leggen, dat is iets dat elke kmo wel kan doen.”

“Ook zijn wij voor alle sites gaan kijken waar het grootste energieverbruik zit en wat we daaraan kunnen doen. Zo hebben we een nieuw type ventilatoren geïnstalleerd, die minder elektriciteit nodig hebben. En wij zetten ook veel stappen in energie-efficiëntie, zoals overal led-lampen gebruiken in plaats van gewone lampen. Ik ben ervan overtuigd dat een goede energie-audit elk bedrijf wel inzichten kan geven in waar er nog energie bespaard kan worden.”

Hoe zien jullie de komende maanden tegemoet?

“Het wordt de komende periode niet eenvoudig. Niet alleen voor ons, maar ook voor heel wat andere bedrijven. Zeker in de industrie. De onzekerheid over de situatie weegt op consumenten. Dat vertrouwen moet hersteld worden. Maar ik ben positief over de langere termijn. Onze strategie met focus op innovatie en wat we doen in België: daarover kan ik alleen maar positief zijn.”

Unilin
 

Unilin 2

imu - vzw - dieteren