Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De Belgische participatieve financieringsmarkt in volle bloei

De Belgische participatieve financieringsmarkt in volle bloei

  • 04/12/2020

Wie fintech zegt, heeft het onvermijdelijk ook over alternatieve financieringsmethoden. Een daarvan is crowdlending waarbij particulieren leningen aan kmo’s verlenen. Look&Fin, opgericht door Frédéric Lévy Morelle, is de Belgische marktleider op dit vlak. Sinds 2012 heeft het platform bijna 90 miljoen euro voor 250 kmo's opgehaald. En dit alles 100% digitaal. CEO Morelle geeft ons zijn visie op de markt.

Look & Fin is een platform dat deel uitmaakt van de Fintech-golf, welke technologieën integreert u in uw model?

Frédéric Lévy Morelle: “In de grote familie van Fintech valt Look&Fin onder de categorie "Fintech financiering". We vergemakkelijken de toegang tot 100% digitaal krediet voor de kmo. Met behulp van onze tools voeren we eerst een financiële analyse uit en hierbij integreren we de nieuwste technologieën. Ook bieden we beheerdiensten en opvolging die steeds gemakkelijker en intuïtiever te gebruiken zijn voor al onze klanten. De integratie van technologie vormt de kern van onze ontwikkeling. Ons bedrijf werd ook erkend tijdens de jaarlijkse Deloitte Technology Fast 50-prijs van 2019, waar we nationaal werden gerangschikt als de op één na snelst groeiende Fintech. Zoals Deloitte aangaf met deze award blijven we groeien, zo hebben we de afgelopen 4 jaar een groei van 405% opgetekend. Deze erkenning motiveert ons nog meer in onze doelstelling, namelijk om de oplossing bij uitstek te worden voor 100% digitale en niet-bancaire kredieten voor kmo's.”

Wat is de geschatte omvang van de Belgische markt voor participatieve financiering?

FLM : “De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), onze toezichthouder, heeft in oktober 2020 een rapport gepubliceerd dat aangeeft dat de voorbije twee jaar 69,24 miljoen euro werd opgehaald voor de financiering van bedrijfsprojecten door de acht platformen die in ons land actief zijn. Als je dat vergelijkt met de 40 miljoen euro die in de vorige studie van de FSMA over de periode 2012-2017 werd becijferd, weet je dat er een zeer sterke groei plaats vond. Hoewel deze cijfers zeer goed zijn voor onze industrie en ze een mooie markttractie aantonen, denken wij dat ze onderschat worden in vergelijking met de werkelijkheid.”

“Deze gepubliceerde activiteitenstatistieken zijn immers uitsluitend gebaseerd op de informatienota's die de platformen aan de toezichthouder moeten voorleggen. Er moet echter niet aan deze vereiste worden voldaan voor alle dossiers die online op een platform worden geplaatst! Voor projecten waarvan het op te halen bedrag lager is dan 500.000 euro en waarvan de investeringen beperkt zijn tot 5.000 euro per persoon, is geen FSMA-nota vereist.” 

“Bij Look&Fin wordt bijvoorbeeld voor slechts 30% van de projecten die op het platform worden voorgesteld, een nota opgesteld die aan de FSMA moet worden voorgelegd. De crowdlendingmarkt is dan ook veel groter dan beschreven wordt in het rapport. Wij stellen een zeer sterke toename vast van het aantal kredietaanvragen vanwege de kmo's.”

Look&Fin

Crowdlending is een vorm van financiering die als alternatief voor of aanvulling op de banken kan dienen, waarbij de kmo via een platform rechtstreeks geld kan lenen bij particulieren.

Frédéric Lévy Morelle, CEO van Look&Fin

Wat is de meest voorkomende vorm van participatieve financiering in België?

FLM: “Participatieve financiering kan verschillende vormen aannemen. De erkende Belgische platformen richten zich voornamelijk op crowd equity en crowdlending. Maar het is deze laatste vorm van kredietverlening aan bedrijven door particulieren, crowdlending, die het meest actief is. Dit is niet alleen een Belgische trend, maar eentje die we ook op wereldschaal zien opduiken. De FSMA bevestigt dit ook in haar verslag waarbij ze aangeeft dat 85% van de ingediende projecten betrekking hebben op crowdlendingoperaties. Look&Fin is het enige Belgische platform dat voor 100% toegewijd is aan de financiering van kmo's via crowdlending, met intussen 90 miljoen euro aan opgehaalde fondsen voor zo'n 250 kmo's.”

“Crowdlending is een vorm van financiering die als alternatief voor of aanvulling op de banken kan dienen, waarbij de kmo via een platform rechtstreeks geld kan lenen bij particulieren. Ondernemingen uit alle sectoren kunnen voor elke behoefte een kredietaanvraag indienen. Look&Fin structureert financieringen gaande van 50.000 tot 5 miljoen euro. Via participatieve financiering kunnen grootschalige bedrijfsprojecten ondersteund worden (externe groei, vastgoedontwikkeling, enz.) alsook de meer traditionele behoeften die alle bedrijven vroeg of laat tegenkomen, namelijk het financieren van werkkapitaal of cashflow.”

“De particulier weet op zijn beurt van tevoren hoe lang hij of zij het spaargeld uitleent en tegen welke rentevoet. Deze transparantie maakt het ook aantrekkelijker voor investeerders om crowdlendingprojecten te financieren. Zij waarderen bovendien dat ze kleine en middelgrote ondernemingen in hun omgeving een helpende hand kunnen toereiken.”

Wat zijn de vooruitzichten naar aanleiding van de gezondheidscrisis? Hoe ziet u deze markt evolueren?

FLM: “De FSMA meldt een sterke daling over de eerste zes maanden van het jaar met slechts 11,5 miljoen euro aan opgehaalde fondsen tegenover 41 miljoen euro over dezelfde periode in 2019. Wij zien het aantal aanvragen echter toenemen. Voor de eerste drie kwartalen van 2020 hebben we een stijging van 10% van het aantal gefinancierde kleine en middelgrote ondernemingen geregistreerd in vergelijking met vorig jaar.” 

“Een direct gevolg van de impact van de crisis is dat veel kleine en middelgrote ondernemingen hun eigen vermogen op zeer korte termijn moeten aanvullen. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft het Vlaamse Gewest de maatregel van de Winwinlening versterkt. Daarmee kunnen kmo's een beroep doen op het spaargeld van particulieren om een lening op de lange termijn te verkrijgen tegen bijzonder aantrekkelijke rentevoeten tussen 0,875% en 1,75% per jaar. Deze steunmaatregel van het Gewest is volledig complementair aan het werk van Look&Fin, die namens de kmo op zoek gaat naar de particulieren die ze nodig heeft voor haar financiering.”

“Concreet kunnen kmo's rechtstreeks bij Look&Fin lenen vanaf 0,875% per jaar over 5 jaar. De bedragen van de leningen kunnen variëren van 50.000 tot 300.000 euro, maar Look&Fin kan de behoefte indien nodig aanvullen. Het bedrijf ontvangt binnen de 48 uur een financieringsvoorstel en de fondsen worden binnen 15 dagen ter beschikking gesteld. Bovendien hoeft de onderneming zich geen zorgen te maken over de administratieve rompslomp op vlak van het beheer van de particuliere beleggers. We zijn dan ook van plan om over de komende zes maanden 150 kmo's te financieren voor in totaal 20 miljoen euro.”

Komt jouw kmo in aanmerking?

Test hier of jouw kmo in aanmerking komt voor een bedrijfslening. 

Proximus

Artikel uit publicatie