Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De aanpak van Ahlers: data cruciaal voor dienstverlening op maat

De aanpak van Ahlers: data cruciaal voor dienstverlening op maat

  • 01/06/2021

Door innovatie en globalisatie worden supply chains steeds complexer én gevoeliger voor allerlei externe factoren. Cyberattacks die kristische systemen targeten of schade en diefstal tijdens transporten verstoren de keten ernstig en maken risicomanagement absoluut noodzakelijk. Daarom ontwikkelde logistiek expert Ahlers samen met IoT-developer Bagaar een realtime IoT based security solution dat ingezet wordt bij het organiseren van transporten die risico lopen op diefstal. De data die daaruit voortvloeien zorgen voor een veiligere, goedkopere en proactievere transportketen. 

Bij Ahlers gaat digitalisering echter verder dan enkel veiligheidsvraagstukken. We spraken met Tia Meyvis (Director IT & Innovation) en Brenda Mortier (Director Corporate Marketing & Communications) over de manier waarop digitalisering en data een sleutelrol spelen in de dienstverlening van Ahlers. 

Op welke manier zit digitalisering ingebed in jullie onderneming? 

Brenda: “Digitalisering en data analytics spelen een cruciale rol in onze sector en kunnen voor significante optimalisaties zorgen. Kenmerkend aan de supply chain vandaag is de verscheidenheid aan systemen en databronnen. Denk aan ERP, TMS, WMS-systemen, maar ook modernere technologieën zoals IoT devices of externe databronnen zoals weer- of verkeersdata. Door de juiste data te combineren en vooral te visualiseren kun je je supply chain echt verrijken en tastbaarder maken voor alle betrokken stakeholders. Daarnaast schept het ook ruimte om op een hoger niveau over oplossingen na te denken doordat het een helicopterview biedt.”

Door de juiste data te combineren en vooral te visualiseren kun je je supply chain echt verrijken en tastbaarder maken voor alle betrokken stakeholders.

Brenda Mortier, Ahlers

“Uiteraard stopt het niet bij het visualiseren. Onze experten beschikken over tools om bottlenecks aan te pakken en de supply chain strategie mee uit te denken. Vaak gaat dit verder dan traditionele transportvraagstukken. We kijken echt naar de volledige keten, van het aankopen van grondstoffen, tot het produceren, het houden van voorraden en uiteindelijk distributie.”  

“Maar de digitalisering gaat dieper dan enkel de externe focus. Intern laat het toe onze processen verder te automatiseren, sterke integraties te maken tot zelfs delen van het businessproces van de klant over te nemen. Digitalisering is terug te vinden in de hele chain, van order tot terugkoppeling naar de klant.”

Tia: “Daarnaast zetten wij nog een stapje verder en zijn we voor het beveiligingsvraagstuk van transport van diefstal gevoelige producten samen gaan zitten met Bagaar. Door onze logistieke expertise samen te leggen met hun aanpak in IoT zijn we tot een unieke oplossing van hard- en software gekomen: een security solution die niet alleen een alarmsignaal verzendt wanneer de trailer ongeautoriseerd geopend wordt, maar ook beeld en audio bewijs verzamelt,  verbonden is met een smartphone met routetracking en een horloge met een panic button voor noodgevallen.”

Security toestel

“We ontwikkelden een security solution die niet alleen een alarmsignaal verzendt wanneer de trailer ongeautoriseerd geopend wordt, maar ook beeld en audio bewijs verzamelt, verbonden is met een smartphone met routetracking en een horloge met een panic button voor noodgevallen.”

Tia Meyvis

Hoe zetten jullie data-analyse in? 
    
Brenda: “Datainzicht wordt dusdanig belangrijker voor de logistiek en beslissingsprocessen binnen supplychain management; het vormt in feite de nieuwe basis. De ketens zijn zo complex geworden dat intuïtief beslissen niet meer aanvaardbaar is. Zo werkt ons data analytics team samen met de klant verschillende scenario’s uit om een passende oplossing te vinden. Op basis van de data kunnen we bedrijfsprocessen zoals aankoop, inventory en logistieke kosten in kaart brengen, analyseren en visualiseren, en vanuit een overkoepelende total cost of ownership kunnen dan de juiste beslissingen genomen worden op een strategisch en operationeel niveau. Vandaag verandert de context waarin een supply chain zich bevindt zo snel dat optimalisatie een voortdurend proces wordt. Meer en meer zien wij klanten meegaan in dit verhaal, wat samenwerking op lange termijn mogelijk maakt.”

