Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Data cruciaal om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”

“Data cruciaal om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”

  • 26/09/2022

Op woensdag 28 september organiseert Voka Health Community haar jaarlijks congres. Dit jaar is het centrale thema "Betaalbaarheid en financiering van onze gezondheidszorg". Er wordt ingegaan op de vraag hoe we het systeem gefinancierd blijven krijgen én betaalbaar houden, en dat vanuit het perspectief van de gebruiker én de zorgondernemer. We voorzien wetenschappelijk onderbouwde voorstellen, doen inspiratie op in het buitenland en luisteren naar innovatieve voortrekkers. In de aanloop naar het congres interviewen we alvast verschillende toekomstdenkers, die hun visie geven op het onderwerp. De laatste toekomstdenker in de rij is Georges De Feu, CEO & Co-Founder van LynxCare.

Apotheker Georges De Feu en arts Dries Hens richtten in 2015 LynxCare op. Het bedrijf is intussen de start-upfase voorbij en is actief in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en de VS. LynxCare realiseerde 2 maanden geleden nog een grote kapitaalronde van 20 miljoen euro. “Medische data zijn vandaag eerder een digitaal archief dan een inzichtelijke database die in de praktijk gebruikt kan worden om de zorg te verbeteren”, legt Georges De Feu uit. “Met LynxCare helpen we ziekenhuizen om hun medische data te ontsluiten. Die zijn trouwens zeer verschillend van data in andere sectoren: het is vaak een gigantisch volume aan prozaïsche tekst”. Met artificiële intelligentie haalt de software van het bedrijf relevante info uit verschillende bronbestanden en maakt het die informatie behapbaar. Het ontwikkelde daarvoor NLP-technologie (Natural Language Processor), die aan tekstanalyse doet. 

Real world evidence

Rond het topic van data is de voorbije jaren een heuse mind shift gebeurd. “In het begin gingen we met individuele patiëntenorganisaties en ziekenhuizen praten; vandaag is het ontsluiten en inzetten van data een hot topic waarmee elke stakeholder bezig is”, vertelt Georges. Dat heeft onder meer te maken met de vraag van patiënten naar transparantie. “Transparantie hangt samen met de toegankelijkheid van zorg. Patiënten die een cardiale interventie laten uitvoeren, willen vandaag bijvoorbeeld inzichten in de te verwachten uitkomsten van die ingreep in het ziekenhuis waar ze behandeld worden. Ook artsen wensen die inzichten om te weten hoe ze de zorg verder kunnen verbeteren. Die inzichten zijn vandaag weinig of niet voorhanden.”

Tegelijk is het thema sterk gelieerd aan de betaalbaarheid van de zorg. “De betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg in ons land zijn vandaag goed, maar gezien de beperkte budgetten is het een uitdaging om dat niveau naar de toekomst toe te behouden. De overheid moet dan ook keuzes maken. De beste keuzes maak je op basis van feiten, evidence. Welke nieuwe technologieën en therapieën leveren meetbare meerwaarde op voor de patiënt, en welke niet? Ook daarvoor zijn data cruciaal. Je ziet: data zijn niet alleen belangrijk voor ziekenhuizen om de kwaliteit van hun zorg te meten en verbeteren, maar ook voor beslissingen rond de terugbetaling van medische innovatie. Dergelijke evidence uit praktijkdata (Real World Evidence) is almaar belangrijker – niet alleen in ons land maar over de hele wereld.”

“Alles start met goede data. Daaruit kan je evidence genereren, en die kan je gebruiken om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden.”

De eerste stap

De slogan van LynxCare is niet voor niets ‘Data. Evidence. Health’. “Alles start met goede data, daaruit kan je evidence genereren, en die kan je gebruiken om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden”, duidt Georges. “We zijn in ons land een voorloper geweest in de digitale transformatie in de zorg; we zijn vroeg op de kar gesprongen van het elektronisch patiëntendossier. Alleen zitten de gegevens nu nog verspreid in verschillende silo’s en ongestructureerde documenten. Het komt erop aan dat we die omvormen naar data die bruikbaar zijn in een datamodel dat internationaal erkend wordt in de European Health Data Space, om ze intelligent te kunnen inzetten. In Frankrijk is er vanuit de overheid een duidelijke incentive naar ziekenhuizen om hun data beter te beheren en klinische datawarehouses vorm te geven. We hopen dat in België ook stappen worden gezet om ziekenhuizen daarin te ondersteunen.” 

Een duidelijk wetgevend kader is daarnaast van groot belang. Volgens Georges moeten we in ons land op dat vlak nog een tandje bijsteken. “Duidelijke spelregels creëren vertrouwen waarbinnen innovatie mogelijk is. In Frankrijk bestaat bijvoorbeeld een duidelijk reglementair kader voor het gebruik van cloudtechnologie in de ziekenhuizen, en rond het faciliteren van het gebruik van data tussen verschillende actoren. De data moeten onder controle van de ziekenhuizen blijven, maar zij kunnen wel samenwerken met de overheid en life sciences-bedrijven rond evidence, enerzijds om transparantie te genereren over de kwaliteit van zorg, en anderzijds in het kader van research. Dergelijk kader is in België hoognodig.”

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.