Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De coronabalans van Odgers Berndtson: “Mei wordt bepalend voor onze business”

De coronabalans van Odgers Berndtson: “Mei wordt bepalend voor onze business”

  • 22/04/2020

Werkgevers die op zoek zijn naar hun topmanagers en leidinggevenden van morgen, kennen deze 2 woorden maar al te goed: Odgers Berndtson. Maar ook in executive search laat de coronacrisis zich voelen. “Beslissingen om iemand aan te nemen laten wat langer op zich wachten. Mei zal bepalend zijn of die vertraging zich zal doorzetten”, zegt managing partner Luc Wouters.

Wat is de impact van de coronacrisis op jullie organisatie?

“Na de aankondiging van de lockdown zijn wij meteen overgeschakeld op telewerken. Eén collega heeft gevraagd om naar het kantoor te mogen blijven gaan, en dat kan. Hij is daar tenslotte alleen, dus qua social distancing is er geen probleem. Het is ook wel handig dat hij naast zijn normale dagtaken als researcher ook iemand ter plekke is om het kantoor wat in het oog te houden, regelmatig de brievenbus kan leegmaken en dergelijke meer.”

“Maar onze business loopt dus verder. Wij plaatsen mensen op senior niveau, en hebben daar in principe maar een computer, tafel en stoel voor nodig. Bepaalde kandidaten bieden zich momenteel aan via online tools zoals Skype of Zoom voor een interview. Afgelopen vrijdag hebben we een opdracht afgerond waarbij de hele selectie digitaal is verlopen: de nieuwe werkgever en werknemer hebben elkaar dus nog niet face to face gezien.”

“Heel wat van onze opdrachtgevers blijven het echter verkiezen om potentiële kandidaten in levende lijve te ontmoeten. Wij zijn tenslotte een people business: aanvoelen wat voor iemand we voor ons hebben zitten, blijft ontzettend belangrijk. Zeker ook omdat het om leidinggevende functies gaat, waarbij je toch een sociale verantwoordelijkheid draagt naar werknemers en hun gezinnen toe.”

Is het voor jullie interessant om te zien hoe leidinggevenden het aanpakken in deze crisistijd?

“Vorige week zat ik in een videoconferentie op internationaal niveau over hoe de markt evolueert en daar dook deze vraag ook op. Je kunt als leidinggevende top zijn in ongoing business, maar in deze omstandigheden komen de echte leiders naar boven. Het geeft een goed beeld van wie succesvol is in dit soort van operaties.”

Zullen deze skills ook cruciaal blijven na de lockdown? 

“Dé hamvraag is hoe de wereld er zal uitzien na de coronacrisis: gaat de wereld echt veranderen of keren we terug naar een normale situatie? De dag dat de lockdown werd aangekondigd, had ik de CEO van een groot energiebedrijf aan de lijn. Zoals veel anderen moest die plots zijn hele bedrijf van op afstand gaan leiden en werd hij dus met een nieuwe uitdaging geconfronteerd. Dit soort competenties zullen ook de komende periode niet onbelangrijk zijn.”

“In onze assessments hebben we trouwens een methodologie waarmee we bekijken hoe een leidinggevende het doet onder normale omstandigheden en hoe die presteert onder stress. Het zou interessant zijn om te bekijken of de kandidaten die er in deze ‘stresstest’ als sterk uitkwamen, dat nu ook in de realiteit laten zien.”

“Maar ik denk niet dat we permanent in crisis zullen blijven. Goed met stress kunnen omgaan, zal een onderdeel blijven van onze selectie maar niet het hoofdaspect. Over het algemeen zullen we blijven op zoek gaan naar generalisten met sterke managementcapaciteiten.”

Is de vraag naar het rekruteren van leidinggevenden afgenomen?

“We merken dat er bij werknemers op het niveau waarin wij rekruteren toch een grote mobiliteit blijft. De kandidaten die wij benaderen staan ervoor open om van werkgever te veranderen. En daar verandert de coronacrisis niets aan.”

“Bij werkgevers merken we dat de beslissing om iemand te rekruteren niet wordt geannuleerd, maar dat het proces wat meer in de tijd wordt gespreid. Het duurt wat langer voor de knoop wordt doorgehakt, maar ook het digitaal werken vormt deels een rem want de beslissing van de CEO moet vaak gevalideerd worden door de voorzitter van de raad van bestuur of van het benoemings- en remuneratiecomité. Mei zal bepalend zijn om te zien of die vertraging zich zal doorzetten.”

“Maar we gaan ervan uit dat het in juni en juli druk gaat zijn. Eens de maatregelen worden opgeheven, zal men zeggen: ‘En nu gaan we ervoor’. We vullen sleutelfuncties in zoals die van CEO, CIO,  sales director of andere C-level posities. Het is makkelijker om als organisatie nog even te wachten met het aannemen van pakweg een nieuwe junior controller dan dit soort posities.”

Gaat de vraag naar coaching van leidinggevenden toenemen?

“Wij doen dit in het kader van onboarding en verwachten vanuit die hoek wel vragen te krijgen. Vooral jongere leidinggevenden zullen nood hebben aan een klankbord. Wie iets ouder en al wat meer ervaren is, heeft tenslotte de financiële crisis meegemaakt en kan op die ervaring terugvallen.”

“Maar ik denk dat het nog iets te vroeg is voor dit soort van vragen. Men is momenteel nog vooral bezig met het operationele. Het is ook uitkijken naar wat er ook komt.”

Contactpersoon

Katrien Stragier

Adviseur Strategische Communicatie, Teamlead Content & Brand

imu - vzw - dieteren