Skip to main content
  • Nieuws
  • “Data van een patiënt moet altijd en overal beschikbaar zijn.”

“Data van een patiënt moet altijd en overal beschikbaar zijn.”

  • 11/09/2018

De zorg- en welzijnssector staat voor de nodige uitdagingen maar toch beweegt er nog te weinig. Health Community, het netwerk voor de witte economie van Voka wil daarom de transformatie op gang trekken, beginnend met hun jaarlijks congres op 2 oktober. In deze reeks interviews laten zij – als vooruitblik op het congres – experten uit het veld aan het woord. Maak kennis met Gertie Delande. 

Gertie Delande, Cegeka en NexushealthGertie Delande heeft in de zorgsector twee petten op. Bij Cegeka leidt zij de healthcare divisie, die software en producten ontwikkelt voor voornamelijk ziekenhuizen en laboratoria. “Daarnaast ben ik CEO van nexuzhealth, de joint venture tussen Cegeka en UZ Leuven”, verduidelijkt Gertie. “Daar concentreren we ons op het elektronisch patiëntendossier KWS. Dat werd voor en door UZ Leuven ontwikkeld, maar wordt ondertussen al jaren door andere ziekenhuizen gebruikt. Ons doel is om die service vanuit een privéonderneming nog verder te optimaliseren en de zorg mee te stroomlijnen.”

De vereisten voor geïntegreerde zorg
Een vaak gehoord begrip in de veranderende zorgsector is de geïntegreerde zorg. “Maar dat is een ontzettend breed gegeven”, begint Delande. “Voor ons gaat dat bijvoorbeeld vooral over de processen en gegevens die erachter zitten. Binnen nexuzhealth zit alle data in één databank. Want een patiënt bestaat voor ons maar één keer. In welk ziekenhuis je ook bent, je komt altijd in hetzelfde dossier terecht. Dus bestaat er voor één patiënt slechts één versie van de waarheid. Uiteindelijk is dat een van dé vereisten voor geïntegreerde zorg: uniforme beschikbaarheid van data voor iedereen.”

“Als patiënt kan je in behandeling zijn in een bepaald ziekenhuis. Maar wat als je bijvoorbeeld op vakantie wilt gaan en je toch bepaalde zorgen nodig hebt? Dan zou je even goed naar het plaatselijk ziekenhuis kunnen gaan. Dankzij een gezamenlijke databank beschikken zij over de meest up-to-date gegevens. En hoef jij je vakantie niet op je behandeling af te stemmen.”

Toekomstmuziek
“In een droomscenario breiden we het ecosysteem van nexuzhealth uit naar de eerste en tweede lijn van de zorg. Momenteel zitten we bijna uitsluitend in de ziekenhuiswereld. Maar om naar een volledig geïntegreerde zorg te gaan, is het noodzakelijk dat alle zorgverstrekkers toegang hebben tot de juiste data. Data moet dus over alle processen en lijnen heen worden verdeeld.”

“We zoeken naar oplossingen die vertrekken vanuit de patiënt zelf. Want als patiënt verwacht je in feite dat je data gekend is bij al je zorgverleners. Onze doelstelling is dan ook: alle data van een patiënt moet voor alle zorgverleners én de patiënt zelf eender waar en op eender welk moment beschikbaar zijn.”

“Daarvoor zijn goede standaarden nodig. Wij bij nexuzhealth werken altijd met één toepassing, het KWS, en dat is best een groot voordeel. Iedereen die met die toepassing werkt, verstaat elkaar. Maar er zijn natuurlijk ook andere systemen. Ook die moeten elkaar onderling verstaan. Hiervoor hebben we de hulp van de overheid nodig. Het is aan hen om standaarden op te stellen, zodat alle systemen gestroomlijnd worden. Als die standaarden er effectief komen en wij ze omarmen, komen we een heel eind verder.” 

Preventieve en curatieve zorg hand in hand
“Preventieve zorg is een fenomeen dat zeker nog zal evolueren. En waar we nu al volop aan werken. Zo werd bijvoorbeeld een app ontwikkeld voor transplantatiepatiënten. We volgen die patiënten op en moedigen ze aan om te bewegen. Want wie na een transplantatie een optimale conditie behoudt, heeft minder complicaties nadien. Zo vermijd je nieuwe gezondheidsproblemen.”

“Maar er zal altijd een curatief luik blijven”, meent Delande. “Het is niet zo dat we plots niet meer ziek gaan worden. Het is wel de bedoeling om mensen zo veel mogelijk uit een ziekenhuis te houden. En als een patiënt toch wordt opgenomen, hem zo snel mogelijk weer uit dat ziekenhuis te krijgen, zodat hij zijn leven weer kan opnemen. De combinatie van preventieve en curatieve zorg is de beste oplossing.”

Problematiek van betalingsmodel merkbaar 
“Als ontwikkelaar komen wij niet rechtstreeks in contact met het huidige betalingsmodel van de zorgsector. Maar ik merk wel dat verandering nodig is, want te veel ziekenhuizen zitten op hun tandvlees. We moeten vermijden dat zij, uit financiële overwegingen of door gebrek aan middelen, verkeerde beslissingen nemen of bepaalde investeringen niet kunnen doorvoeren. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Daar ben ik niet in thuis. Het is alleszins goed dat het een hot topic is. Investeringen lijken me meer dan nodig, op voorwaarde dat ze efficiënt ingezet worden natuurlijk. Maar dat laat ik aan de professionals over, ondertussen focus ik mij op mijn vak.”

En jij? Hoe zou jij de uitdagingen van de zorg- en welzijnssector aanpakken? Denk met ons mee en schrijf je nu in voor het congres van Voka Health Community, dat plaatsvindt op 2 oktober 2018 in Brussel. Want samen kijken we anders naar zorg en welzijn en samen hebben we een breder en beter perspectief. Help mee transformeren!

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez