Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “De brug slaan met het bedrijfsleven”

“De brug slaan met het bedrijfsleven”

  • 17/09/2021

CAW Boom Mechelen Lier heeft heel wat expertise als het gaat over het versterken van psychosociaal welzijn van mensen. Het wil die kennis in de toekomst nog meer delen met bedrijven en hun medewerkers. “Want we zijn ervan overtuigd dat één plus één drie is”, vertelt algemeen directeur Bart Claes.
 

CAW Boom Mechelen Lier zet - als één van de drie Centra Algemeen Welzijnswerk in de provincie Antwerpen - in op het versterken van het welzijn van burgers. Het ondersteunt burgers bij uitdagingen of problemen op verschillende levensdomeinen, zoals werk, gezondheid, vrije tijd, woonst,... Van moeilijkheden met documenten, mentaal onwelzijn, tot mensen die hun woning dreigen te verliezen. “Als sociale onderneming werken we in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, lokale besturen en ondernemingen. We werken op een heel outreachende, laagdrempelige manier en bieden dienstverlening aan op maat”, legt Bart Claes uit. “Het gaat niet alleen om brede psychosociale ondersteuning van burgers of medewerkers. We bieden ook hulp aan na ingrijpende gebeurtenissen, zelfs op het vlak van suïcidepreventie, crisisinterventie of bij intrafamiliaal geweld. Daarnaast hebben we een groot netwerk en kunnen zo gericht doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.”

De negatieve gevolgen van de coronacrisis zijn duidelijk voelbaar bij het CAW. “We merken twee soorten effecten”, duidt Claes. “Bij burgers die al een vorm van kwetsbaarheid hadden, is die nog versterkt. Mensen die al psychosociale problemen of een huisvestingsproblematiek hadden, zagen die alleen maar groter worden, bijvoorbeeld door hun beroepsinkomen te zien verminderen of zelfs te verliezen. We mogen trouwens niet vergeten dat heel wat instellingen de afgelopen maanden niet altijd goed bereikbaar waren voor burgers. Wij zijn als CAW steeds open en toegankelijk gebleven. Daarnaast stellen we vast dat er door de pandemie ook veel mensen voor het eerst geconfronteerd worden met bepaalde uitdagingen. Dan gaat het om medewerkers zoals u en ik. De coronacrisis heeft voor veel mensen geleid tot mentaal onwelzijn. Ik vergelijk het wel eens met een hogedrukpan: we hebben het allemaal erg druk maar toen uitlaatkleppen (zoals sport, vrijetijdsactiviteiten, sociale contacten, etc.) wegvielen, hadden we geen ‘ventieltjes’ meer en stapelde de druk zich op. Vandaar dat wij sterk inzetten op veerkracht en het versterken van mentaal welzijn, ook bij medewerkers. Daar kan je als werkgever ook een opdracht in opnemen.”
 

“We hopen samen met bedrijven uit de regio naar oplossingen te kunnen zoeken voor maatschappelijke uitdagingen en het versterken van veerkracht en het psychosociaal welzijn van medewerkers en burgers.”

Eén plus één is drie

Best verrassend is dat CAW Boom Mechelen Lier in de toekomst meer de brug wil slaan met de bedrijfswereld. Claes vertelt: “Op dit moment zijn organisaties zoals de onze enerzijds, en de bedrijfswereld anderzijds, nog te veel aparte werelden. We hebben elk onze sterktes en meerwaarde. We willen samen maatschappelijk ondernemen met aandacht voor het psychosociaal welzijn van onze medewerkers. En net dat is één van onze sterktes als sociale onderneming. Maar we 
spreken nog te weinig met elkaar. Ik zie de enorme meerwaarde van meer samenwerking, partnerships en soms moeilijke uitdagingen samen aanvliegen.”

Concreet denkt Claes eraan om aan werkgevers nieuwe vormen van dienstverlening aan te bieden, bijvoorbeeld rond psychosociaal welzijn. “Elke onderneming heeft wel werknemers die te maken hebben met uitdagingen, op verschillende levensdomeinen. Door de coronacrisis en het thuiswerk zijn problemen als psychosociaal onwelzijn zichtbaarder geworden. Bedrijven zijn daardoor meer en meer op zoek naar manieren om hun medewerkers te ondersteunen in hun gezondheid en welbevinden. Inzetten op veerkracht, versterken van welzijn tot zelfs individuele psychosociale begeleiding van medewerkers staat hoog op de agenda. Want hoe beter medewerkers zich voelen, hoe beter ze zullen presteren op het werk. En dat is nu net onze expertise. Bovendien zijn wij een netwerkorganisatie: we staan in contact met andere organisaties, lokale besturen en bedrijven. Dat netwerk willen we in de toekomst verder uitbouwen, vanuit de overtuiging dat één plus één gelijk is aan drie.”

Hij besluit: “We hopen samen met bedrijven uit de regio naar oplossingen te kunnen zoeken voor maatschappelijke uitdagingen en het versterken van veerkracht en het psychosociaal welzijn van medewerkers. Ik ben ervan overtuigd dat Voka en Voka Health Community kunnen helpen om die verbinding te faciliteren en te ondersteunen.”
 


Wil je meer ontdekken over hoe we tot een gezond, digitaal en duurzaam welzijnsbeleid voor iedereen komen?

Schrijf je dan in voor het jaarlijks Voka Health Community Congres op dinsdag 28 september bij Den Berg te Londerzeel, uiteraard #coronaproof! Die middag gaan we samen met jou, experten, ervaringsdeskundigen en beleidsactoren in gesprek over werk, welzijn en werkgeluk in het nieuwe normaal.

 

Call to action Voka Health Community Congres 2021

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.