Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Dankzij goede strategische keuzes en een gezonde dosis lef blijven we presteren”

“Dankzij goede strategische keuzes en een gezonde dosis lef blijven we presteren”

  • 31/01/2023

Het succesverhaal van Den Berk Délice – de intense samenwerking tussen vier telersfamilies uit de Noorderkempen – is intussen genoegzaam bekend. Meer dan vijfentwintig jaar al bundelen ze de krachten om het tomatenassortiment te verbeteren en te vernieuwen. Met de komst van Wouter Vankeirsbilck als algemeen directeur heeft het bedrijf recent opnieuw een grote stap gezet in de verdere ontwikkeling. “De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo”, zegt Wouter Vankeirsbilck. “Dat heeft invloed op alles en iedereen, dus ook op Den Berk Délice. Meer dan ooit moeten we de juiste strategische keuzes maken en waar nodig in snel tempo professionaliseren. Door dit te doen blijven we sterk staan in de markt van vandaag én morgen.”

Voor ons gesprek hebben we op een druilerige winterdag afgesproken met algemeen directeur Wouter Vankeirsbilck in het gloednieuwe kantoorgebouw met hypermoderne sorteercentrale van het bedrijf op industriezone De Kluis in Hoogstraten. Eenmaal de traphal met het uitzicht van een serre beklommen, komen we binnen in een ruime en sfeervol verlichte accommodatie. Het slechte weer is op slag vergeten. “In dit deel van het gebouw heeft onze commerciële afdeling onderdak gevonden”, legt Wouter Vankeirsbilck uit. “We ontvangen hier onze klanten voor vergaderingen, onderhandelingen en presentaties. Meerdere keren per jaar organiseren we Smaakdagen voor klanten en prospects. Het is dus zeker belangrijk dat deze ruimte de juiste sfeer uitstraalt. De tomaat speelt hier de hoofdrol en met behulp van onze mooie keuken kunnen we je ze ook laten proeven in allerhande smakelijke bereidingen. De kwaliteit en de smaak van onze tomaten zijn uiteraard de belangrijkste troeven, maar de juiste presentatie speelt ook een steeds grotere rol. Hoe verpak je de tomaten? Op welke plek in de winkel en op het winkelrek ga je ze aan de consument presenteren? Die extra troeven tonen we hier aan onze klanten, zodat ze snel overtuigd zijn van de meerwaarde van onze smaaktomaten. Kortom het volledige concept moet kloppen.”

Door een focus op vakmanschap, kwaliteit en innovatie is Den Berk Délice uitgegroeid tot een onderneming met een omzet van ruim honderd miljoen euro.

Unieke samenwerking

Het hypermoderne complex in Hoogstraten is slechts één van de intussen tien locaties van waaruit Den Berk Délice intussen actief is. “Ik durf dan ook te zeggen dat ik in een speciaal familiebedrijf terecht gekomen ben”, lacht Wouter Vankeirsbilck. “En eigenlijk gaat het om familiesbedrijven. Want al van in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werken Luc Beirinckx, Hans van Gool, Paul van de Mierop en Koen Lauwerysen intens samen. Ze hadden dezelfde passie, dezelfde visie en ze begrepen snel dat ze door samen te werken hun eigen bedrijf sterker maakten. In die tijd was dat – zeker in de landbouwsector – uniek. In de loop der jaren werd de samenwerking inniger en vanaf 2006 ook echt zichtbaar, omdat ze – naast hun thuisbedrijven – ook samen nieuwe bedrijven begonnen op te richten. Sinds 2014 komen ze ook echt naar buiten onder de gemeenschappelijke vlag Den Berk Délice. Het is ook toen dat de keuze gemaakt is om volop in te zetten op smaaktomaten zoals Miss Perfect Délice, een zoet en knapperig cherry-trostomaatje en kleine, zoete snoeptomaatjes.”

