Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De Belgische douane in het buitenland - de douaneattachés als hulp bij uw internationale douanevragen

De Belgische douane in het buitenland - de douaneattachés als hulp bij uw internationale douanevragen

  • 03/06/2020

De internationale toeleveringsketens en de daarbij betrokken actoren vormen een wereldwijd logistiek netwerk. Binnen dit netwerk vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) een dubbele rol: een controlerende rol (beveiliging van de logistieke keten en bescherming van de samenleving door verdachte zendingen op te sporen) en een faciliterende rol (door hinder voor de internationale handel te beperken).  

In dit kader beschikt de AAD&A over een internationaal netwerk van vijf douaneattachés die verbonden zijn aan de Belgische Ambassades in Brazilië, China, India, Indonesië en Rusland. Naast hun rol in de strijd tegen de economische en commerciële fraude, vertegenwoordigen zij de AAD&A bij de diplomatieke diensten, de overheidsadministraties, het bedrijfsleven en bij de particulieren in het land van oppoststelling. Zij hebben een uitgebreid netwerk bij de plaatselijke douaneautoriteiten en andere relevante autoriteiten en organisaties (voedselwarenautoriteit, WDO, EU, ASEAN, …) en werken er zeer nauw samen met de vertegenwoordigers van de regio’s en gewesten (FIT, AWEX en hub.brussels).

Dienstverlening aan economische operatoren en particulieren

De douaneattachés zijn een contactpunt voor economische operatoren, ze kunnen ondersteuning bieden en kunnen alle nuttige informatie verstrekken over de douane- en accijnsregelgeving. Zij kunnen zowel proactief als reactief inlichtingen en adviezen verstrekken aan bedrijven, bedrijvenkoepels en particulieren in het kader van de facilitering van de logistieke keten. Ze beantwoorden bijvoorbeeld douane-technische  vragen en geven informatie over in-, uit- of doorvoer in het land van oppoststelling. Tenslotte kunnen ze ook ten behoeve van de Belgische economische operatoren contact opnemen met de lokale douaneadministratie of andere lokale overheidsdiensten (bij geblokkeerde zendingen of onduidelijke procedures). 


Brazilië – De douane-unie Mercosur (Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay) is een markt met 260 miljoen consumenten die zich zal openen vanaf de inwerkingtreding van de EU-Mercosur Associatieovereenkomst. Deze voorziet op handelsvlak in een graduele afbouw van de invoerrechten langs Mercosur-zijde. Vereenvoudigde douaneprocedures zullen de invoer van uw goederen ook makkelijker en vlotter laten verlopen.  (Carine Willems)

China – China is niet alleen een hub voor de internationale handel en de industriële productie, maar door de jaren heen is het ook een belangrijke consumentenmarkt geworden. China herbergt ook de grootste havens van de wereld en is leider in cross border e-commerce. Werk genoeg op douanegebied, zowel op in- als uitvoergebied. De douaneattaché in Beijing staat klaar om je bij te staan. (Isabelle Bedoyan)

India - Zaken doen met India is niet altijd evident. Er zijn heel veel regels die in de praktijk soms anders worden toegepast dan op papier. De communicatie verloopt ook niet altijd vlot.  De douaneattaché zal u bijstaan om de zaken duidelijker te maken en u praktische informatie aan te reiken. (Babette Desfossez)

Indonesië – De post van douaneattaché in Indonesië, het belangrijkste groeiland binnen de ASEAN-associatie van Zuidoost-Aziatische landen, is opgestart in augustus 2018. Indonesië is een zeer grote markt met 270 miljoen consumenten maar echter ook een protectionistische markt, de import/exportregels zijn complex en veranderen vaak, maar met de hulp en ervaring van de douaneattaché is het zeker niet onoverkomelijk. (Eddy De Cuyper)

Rusland - '"Russia is a riddle, wrapped in a mystery inside an enigma", maar de douaneattaché helpt jullie graag om wat klaarheid te scheppen in haar douanematerie. (Robin Machiels)

Contactgegevens van de verschillende douane attachés kunt u hier vinden.
 

Contactpersoon

Daphne Renier

Kennis & advies/Internationaal ondernemen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag