Skip to main content
Map

In de ban van de Ring

  • 07/06/2021

De Vlaamse regering wil eind dit jaar de knoop doorhakken inzake het precieze scenario voor de aanpassing van de Brusselse ring (R0). Intussen zijn er reeds werven gestart, of zelfs gerealiseerd, in het kader van het brede programma “Werken aan de Ring”, gecoördineerd door De Werkvennootschap. Een stand van zaken.

Tekst: Jan Van Doren, Wim Pannecoucke

Vlaanderen wil het noordelijke deel van de Ring aanpakken, tussen de verkeerswisselaars van Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe.  In 2019 lagen daarvoor zeven alternatieven op tafel. Maar na verdere analyses blijven drie alternatieven over. 

Drie scenario’s voor R0

Het eerste scenario voorziet in het schrappen of combineren van op- en afritten. Zo worden gevaarlijke weefbewegingen door de snelle opeenvolging van op - en afritten vermeden. In een tweede alternatief is sprake van een parallelstructuur die het doorgaand en het lokale verkeer scheidt. De parallelbanen, die aansluiten op het wegennet, liggen dan aan beide kanten van de Ring. Het derde alternatief is hetzelfde als variant 2 met dit verschil dat de parallelbanen tussen Groot-Bijgaarden en Strombeek er niet komen. Vandaag ligt er wel al een parallelbaan tussen Groot-Bijgaarden en Zellik, die zou verbouwd worden naar volwaardige snelweg.

De keuze van de regering eind dit jaar betekent niet dat er daarna direct gebouwd zal worden. De Werkvennootschap is nu volop bezig met het doorlopen van procedures zoals een Milieu Effecten Rapportage (plan-MER) die moet inschatten hoe groot de impact van de nieuwe Ring op de omgeving zal zijn. Daarna komt er een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat detailleert welke gronden in de buurt van de Ring een andere bestemming krijgen. Vervolgens is er een project-MER en dan pas kan De Werkvennootschap de omgevingsvergunning (of bouwvergunning) aanvragen, en de werken beginnen uitbesteden. Die starten ten vroegste in 2024, en zouden dan tot 2030 duren.

En dan moet eerst ook nog het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de Vlaamse plannen goedkeuren. Het noordelijk deel van de ring loopt gedeeltelijk over Brussels grondgebied. De Brusselse regering verzet zich tegen een uitbreiding van de capaciteit van de ring, uit vrees meer autoverkeer aan te trekken. Nochtans zijn de aanpassingen vooral gericht op een betere doorstroming met oog op meer veiligheid, meer leerbare omgeving, en minder files. Overigens investeert Vlaanderen tegelijk in fietssnelwegen en beter openbaar vervoer naar Brussel.

Ring

Werken aan nieuwe Henneaubrug

Intussen zijn enkele werven aan de ring opgestart. Eind april werd gestart met de vernieuwing van de sterk verouderde brug van de Hector Henneaulaan over de R0 en R22 tussen Zaventem en Diegem. De komende 3 jaren wordt een nieuwe en dubbel zo brede brug gebouwd. De bereikbaarheid voor bedrijven blijft verzekerd, wel met veranderingen op vlak van infrastructuur en snelheid. 

De nieuwe brug biedt ruimte aan alle weggebruikers om zich vlot en veilig te verplaatsen, met een afgescheiden fiets- en voetpad, in beide richtingen een vrije busbaan voor het openbaar vervoer,  gescheiden rijstroken voor gemotoriseerd verkeer, en tevens een groene ecopassage.

Tijdens de bouw van de brug kan het verkeer op de Ring steeds doorrijden op hetzelfde aantal rijstroken als vandaag, maar die zullen wel versmald zijn. Alle verkeersbewegingen tussen de Henneaulaan, de Woluwelaan (R22) en de Ring blijven mogelijk. Eventuele onderbrekingen van het verkeer worden zoveel als mogelijk in verkeersluwe periodes gepland. 

Henneaubrug

De visie van Voka 

Voka Metropolitan dringt aan op een snelle realisatie van de werven voorzien in het programma “Werken aan de Ring”. Deze zijn noodzakelijk om de bereikbaarheid én leefbaarheid van de Brusselse metropool naar de toekomst te verzekeren. Eens de coronapandemie is bedwongen, zullen de files opnieuw snel aanzwellen. Voor de optimalisatie van de ring, dient gekozen te worden voor een scenario dat zorgt voor een maximale, en veilige verkeersstroom, waarbij lokaal en doorgaand verkeer zoveel mogelijk wordt gescheiden.

Om snelheid te halen, is er op korte termijn een akkoord nodig tussen het Vlaamse en Brusselse gewest over de belangrijke mobiliteitswerven. Naast de optimalisatie van de ring en de aansluiting van nieuwe tramlijnen en fietspaden naar Brussel, kunnen daarbij ook afspraken worden gemaakt van een systeem van slimme km-heffing voor de metropolitane zone, waarbij de timing moet rekening houden met de realisatie van voldoende alternatieven voor de auto. Verder zijn ook afspraken nodig betreffende de aanleg van bijkomende overstapparkings, niet enkel in Brussel, maar ook in de brede Vlaamse rand.

Nieuw op- en afrittencomplex Vilvoorde

In mei startten ook de eigenlijke werken voor de heraanleg van de Medialaan en de Tyraslaan (N209) aan het op- en afrittencomplex van de Ring te Vilvoorde-Koningslo. De werken duren tot in de zomer van 2022. Tijdens de hele operatie wordt het verkeer steeds maximaal doorgang verleend. 

Bij de heraanleg van het op- en afrittencomplex wordt tegelijk de brug van de R0 gerenoveerd en een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers georganiseerd. Via de ‘vliegende fietsbrug’ trap of stap je straks letterlijk over het gemotoriseerd verkeer heen. Deze fietsbrug is onderdeel van de fietssnelweg FR0 en zweeft hier onder de Ring door terwijl ze over de op- en afrit vliegt. 

Fietssnelweg tussen Zaventem en Kraainem 

De fietssnelweg die Kraainem met Zaventem verbindt in het Woluwedal is sinds kort volledig klaar, met een fietstunnel onder de Leuvensesteenweg. De fietssnelweg sluit aan met de F203 naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de HST-fietsroute. 

Nieuwe tramlijnen naar Brussel

Het programma “Werken aan de Ring” zet ook volop in op het Brabantnet. Dat zijn drie tram- en trambuslijnen: de Ringtrambus tussen Jette via Vilvoorde naar de luchthaven (reeds in een voorlopig traject opgestart), de Sneltram van Willebroek naar Brussel langsheen de A12,  en de Luchthaventram van Brussel via Evere naar de luchthaven. 

Voor de Sneltram zijn de juridische procedures tegen de aanleg sinds kort van de baan. In 2021 en 2022 wordt het vergunnings- en aanbestedingstraject doorlopen. In 2023 kan worden gestart met de werken. De Sneltram zal 29 km overbruggen in 40 minuten, met haltes in Willebroek, Londerzeel, Wolvertem, Meise en Strombeek-Bever. De Sneltram zal in Brussel aansluiten op de tramlijn 51 via Tour & Taxis en de nieuwe Suzan Danielbrug over het kanaal naar het Noordstation. Langs het traject komen ook hoogwaardige fietsvoorzieningen. 

De Luchthaventram maakt het mogelijk om binnen enkele jaren van Brussel-Noord naar de luchthaven van Zaventem te sporen in 30 minuten, met voldoende haltes. Deze tramlijn over 12 km loopt via de Leopold III-laan en sluit in Evere aan op het bestaande MIVB- tramsporennet. Het plan is om de benodigde vergunningen begin 2022 rond te hebben, dan een aannemer te vinden en vanaf 2023 te beginnen met de werken. In 2026 zou de luchthaventram de eerste reizigers kunnen vervoeren.

Op de hoogte blijven?

Wil u op de hoogte gehouden worden van alle werven inzake “Werken aan de Ring?” Schrijf u in op de nieuwsbrief mobiliteit Voka Metropolitan en Vlaams Brabant  of contacteer onze mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager Wim Pannecoucke,  wim.pannecoucke@voka.be. Info is ook te vinden op www.werkenaandering.be

Contactpersonen

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Artikel uit publicatie