90 hectare teeltoppervlakte

Door de samenwerking kende Den Berk Délice een zeer snelle groei. “De vier eigenaren beheerden het bedrijf als goede huisvaders en ze hebben steeds ingezet op het verbeteren en vernieuwen van de verschillende tomatenrassen”, vertelt Wouter Vankeirsbilck. De focus lag op vakmanschap, kwaliteit en innovatie. Vandaag is Den Berk Délice daardoor uitgegroeid tot een onderneming met een omzet van ruim honderd miljoen euro. We zijn actief op tien locaties en op de piekmomenten stellen we 1.200 mensen te werk. In totaal beschikt Den Berk Délice over negentig hectare teeltoppervlakte, allemaal in de Antwerpse Kempen.” Maar het concept begon op grenzen te botsen. De vier eigenaren beseften dat ze om verder te groeien de organisatie naar een volgend niveau moesten brengen. Zo kwamen ze bij Wouter Vankeirsbilck terecht. “Ik ben in september 2021 als algemeen directeur aan de slag gegaan”, blikt hij terug. “De coronacrisis lag op dat moment amper achter ons en met de plotse stijging van de energieprijzen kondigde de volgende crisis zich al aan. Het was dus – om het voorzichtig uit te drukken – een speciale periode om als eerste externe algemeen directeur bij Den Berk Délice te starten. Ik kom uit de Arvesta-groep (voorheen Aveve), waar ik verschillende rollen en functies bekleedde, dus ik was al het één en ander gewoon.

Toch brengt de context binnen Den Berk Délice met vier eigenaren, en achterliggend vier families een extra dimensie. Om te beginnen moesten de vier eigenaren – weliswaar uit vrije wil – voor het eerst de eindverantwoordelijkheid uit handen geven. Sterker nog, ze bleven – en zijn dat nog steeds – allemaal actief binnen het bedrijf. Hierdoor zijn ze als eigenaren mijn bazen, maar moeten ze tegelijkertijd in hun gewijzigde rol binnen het bedrijf ook heel wat afstemmen met mij. Dat loopt vlot, maar we hebben daar toch allemaal het juiste evenwicht in moeten zoeken. Maar nog ingrijpender was dat het bedrijf omwille van de verschillende crisissen voor het eerst in het bestaan geconfronteerd werd met stagnerende groei en zelfs dalende resultaten. Tot op dat ogenblik was het eigenlijk vanzelfsprekend dat het resultaat jaar na jaar verbeterde.

Eén van de eerste zaken die ik als nieuwe algemeen directeur geïnitieerd heb, was een budget opstellen voor 2022. Zodat we tijdens dat jaar een leidraad hadden waarop we ons konden baseren. Want vergelijken met het voorgaande jaar had gezien de omstandigheden geen enkele zin. En ik ben best fier dat ik kan zeggen dat we het als bedrijf vorig jaar goed gedaan hebben. Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen nog veel sterker gestegen dan we vreesden op het moment dat we het budget opstelden. En zelfs met dat gegeven hebben we het beter gedaan dan ons vooropgestelde doel.”

Met vier eigenaren en achterliggend vier families krijg je bij Den Berk Délice een extra dimensie.

Managementteam

verbeteren en structureren van de interne organisatie. “Het bedrijf is de voorbije jaren enorm gegroeid, maar de structuur is achterliggend niet aangepast”, weet Wouter Vankeirsbilck. “Het eerste wat ik daarom gedaan heb is het managementteam uitbreiden van vier naar zeven mensen. Hierdoor kreeg een deel van de mensen in dat team een nieuwe opdracht, zijn er mensen vanuit de organisatie kunnen doorgroeien en hebben we ook nieuw bloed aangetrokken. Uit ervaring weet ik dat dit nodig is om een succesvol veranderingstraject te implementeren. Per cluster van locaties werken we nu met een locatiemanager, en er zijn nu in totaal vier locatiemanagers. Deze mensen zijn eindverantwoordelijke voor hun cluster – zowel wat betreft de teelten, de techniek, de arbeidsorganisatie en de administratie. Ze rapporteren rechtstreeks aan mij, wat zorgt voor meer focus en duidelijkheid. Doordat de taken nu duidelijker verdeeld zijn en iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar deel, kunnen we duidelijke en weloverwogen keuzes maken per locatiecluster.”

