Skip to main content
  • Nieuws
  • Dag van de onderneming op de rechtbank

Dag van de onderneming op de rechtbank

  • 20/02/2020

Op 5 december vond de derde editie van de dag van de onderneming op de rechtbank plaats. Dit evenement is het resultaat van een mooie samenwerking tussen een aantal magistraten, de balie van Leuven en Voka Vlaams-Brabant. De vorige jaren vond dit evenement plaats in de “grote rechtbank”. Voor deze editie verhuisden we naar een intiemer en onbekender pand: het Vredegerecht.

Tekst: Fientje Moerman - Foto’s: Michiel Bronckaerts

Het evenement behandelde het thema schulden. Jammer genoeg komt elke ondernemer er vroeg of laat mee in aanraking. Je klanten hebben schulden waardoor ze jou niet betalen, of je bent zelf in de problemen geraakt. Hoe kan u probleemsituaties vermijden? Een niet zo populair, maar des te belangrijk onderwerp! 

Om de beladen en in verschillende gevallen complexe materie toegankelijker te maken, kozen we bewust voor een praktische aanpak. In plaats van enkel stil te staan bij de theorie, kregen de aanwezigen de kans om in gesprek te gaan met de rechters en advocaten. 

Workshops

Hoe stel ik mijn factuurvoorwaarden op, zodat ze tegenstelbaar zijn aan mijn klant? 

  • Begeleid door Guido Gutshoven, vrederechter 

Invordering van sociale bijdrages door het RSZ 

  • Begeleid door Patricia Cools, rechter bij de Arbeidsrechtbank te Leuven 

Mijn klant betaalt niet. Wat zijn de mogelijkheden om mijn facturen in te vorderen? 

  • Begeleid door Henri Haex, voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Leuven 

Wat na een vonnis? Welke rol heb ik als schuldeiser in een beslag? 

  • Begeleid door Ruth Deckmyn, beslagrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven. 

We bedanken graag de rechters, alsook advocaat Johan Mommaerts, voor de samenwerking. 

Logo Balie Leuven

Contactpersoon

Fientje Moerman

Voka Lokaal Coördinator

Proximus

Artikel uit publicatie