Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De energiecheque: wachten is de boodschap

De energiecheque: wachten is de boodschap

  • 06/01/2023

Hoewel uit onze Voka-rondvraag bij 500 bedrijven bleek dat 8 op de 10 geen premie willen toekennen bovenop de ongeziene stijging van de loonkosten als gevolg van de automatische indexering, zet de regering door om de ondernemingen die ‘goede resultaten’ hebben behaald in 2022 de mogelijkheid te bieden een eenmalige energiepremie te betalen aan hun werknemers in 2023. Toch wel onthutsend in deze zware crisis. 

Net zoals de coronapremie, is de energiepremie een variant van de consumptiecheque. De toekenning van de energiepremie moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak.

Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst.

Advies

Voka adviseert ten stelligste de ondernemingen die toch zinnens zouden zijn dergelijke energiecheque toe te kennen, zeker te wachten op de afloop van de voornoemde sectorale onderhandelingen zo niet bestaat het risico dat er een dubbele premie moet worden betaald en kan ook de parafiscale vrijstelling in het gedrang komen. 

Op sectorniveau is het bovendien zo dat een gebeurlijke cao twee definities moet bevatten, gebaseerd op respectievelijk een hoge winst in 2022 en een uitzonderlijk hoge winst in 2022, die de ondernemingen afbakent waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.

Uitzonderlijke winst

De energiepremie van maximum 500 euro kan enkel in die ondernemingen worden toegekend waar er in 2022 een hoge winst werd behaald. In die ondernemingen waar er een uitzonderlijk hoge winst in 2022 werd behaald, kan de energiepremie maximum 750 euro bedragen. 

Dus, bezint eer ge begint, en wacht af of er al dan niet een sectorale cao wordt gesloten, dat is de boodschap!
 
 

Contactpersoon

Gianni Duvillier

Senior Adviseur Werk en Sociale zekerheid

imu - vzw - dieteren