Belichting onbetaalbaar

En er moesten het afgelopen jaar wel degelijk belangrijke keuzes gemaakt worden. “Omwille van de zeer hoge energieprijzen was het onmogelijk om te telen op de manier dat we dat al vele jaren gewoon waren”, legt Wouter Vankeirsbilck uit. “De afgelopen jaren hebben we in de serres stevig geïnvesteerd in ledverlichting. Hierdoor konden we optimaal bijlichten, met name in de wintermaanden om op die manier dezelfde smaak en kwaliteit te bekomen als in de zomer. Maar het is op dit moment onbetaalbaar om bij te lichten. Daarom hebben we ervoor gekozen om opnieuw meer onbelicht te telen en de teelten en dus ook de oogst mee te laten evolueren met het lengen van de dagen. In de winter hebben we nu minder tomaten dan voorheen. Om dat op te vangen hebben we een meerderheidsbelang genomen in het handelsbedrijf SpecialTom, dat tomaten importeert uit het Zuiden, voornamelijk vanuit Marokko en deze verkoopt aan retailers in West-Europa. Dat heeft drie voordelen. In de wintermaanden kunnen we via dit bedrijf onze tekorten die er zijn omdat we geen extra teelten meer belichten, aanvullen. In de zomermaanden, wanneer we beduidend meer tomaten hebben, kunnen we deze via dit bedrijf toch kwijt aan andere marktsegmenten. En ten derde kan onze verpakkingsafdeling in rustigere periodes verpakken voor SpecialTom.”

Voor het eerst in het bestaan van het bedrijf werden we geconfronteerd met stagnerende groei en zelfs dalende resultaten.

Kwaliteit

Daarnaast blijft Den Berk Délice ook investeren in de optimale smaakbeleving. “Het mogen dan speciale tijden zijn, we weigeren in te boeten op kwaliteit”, vertelt Wouter Vankeirsbilck. “We doen dus nog steeds jaarlijks honderden rassenproeven, zodat we over de beste variëteiten blijven beschikken en op de hoogte blijven van de smaakvoorkeuren van de consument. Ook blijven we – naast ons eigen merk – inzetten op partnerships met retailers in binnenen buitenland. Eén derde van onze omzet gaat richting Belgische retail en twee derde exporteren we, vooral naar Duitsland, Noorwegen, Zweden

Doel is zo efficiënt en duurzaam mogelijk te produceren, te verpakken en te transporteren.

Uitdagingen

Den Berk Délice kijkt intussen hoopvol naar 2023. 2023 wordt een goed jaar. Het bedrijf wil operationeel blijven excelleren, doel is om het qua omzet zeker beter te doen dan het afgelopen jaar. Maar daarnaast wil Wouter Vankeirsbilck ook blijven investeren. “We moeten blijven ondernemen met het lef dat de vier eigenaren al zoveel jaren tonen”, zegt de algemeen directeur. “De juiste strategische keuzes maken en zo weer verder groeien. Er mogen dan wat meer uitdagingen zijn dan vroeger, maar daarmee moeten we leren omgaan. We zullen blijven professionaliseren, nog meer structuur brengen en onze processen blijven verbeteren. Doel is om zo efficiënt en duurzaam mogelijk te produceren, te verpakken en te transporteren. We zullen dus bijvoorbeeld blijven inzetten op het innoveren van de verpakkingen. Onze verpakkingen moeten gebruiksvriendelijk zijn, zo weinig mogelijk impact hebben op het milieu, de houdbaarheid van de producten verlengen én onze tomaatjes mooi presenteren.

Een andere uitdaging die steeds groter wordt is het vinden van voldoende personeel. We hebben vandaag tweehonderd vaste medewerkers in dienst, om die te vinden en te behouden draait onze HR-afdeling op volle toeren. Maar ook het aantrekken van voldoende seizoenswerknemers – op de piekmomenten duizend mensen – is veel moeilijker dan voorheen. Tot voor kort waren dit vooral Roemenen, maar die vinden moeilijker hun weg naar ons land. Het is dus ook zaak om hier inventief in te zijn. Zo stellen we bijvoorbeeld steeds meer asielzoekers te werk, wat op het gebied van integratie wel een goede zaak is. Ook uit Oekraïne en Moldavië, landen van buiten de Europese Unie, trekken we meer en meer mensen aan. Samengevat, om succesvol te ondernemen in de tuinbouwsector zullen we dus de komende jaren aandacht moeten hebben voor een duurzaam energiebeleid en een duurzaam personeelsbeleid. Maar ons geloof in eigen kunnen is zo groot, dat we er zeker van zijn dat Den Berk Délice absoluut een sterke speler zal blijven. We zullen blijven innoveren en ons blijven onderscheiden.”

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie