Skip to main content
Map

Dal bereikt in conjunctuur

  • 26/06/2019

De zomer brengt voorlopig geen zoden aan de dijk wat de neerwaartse tendens in onze conjunctuurbarometer betreft. In het eerste kwartaal van 2019 verloor de conjunctuurbarometer al 10 indicatorpunten en dreigt verder te zakken naar een niveau van 2013 met 65.52 punten. Enkel de bouwsector deed het de voorbije maand opvallend beter dan vorige maand. “In het najaar lijkt de terugval te stabiliseren maar daarmee zijn we nog niet uit het dal gekropen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

conjunctuurbarometer juni 2019
Conjunctuurbarometer van juni 2019

Lees hier de volledige conjunctuurbarometer

Naar een zachtere herfst

Voorlopig niks nieuws onder de zon. De conjunctuurbarometer zou in het tweede en derde kwartaal van 2019 nog 7 indicatorpunten verliezen. De onderliggende economische activiteit zit dan op hetzelfde niveau als dat van november 2013. De terugval lijkt dan wel zijn dieptepunt te hebben bereikt maar dat betekent nog niet dat we euforisch kunnen zijn en aan een opwaartse trend zullen beginnen.

Sterke maand in de bouw

De export draagt nog steeds positief bij aan het conjunctuurverloop maar de impact van deze impuls neemt wel af. De bouwsector boerde de afgelopen maand goed. Zowel de residentiële als de niet-residentiële bouw plukt hier de vruchten van. De automobielsector blijft moeilijkheden ondervinden. Het aantal inschrijvingen zou wel licht toenemen. De toeristische sector gaat een koelere periode tegemoet. Het aantal werklozen blijft -7% onder het niveau van een jaar geleden. Tot slot is het aantal starters ook in mei weer sterk toegenomen.

Starters starten sterk in 2019

Opnieuw neemt het aantal starters weer sterk toe. Met bijna 600 starters in mei 2019 blijven we op recordkoers zitten. Mei 2018 was al een sterke maand voor de starters en een jaar later ligt het aantal starters nog eens 24% hoger. Ook het totaal aantal starters ligt momenteel al ver boven de aantallen van de voorbije jaren (19% t.o.v. 2018).

Contactpersoon

Ellen Olislagers

Directeur eigenaars-ondernemers