Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

DCA investeert in mensen

  • 18/10/2021

DCA (Beerse) is als bouwonderneming al vele jaren een vaste waarde. Als een betrouwbare en competente partner realiseren ze aannemingswerken en totaalpro- jecten in heel Vlaanderen. “We zijn er ons heel goed van bewust dat we dit enkel kunnen doen dankzij onze men- sen”, zegt Lin de Bruin, hoofd personeel en administra- tie bij DCA. “Aandacht voor de motivatie en het welzijn van de medewerkers staat dan ook hoog op onze lijst van prioriteiten.”

Het staat in de missie van DCA: bouwen is meer dan ste- nen op elkaar zetten. Het bedrijf investeert daarom per- manent in de competenties én de motivatie van het per- soneel. “We vinden het heel belangrijk dat al onze mensen zich thuis voelen in het bedrijf”, vertelt Lin de Bruin. “DCA als groep telt intussen 550 vaste medewerkers en ik maak er een erezaak van om al deze mensen met hun voornaam te kunnen aanspreken. Niemand mag zich een nummer voelen. En iedereen moet weten dat er voor hem of haar kansen zijn binnen het bedrijf. Daarom hebben we de af- gelopen jaren ook volop ingezet op competentiemanage- ment. Op die manier kunnen we mensen met de juiste competenties inzetten op de juiste plek en kan ook voor elke medewerker het juiste groeitraject uitgestippeld wor- den. Projectleiders en werfleiders krijgen via coachingtra- jecten de kans om zich verder te bekwamen en ook voor onze ingenieurs zijn er opleidingsprogramma’s. Daarnaast zetten we ook in op sociale activiteiten voor onze mede- werkers en hun familie. Zo kunnen onze mensen deelne- men aan sportactiviteiten, kunnen ze naar de film of een toneelvoorstelling en organiseren we tweejaarlijks een grote familiedag. Door die combinatie van inspanningen zorgen we ervoor dat iedereen aan persoonlijke groei kan werken en is er ook voortdurend aandacht voor het wel- zijn van de groep.”

Gastcolleges, werfbezoeken en stages

Competentiemanagement speelt ook een belangrijke rol bij het rekruteringsbeleid van DCA. Zo gaat het bedrijf bij de opmaak van de functieprofielen al heel goed na- denken over de competenties die nodig zijn voor iedere functie. Zo kan DCA heel gericht op zoek gaan naar de juiste kandidaten. Mensen die niet enkel matchen met de functie, maar ook met de cultuur van het bedrijf. Bij de aanwerving van sommige profielen nemen ze zelfs een persoonlijkheidstest af, zodat er zeker de juiste click is. “Goede mensen vinden is vandaag een uitdaging voor ie- der bedrijf”, weet HR-medewerkster en talentcoördinator Inka Mijnendonckx. “Om talent vroeg te spotten werken we samen met heel wat secundaire scholen uit de regio en met verschillende hogescholen en universiteiten. We stellen zowel mensen als middelen ter beschikking van deze scholen. Zo geven we gastcolleges aan bouwkun- dige richtingen, organiseren we werfbezoeken en work- shops voor studenten en zorgen we ook ieder jaar voor heel wat stageplekken. Op die manier kunnen de studen- ten al proeven van de bouwsector én kunnen wij warme contacten opbouwen met jong talent.”

Kennis doorgeven

En dat jonge talent zal het bedrijf de komende jaren goed kunnen gebruiken. “Onze ervaren mensen zijn één van de grote troeven van DCA”, zegt Lin de Bruin. “Veel van onze huidige ploegbazen en werfleiders zijn al meer dan vijf- entwintig jaar actief binnen het bedrijf. Dat is goed, want het betekent dat mensen zeer lang bij ons blijven en dat we ook over heel wat kennis en kunde in alle afdelingen beschikken. Alleen moeten we er tijdig voor zorgen dat de opvolging klaar staat en dat onze ervaren mensen hun kennis kunnen doorgeven.”

https://www.dca.be/nl

Artikel uit publicatie