Skip to main content
Map

De 12 werken van West-Vlaanderen

  • 01/03/2019

Zoals beloofd, maak ik samen met u de balans op van het beleid van de afgelopen jaren en de impact op onze regio. Voka West-Vlaanderen stelde in haar lokaal memorandum 2014-2019 “12 werken” voorop om de West-Vlaamse economie vooruit te stuwen. Het werd allesbehalve een “Herculesprestatie”. En hoewel op het vlak van onderwijs en innovatie vooruitgang werd geboekt, verzeilden veel dossiers in een processie van Echternach. Met name wat onze infrastructuur betreft, staan alle knipperlichten op rood en dringt een forse inhaalbeweging zich op.

Ja, de A11 werd vlot en tijdig voltooid en ook de (nieuwe) beheersstructuren voor onze regionale luchthavens kregen gestalte. Maar het noordelijk deel van de verbinding Veurne-Ieper (N8) werd niet gerealiseerd en ook het SHIP (Strategisch Infrastructuur)-project voor de haven van Zeebrugge kreeg geen uitvoering. Ook de overige West-Vlaamse missing links, zoals de R8 rond Kortrijk en het derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent, blijven aanslepen. De Vlaamse regering hakte evenmin de knopen door m.b.t. binnenvaartontsluiting van Zeebrugge, over zee of via de waterweg. En de lijst is lang.

De Vlaamse regering engageerde zich om 130 ha extra ruimte voor bedrijvigheid vrij te maken. Maar dat is nog steeds veel te weinig. Op administratief vlak vereenvoudigde de Vlaamse regering de plannings- en vergunningsprocedures via de invoering van de omgevingsvergunning, maar voor “projecten van strategisch belang” blijft een versnelde procedure nodig die de zekerheid van uitvoering waarborgt, evenals de vastlegging van de nodige financiële middelen.

“De uitdagingen blijven groot. Er rest onze beleidsmakers nog heel wat werk op de plank.”

Bert Mons, Algemeen directeur

Daartegenover staat wel dat de overheid via de STEM-opleidingen aanzienlijke inspanningen leverde om het technisch onderwijs op te waarderen. Duaal leren vond haar ingang in het secundair onderwijs en in West-Vlaanderen pionierden we met duaal leren in het hoger onderwijs. De masteropleiding industriële wetenschappen werd verankerd. Met de oprichting van Flanders Make, Veg-I-Tec, de erkenning van De Blauwe Cluster als innovatiecluster, de bouw van het Maritiem Onderzoekscentrum in Oostende, de creatie van 5 labs in het kader van het project “Fabriek voor de toekomst” en de (recente) erkenning van een aantal proeftuinen industrie 4.0 werden stappen in de goede richting gezet om West-Vlaanderen verder te laten uitgroeien tot kennisintensieve regio. Echte hefbomen om onze bedrijven te ondersteunen en te laten innoveren in de diepte ontbreken echter nog.

Wat onze West-Vlaamse arbeidsmarkt en de ondertussen historisch hoge krapte betreft, kwam onder impuls van Voka West-Vlaanderen een pact tot stand tussen de VDAB en le Forem om de arbeidsmobiliteit tussen Vlaanderen en Wallonië te stimuleren, evenals een convenant met de Conseil régional Hauts-de-France. Een heuse opdoffer in de laatste rechte lijn van deze federale regering was het mislopen van enkele noodzakelijke maatregelen zoals o.m. de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

Kortom, de uitdagingen blijven groot en er rest onze beleidsmakers dus nog heel wat werk op de plank. Als Voka West-Vlaanderen zullen we hen daar graag aan herinneren. Of wat had u gedacht.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag