Skip to main content
  • Nieuws
  • Cultuuromslag NMBS in nieuwe beheersovereenkomst?

Cultuuromslag NMBS in nieuwe beheersovereenkomst?

  • 15/11/2017

Nieuw Management, Beter personeelsbeleid en Stiptere treinen. Zo zou je de boodschap van Sophie Dutordoir, sinds 9 maanden de CEO van de NMBS, kunnen samenvatten. Ze stelde haar plannen – die ze een week eerder in de Kamer had toegelicht – voor op de najaarslunch van Voka Metropolitan van 23 oktober. Dat er zaken moeten veranderen is duidelijk: in 2023 wordt de volledige spoormarkt geliberaliseerd.

  • NMBS wil zich terugplooien op kernactiviteiten en inzetten op reizigers.
  • CEO wil geen extra middelen, wel dat ze juist worden gebruikt.
  • Beheerscontract NMBS moet dringend gemoderniseerd worden.
Sophie Dutordoir
© Imagedesk

Ze gaf aan dat de NMBS zich moet terugplooien op haar kernactiviteiten en veel meer moet inzetten op de reizigers. In de eerste plaats moet vooral de communicatie naar de spoorweggebruiker veel beter, komen er 10.000 zitplaatsen bij en zal het spooraanbod (te presteren treinkilometers) met 5% toenemen. Naast de focus op de reiziger behoren ook het onderhoud van de treinen en comfortabele stations (met wifi in 25 stations) tot de drie kernactiviteiten van de NMBS. Ook intern moet er veel veranderen: betere communicatie, beter personeelsbeleid en betere kostenbeheersing. De nieuwe CEO vraagt – gelukkig – geen extra middelen aan de overheid, maar wil eerst dat de middelen die worden toegekend, juist worden gebruikt.

Dat is een krachtige boodschap die – zoals mevrouw Dutordoir het zelf zei – een cultuuromslag vereist. Zal het haar lukken deze omslag tijdig te kunnen maken? Laten we immers niet vergeten dat in 2023 de volledige spoormarkt geliberaliseerd wordt. Indien de NMBS tegen dan niet kan aantonen dat ze even productief is als concurrent-spoorbedrijven, wordt het moeilijk om haar monopolie te behouden. (Over het verschil – of beter: de achterstand – in productiviteit schreven we eerder al een artikel.)

“Indien de NMBS tegen 2023 niet kan aantonen dat ze even productief is als concurrent-spoorbedrijven, wordt het moeilijk om haar monopolie te behouden.”

Productiviteitsverhoging is geen keuze, maar een noodzaak voor de NMBS. En CEO Dutordoir legt inderdaad de vinger op NMBS stiptheidde wonde wanneer ze de interne efficiëntie van de NMBS wil verbeteren en de kosten in de hand wil houden. Deze ingrediënten moeten helpen om van de NMBS een gezond bedrijf te maken, net zoals dat met Bpost en Proximus gelukt is. Maar we moeten niet enkel lijdzaam ‘afwachten’ of ‘hopen’ dat het zal lukken. De federale overheid heeft immers wel degelijk wat touwtjes in handen via de beheersovereenkomst. We herinneren u er graag aan dat de vorige overeenkomst al afliep in 2012 en sindsdien meermaals verlengd werd. Maar dit beheerscontract moet dringend gemoderniseerd worden. Het bevat immers cruciale afspraken tussen de Belgische overheid en de NMBS als overheidsbedrijf over de vereisten op vlak van dienstverlening aan de reiziger, het tariefbeleid, de verplichtingen van de NMBS (bijvoorbeeld minimale spooraanbod), ... In ruil daarvoor ontvangt de NMBS een meer dan substantieel budget voor de financiering van haar activiteiten. We mogen dan toch ook verwachten dat we daar een fatsoenlijke (en minimale) dienstverlening voor in de plaats krijgen. Benieuwd of we dit nieuwe beheerscontract met duidelijke en ambitieuze doelstellingen onder de Kerstboom zullen vinden?

Laat ons in afwachting nog even over het muurtje kijken. In Nederland is het momenteel niet de Nationale Spoorwegmaatschappij zelf die de hardste taal spreekt, maar de nieuwe Nederlandse regering over die spoorwegmaatschappij. In het nieuwe Nederlandse regeerakkoord staat letterlijk dat “als de NS de prestatie-indicatoren voor de HSL-Zuid voor de derde keer op rij niet haalt, het vervoer op die as opnieuw zal worden aanbesteed”. Zonder boeh of bah. In 2019 worden de huidige prestaties van de NS voor het hoofdrailnet sowieso geëvalueerd met het oog op het aflopen van de concessie. De optie voor meer marktopening wordt daarbij opengehouden. Straffe taal. Niet Morren, Beter Scoren, is het devies!

Goedele Sannen - Senior Adviseur logistiek en mobiliteit - goedele.sannen@voka.be - 0499 80 16 25

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd