Skip to main content
  • Nieuws
  • “Data essentieel voor verder onderzoek en productontwikkeling”

“Data essentieel voor verder onderzoek en productontwikkeling”

  • 08/10/2020

De pijnpunten in de organisatie en financiering van welzijn en zorg: we kennen ze al een hele tijd. De coronacrisis legde ze nu ook bloot voor het brede publiek. Benieuwd? U ontdekt het op 29 oktober tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop geven enkele toekomstdenkers hun visie op welzijn en zorg. Deze week aan het woord: Walter Eevers.

Walter Eevers is scheikundige van opleiding. Na een carrière van 20 jaar bij een multinational, ging hij 7 jaar geleden aan de slag als directeur R&D bij VITO. Dat is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. De transitie versnellen naar een duurzame wereld, dat is het doel van de organisatie. 

Walter Evers

“We hebben in Europa troeven die we in de globale competitie sterker moeten uitspelen. Dat geldt voor de gezondheidszorg, maar even goed voor andere sectoren. Ik ben een optimist in dat soort zaken.”

Walter Evers

VITO spitst zijn activiteiten toe op duurzaamheid. Het werkt rond vijf thema’s: chemie, energie, landgebruik, materialenbeheer en gezondheid. “In de innovatieketen willen wij een centrale rol spelen tussen enerzijds fundamenteel onderzoek, dat top is in Vlaanderen, en anderzijds de industrie, die al die kennis in concrete toepassingen omzet. Daarnaast geven wij ook policy advice aan overheden. Zo zorgen we ervoor dat nieuwe technologieën hun ingang vinden in de maatschappij.” Een mooi voorbeeld dat recent in het nieuws kwam, is dat van milieuvriendelijke bouwmaterialen op basis van afval uit de metaalsector en CO2.

Voor de gezondheidssector werkt VITO in het kader van het relanceplan onder meer aan een case rond digitalisatie. “In Vlaanderen wordt er fantastisch werk geleverd in de gezondheidszorg, maar dat situeert zich meestal in de curatieve hoek”, duidt Eevers. “In de toekomst wordt preventie veel belangrijker. Zo kunnen de gezonde levensjaren van de bevolking verlengd worden. Daarvoor werken we samen met partners aan een project om medische en niet-medische data op een veilige manier te combineren via een burgergericht platform met respect voor privacy en aandacht voor participatie. Die gegevens kunnen dan ontsloten worden voor verder onderzoek en productontwikkelingen. Door het scheiden van databeheer en applicaties wordt het ecosysteem toegankelijker voor ondernemingen die gepersonaliseerde producten of diensten willen aanbieden. Ook sectoroverschrijdende acties worden gestimuleerd. Zo zal een gezondheidsadvies in de nabije toekomst bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan het lokale aanbod op gebied van sport, ontspanning, sociaal leven,… Het zal ook innovatie mogelijk maken als het gaat over curatieve geneesmiddelen, iets waar we in Vlaanderen al heel sterk in zijn. Als dankzij die data straks de juiste patiënten zelf hun weg vinden naar klinische tests, zal de kwaliteit daarvan nog hoger worden. Dat is een win-win-win-win: voor de bevolking, voor de traditionele geneeskunde, voor de farmaceutische industrie en voor de overheid. Data science is dus key voor ons als onderzoekscentrum. En als neutrale partij slaan we ook bruggen tussen alle partijen, door alle stakeholders rond de tafel te brengen.”

Dat er nood is aan een sterk databeleid heeft de coronacrisis duidelijk aangetoond, vindt Eevers. “In het beheersen en managen van de pandemie bleek het ontbreken van een goed functionerend data ecosysteem een bottleneck. Het is niet alleen nodig om data rond burgers samen te brengen, maar ook om de cultuur rond datadeling te veranderen en alle schakels in de keten sterker te maken op dat vlak. Vlaanderen heeft alles in huis om op dat vlak een Europese koploper te zijn.”

Focussen op doelstellingen

De crisis had uiteraard ook een effect op Eevers’ eigen organisatie. “Je niet moeten verplaatsen, heeft een positieve impact op je work-lifebalans. Tijdens de eerste lockdown zijn onze werkzaamheden zo goed als ongestoord doorgegaan. Aan de andere kant houdt thuiswerk ook een risico in. Zeker in onze sector is het belangrijk om elkaar af en toe fysiek in de ogen te kunnen kijken. Dat we de vernieuwing wat zouden kwijtspelen, daar ben ik wel een beetje bang voor.” 

Voorlopig lijken die zorgen onterecht, want het ziet er niet naar uit dat VITO zijn innovatieve kracht verliest. En dat heeft alles te maken met de houding van Eevers. “Als ik een pessimist was, zou ik geen directeur van een R&D-centrum zijn” (lacht). “Natuurlijk zijn er valkuilen voor de toekomst, maar het is essentieel om te focussen op je doelstellingen en om problemen aan te pakken als ze zich stellen. Ik denk dat er wat betreft de Europese relance vanuit duurzaamheidsoogpunt grote opportuniteiten zijn weggelegd. We hebben in Europa troeven die we in de globale competitie sterker moeten uitspelen. Dat geldt voor de gezondheidszorg, maar evengoed voor andere sectoren. Ik ben een optimist in dat soort zaken.”

Om de pijnpunten in de organisatie en financiering van welzijn en zorg te veranderen hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 29 oktober in Brussels44Center, uiteraard #coronaproof! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - Recupel
IMU - vzw - Mediafin TTL