Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De 10 to do’s voor onze regeringen in 2021

De 10 to do’s voor onze regeringen in 2021

  • 12/01/2021

Onze regeringen moeten in 2021 een versnelling hoger schakelen. We moeten dringend de vaccinatiestrategie uitrollen en dit gecombineerd met een goede beheersingsstrategie. Er moet ook snel werk gemaakt worden van een investerings- en herstelplan door alle regeringen. Maar we moeten ook hervormen. Hoe maken we ons land naast coronaproof ook echt futureproof? Deze 10 to do’s zijn daarvoor cruciaal.
 

Federale to do’s

1. Een grondige en toekomstgerichte hervorming van de arbeidsmarkt

We kunnen onze post-COVID-economie niet opbouwen met arbeidsregels en sociale zekerheidsstelsels van halverwege de vorige eeuw. We hebben ook nood aan een grondige en toekomstige pensioenhervorming. 

2. Doeltreffende fiscaliteit

We hebben nood aan een fiscale wetgeving die ons land opnieuw competitief maakt in plaats van een die ons uit de markt prijst in de wedloop voor internationale investeringen. Het moet een fiscaliteit zijn die ondernemen, werken en investeren aanmoedigt en die niet nog eens extra belast.  

3. Staatshervorming

We hebben een staatshervorming nodig om beleid op maat van de regio’s  te voorzien, zo lokaal mogelijk; zeker voor de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg. Vlaanderen moet deze hefbomen zelf in handen hebben om ze zo efficiënt en doelgericht mogelijk te kunnen inzetten. 

4. Energietransitie

We moeten de energietransitie voltrekken zodat ze te allen tijde duurzaam, competitief en leveringszeker is, zonder ons daarbij in avonturen en politiek steekspel te storten. 
 

We moeten ons land naast coronaproof, ook futureproof maken.

Hans Maertens

Ook aan Vlaamse kant valt er nog heel wat te hervormen en mag de coronacrisis evenmin voor uitstel zorgen. 

5. Excellent onderwijs

We kunnen Vlaanderen niet promoten als kennisregio zonder excellent onderwijs, waarbij ambitie niet iets is om je voor te schamen. Daarom moeten we de lat in de eindtermen zo hoog mogelijk leggen. Zonder toponderwijs immers geen topondernemers en topmedewerkers.
 
6. Mondiale innovatievalley

We moeten Vlaanderen nog meer profileren als mondiale innovatievalley in de farma, biotech, blue energy, fintech, … 

7. Investeren in duurzaamheid

We hebben nood aan een milieu- en klimaatbeleid dat onze duurzaamheid verhoogt en dat aanmoedigt om te investeren in plaats van te belemmeren.

8. Hoogtechnologische en duurzame industrie

Laten we ook nog meer inzetten op een hoogtechnologische en duurzame industrie. Die moet en zal de ruggengraat blijven van onze Vlaamse economie.

9. Duidelijk vergunningenkader

We kunnen geen investeringen doen als er geen duidelijk vergunningskader is en wanneer het jaren duurt voor projecten rechtszekerheid kunnen krijgen. Schuchtere stappen in de versnelling van de beroepsprocedure zullen niet voldoende zijn. 

10. Zoveel mogelijk activeren en opleiden

We kunnen geen tewerkstellingsgraad van 80% of meer bereiken als we niet inzetten op activering en opleiding van zoveel mogelijk mensen. Het akkoord ‘Alle Hens Aan Dek’ tussen de Vlaamse regering en de sociale partners is daar een eerste en belangrijke stap in. 

In 2021 zullen onze regeringen een versnelling hoger moeten schakelen en deze belangrijke hervormingen voorbereiden zodat ze zo snel mogelijk in voege kunnen gaan. Er is geen tijd te verliezen. 

In Voka, de Vlaamse ondernemingen en ondernemende investeerders vinden zij ook een partner om deze relance en transformatie van onze samenleving vorm te geven.

Contactpersoon

Martine Taeymans

Directeur Marketing & Communicatie

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel