Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Crisis laat zich duidelijk voelen, maar oplossingen blijven uit

Crisis laat zich duidelijk voelen, maar oplossingen blijven uit

  • 29/12/2022

De alarmbellen gingen al langer af. De gevolgen van deze crisis zien we nu ook duidelijk in onze conjunctuurbarometer, die ook nu weer verder wegzakt. Op het vlak van exportcijfers noteren we de slechtste cijfers sinds oktober 2010. De bouwcijfers bereiken zelfs een dieptepunt sinds 2005. Anderzijds lijkt het erop dat het hoogtepunt van de inflatie achter de rug is. En dus rijst nu de vraag: hoe groot zal de structurele schade voor onze ondernemingen zijn?

Starters blijven stabiel

Voor oktober 2022 noteren we 1067 nieuwe ondernemingen. Dit is vergelijkbaar met een jaar geleden. Na de spectaculaire stijging van vorige maand zijn er voorlopig gemiddeld -4,59% minder starters dan in 2021. Hoewel die daling begrijpelijk is in deze crisisperiode, valt ze in principe nog mee als we dat vergelijken met de rest van Vlaanderen.

Exportactiviteiten dalen opnieuw

De exportactiviteit laat in oktober voor alle indicatoren de sterkste oktoberkrimp sinds 2010 zien. Met 1578 stuks zakt het aantal afgeleverde certificaten tot -14% onder het maandgemiddelde. De exportwaarde overstijgt dit referentiepunt nog met ruim 11%. Ondanks de omvangrijke krimp ten opzichte van vorige maand zijn de trends voor beide indicatoren significant opwaarts. Dit patroon is grotendeels te verklaren door de sterke seizoenaal aangestuurde toename van de activiteit die zich jaarlijks in maart voordoet. Het valt niet uit te sluiten dat deze seizoenale piek in maart 2023 onder druk van de geopolitieke ontwikkelingen gevoelig zal dalen.

Bouw: meest omvangrijke krimp sinds 2005

De recentste effectieve bouwdata hebben betrekking op juli. In die maand loopt het aantal bouwvergunningen traditioneel stevig terug. In 2022 liep de terugval echter stevig op tot maar liefst -40,5%. Dat is tegelijk de meest omvangrijke julikrimp sinds 2005. De trendpatronen voor de residentiële nieuw- en renovatiebouw en de niet-residentiële renovatiebouw blijven opwaarts gericht. De trend voor de niet residentiële nieuwbouw blijft significant neerwaarts gericht.

Meer nieuwe voertuigen, maar nog steeds onder pre-coronaperiode

In oktober 2022 werden 8,1% meer nieuwe voertuigen ingeschreven dan in september. Enkel bij de opleggers zien we een daling. Alle trends zijn opwaarts gericht. Voor de bedrijfsvoertuigen en de personenwagens zijn deze patronen opvallend sterk, en qua intensiteit vrijwel identiek aan die van een jaar geleden. Wat vrachtwagens en opleggers betreft, wijst de verwachte evolutie eerder in de richting van een stagnatietendens.

Krapte op de arbeidsmarkt verminder, en ook minder vacatures

Het totale aantal werkzoekenden krimpt met -2,3%. Tegelijk zien we dat er in oktober 19,4% minder vacatures werden uitgeschreven dan in september. Dit is voor oktober de meest omvangrijke maand-tot-maand krimp sinds 2010. In oktober rapporteerden de Limburgse ondernemingen per einde maand 9232 openstaande vacatures, goed voor een krimp van -15,88% ten opzichte van de situatie in september. Dit is de sterkste maand-tot-maand terugval sinds april en mei 2020 (-17,9% resp. -15,7%). De trend blijft positief, maar vlakt wel uit ten opzichte van vorig jaar. Dus ook al lijkt de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen, toch is het opvallend dat simultaan met die tendens ook minder vacatures uitgeschreven worden.

Contactpersoon

Menno Van Gemeren

Adviseur belangenbehartiging

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?
LI - RECORE

Artikel uit publicatie