“Een voorbeeld: bij een bedrijf gesitueerd langs de Antwerpse ring misten vrachtwagens constant hun vooropgestelde ladingslots vanwege wegenwerken. Dat heeft een behoorlijke impact op de resources en de rest van de keten, alsook kosten voor overuren, … Samen met de klant bouwden we een inzichtelijk datamodel waar we de fileproblematiek konden simuleren. Daarmee konden we gemakkelijk de impact van wegenwerken op de volledige keten gaan inschatten en meedenken aan oplossingen. Zo creërden we bijvoorbeeld extra laadcapaciteit om de bottlenecks die de laatkomers met zich meebrachten te kunnen aanpakken. Zo’n probleem kunnen we beter managen indien we aan de slag gaan met relevante beschikbare data.”

Digitale transformatie gaat verder dan enkel het implementeren van digitale tools – het noodzaakt aanpassingen in de hele strategie, processen, een andere benadering van de klant, … Hoe passen jullie dat toe?

Tia: “Onze aanpak rond data analytics levert informatie op die wij kunnen gebruiken in advies voor de klant. Van optimalisaties in de bestaande supply chains tot de ontwikkeling van een specifieke applicatie en hardware. Daarnaast zetten we onze expertise in datavisualisatie ook intern in: we kijken constant naar mogelijke optimalisaties in onze financiële, operationele en andere processen 

“Het digitaliseringstraject is al een aantal jaar in uitrol bij Ahlers. Toen ik in 2017 aan boord kwam lag er al een behoorlijke digitale fundering. Digitalisering vraagt uiteraard ook een stuk change management bij de mensen. Die moeten de kans krijgen om zich mee te ontwikkelen in die digitale oplossingen. Daarvoor voorzien wij regelmatig interne trainingen. Daarnaast besteden we ook de nodige aandacht aan cyberveiligheid, wat ook bij digitalisering komt kijken.”

De security solution die jullie ontwikkelden is een heel mooi voorbeeld van sterke inzet van digitalisering. Wat is volgens jullie het grootste voordeel dat dit oplevert? 

Tia: “Het is juist de combinatie van verschillende zaken die het een troef maken: automatisering op de route, grotere veiligheid voor de chauffeur en kosten die gedrukt worden. De data die het oplevert is ook een grote win. Vanuit verschillende invalshoeken zijn hiermee bepaalde uitdagingen voor een stuk opgelost.”

Brenda: “De hardware is eigenlijk maar een klein onderdeel van de oplossing. Wat echt het verschil maakt, is de aanpak van A tot Z. De informatie die voortvloeit uit de device zetten we opnieuw in, van voor tot na het effectieve transport. Het komt neer op het samenspel tussen mens en technologie: na een alarmsignaal moet er natuurlijk effectief ingegrepen worden door mensen.”

Hoe zien jullie jezelf evolueren op vijf jaar? 

Brenda: “Digitalisering en automatisering zijn belangrijke pijlers binnen onze strategie. We zien daarin nog heel veel mogelijkheden, de markt wordt er een stuk door opengebroken. We merken ook dat de klanten er meer en meer de voordelen van in beginnen zien, wat samenwerkingen op de lange termijn mogelijk maken.”

“Ons verhaal kan vooral nog veel groeien op vlak van AI. Vandaag de dag zetten we dit al in bij voorziening van reserve en business-kritische onderdelen, waarbij wij de lijm zijn tussen de sourcing en de eindklant en ervoor zorgen dat bedrijven operationeel blijven. Denk maar aan tijdig motoronderhoud van een machine die op een afgelegen locatie staat, of een cinemalamp op een bepaalde tijd leveren zodat die cinemazaal operatief blijft. Het preventieve is hierbij de key, en AI gaat daarin een steeds grotere rol kunnen spelen, zodat we het hele proces netjes en op tijd van A tot Z kunnen connecteren.” 

Tia: “We blijven investeren in onze eigen processen en integraties – bij onszelf alsook bij de klant. Visibiliteit is daarbij steeds ons uitgangspunt: data visualiseren is ontzettend belangrijk en biedt een hoop inzichten.”

Brenda: “Belangrijk is dat wij heel flexibel zijn naar het zoeken van oplossingen. We hebben geen standaard doosje met afgelijnde services of een vaste prijslijst die dicteert waarmee je het moet doen. We werken altijd volledig op maat van de klant en komen daarmee meestal tot een unieke oplossing, waarbij data een cruciale rol speelt.”