Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Crowdlender Look&Fin komt KMO’s in nood tegemoet

Crowdlender Look&Fin komt KMO’s in nood tegemoet

  • 26/03/2020

De Belgische marktleider in de crowdlendingsector Look&Fin heeft zijn beleggerscommunity geraadpleegd om ervoor te zorgen dat het platform de terugbetalingen van een aantal van zijn leners tijdelijk kan opschorten. Uit deze raadpleging bleek dat het overgrote deel het platform de mogelijkheid geeft om een uitstel van terugbetaling van maximum 6 maanden te verlenen aan de bedrijven die dit nodig zouden hebben. Momenteel zijn zo'n 150 kleine en middelgrote ondernemingen een lening aan het terugbetalen die Look&Fin toegekend kregen.

Meer weten over Look&Fin en crowdlending? Lees hieronder het interview met CEO Frédéric Lévy Morelle, verschenen in de jongste editie van “Ondernemers in de Brusselse metropool.

Crowdlending. Je hoort het donderen in Keulen? Geen nood. Frédéric Lévy Morelle, oprichter en CEO van Look&Fin, zorgt voor enkele brede opklaringen. “Crowdlending is eigenlijk het principe waarbij een groep particulieren aan  rentevoeten die overeengekomen worden met de leners geld leent aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en groeibedrijven.” En wat is dan het verschil met crowdfunding? “Crowdfunding groepeert particulieren die kleine bedragen samenleggen om in een project te investeren, doorgaans zonder daar (financieel) iets voor in ruil te verwachten.”  De grote aantrekkingskracht van crowdlending ligt in het rendement en de impact ervan op de reële economie. “Afhankelijk van het project schommelen de rentevoeten tussen 1,9% en  9%’, aldus Frédéric Lévy Morelle.

Financiële pot met honing

Crowdlending maakt het mogelijk om alle soorten behoeften te financieren, van de behoefte aan werkkapitaal tot de externe groei over vastgoedinvesteringen. Sinds haar oprichting in 2012 heeft Look&Fin zo al meer dan 250 ondernemingen gefinancierd die actief zijn in erg uiteenlopende sectoren in België, Frankrijk en Luxemburg. “De sector die het leeuwendeel van de fondsenwervingen vertegenwoordigt, is de handel- en distributiesector (29%). Daarna volgen de B2B-diensten, de vastgoedsector en de industrie met respectievelijk 12%, 11% en 10%. De overige 38% wordt verdeeld onder de andere sectoren, zoals de IT-, horeca- of culturele en toeristische sector.” Look&Fin stelde vast dat de meerderheid van de ondernemingen zich tot crowdlending richt om hun behoefte aan werkkapitaal te financieren. “De reden hiervoor is dat dit soort behoefte vandaag de dag moeilijk te financieren is via de klassieke financieringsbronnen. Het gaat hierbij immers over een immateriële behoefte waarvoor de bank geen reële garanties kan nemen op het voorwerp van de financiering. Ofwel beschikt de onderneming over activa zoals een gebouw of een handelsfonds, die als onderpand kunnen dienen, ofwel zijn die onbestaand of reeds aangewend als garantie voor andere kredieten. Vaak zal de onderneming daarom haar financieringsaanvraag geweigerd zien worden. Look&Fin biedt hierbij een alternatief voor de klassieke financieringen, aangezien ze bedrijven weinig garanties vraagt voor de leningen om hun ontwikkeling en de behoefte aan werkkapitaal die daaruit voortvloeit te financieren.” Het systeem werkt als een heuse marktplaats, waar particulieren vanaf € 100  kunnen instappen. Een dossier wordt voorgesteld op het platform krijgt de crowd meteen alle nodige informatie om te kunnen investeren met kennis van zaken. 
 

Look&Fin

We vergelijken ons bij Look&Fin liever niet met de bankwereld. Enkele grotere spelers zijn soortgelijke producten aan het ontwikkelen, maar daar maken we ons voorlopig geen zorgen over

Frédéric Lévy-Morelle

Alles behalve een bank

Look&Fin vergelijkt zich liever niet met de bankwereld. “We weten dat enkele grotere spelers soortgelijke producten aan het ontwikkelen zijn, maar we maken ons voorlopig geen zorgen. De onderneming heeft dan ook net een nieuwe digitale tool ontwikkeld die particulieren de mogelijkheid biedt om automatisch een gediversifieerde beleggingsportefeuille op te bouwen. “Dankzij deze formule wordt het nog eenvoudiger om te beleggen via crowdlending. De beleggers zullen niet langer systematisch moeten inloggen op het ogenblik waarop een nieuw project gelanceerd wordt. Door met voorrang te kunnen investeren in ieder dossier zullen ze gemakkelijker hun portefeuille kunnen diversifiëren, diens performance optimaliseren en de impact van een eventuele wanbetaling verminderen. Bovendien hebben we nu ook een op maat gemaakte oplossing voor beleggers die meer dan € 250.000 wensen te investeren. Samen met onze financiële experten kunnen ze zo een gediversifieerde portefeuille opbouwen die voldoet aan een reeks aanpasbare criteria.”

Succesverhalen

De Belgische bioketen Sequoia, Balls & Glory, de gehaktballenketen van televisiekok Wim Ballieu. Of de Belgische ijswinkelketen Australian Home Made Ice Cream. Look&Fin rijgt de succesverhalen aan elkaar. Toch ziet Frédéric Lévy Morelle nog veel potentieel in ons land. “België hinkt achterop in vergelijking met de buurlanden. De markt moet nog een beetje heropgevoed worden. Vaak denken mensen dat het enkel om start-ups gaat, maar dat is dus niet het geval. Integendeel. We richten onze pijlen niet op start-ups met een Excel-sheet. Er gelden strenge voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo moet een bedrijf rendabel zijn en een meerjarige historiek van zijn activiteiten kunnen voorleggen. Vervolgens wordt de aanvraag grondig geanalyseerd qua cijfers en kwaliteit.” Ondanks die vereisten, storten steeds meer bedrijven zich in dit avontuur. “We merken dat het vertrouwen in deze vorm van financieren stijgt. Ook in Vlaanderen. Waarom? Door onze menselijke aanpak: een eenvoudige, duurzame productportfolio én begeleiding voor zowel de kredietnemer als de investeerder. Klanten kunnen ook rechtstreeks een merk steunen waar ze achter staan.”

Look&Fin biedt ook dossiers aan met verzekerd kapitaal. In geval van wanbetaling wordt het geïnvesteerde kapitaal van de belegger hierbij gedekt door de verzekeringsmaatschappij Atradius. Op die manier kan het risico op verlies beperkt worden.
 

Crowdlending

Voordelen voor het bedrijf

  • Competitief: rentevoet vanaf 1,9% per jaar
  • Eenvoudig: online kredietaanvraag in 3 clicks
  • Snel: de beslissing om een krediet toe te kennen wordt genomen in 2 tot 10 dagen

Voordelen voor de investeerder

  • Rendement: rentevoet van 3 tot 9% /jaar 
  • Zonder kosten én snel
  • Ondersteuning van de reële economie

Lees de jongste editie van het magazine “Ondernemers in de Brusselse Metropool”. De teksten werden afgesloten begin maart, voor de uitbraak van de Corona-pandemie.

Artikel uit publicatie