Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Credendo viert 100 jaar: “Belgische bedrijven overal ter wereld ondersteunen”

Credendo viert 100 jaar: “Belgische bedrijven overal ter wereld ondersteunen”

  • 19/11/2021

Het Belgische export- en kredietverzekeringsagentschap Credendo bestaat 100 jaar. Dankzij die ervaring, hun aanwezigheid in 15 Europese landen en een rating AA van S&P Global, kan Credendo wereldwijd ondernemers helpen om hun exportdromen te realiseren. “Kmo’s beperken hun export nog vaak tot buurlanden, maar met Credendo hebben ze meer groeimogelijkheden doordat ze ook verder buiten Europa veilig kunnen exporteren. We helpen hen met landenrisicoanalyses, begeleiding bij het opstellen van een contract, kredietverzekering en financieringsoplossingen. We willen echt een one-stop-shop zijn voor de verre export", zegt Nabil Jijakli, Deputy CEO van Credendo.

In 1921 werd België zwaar getroffen door de Eerste Wereldoorlog. De toenmalige regering besefte dat er iets moest gebeuren om de open, exportgerichte economie van België te ondersteunen. “Zo werd de Belgische Delcrederedienst opgericht, na de Britse, de tweede kredietverzekeraar ter wereld”, legt Nabil Jijakli uit. “Delcredere groeide, werd in 2013 ‘Credendo’ en telt vandaag 550 medewerkers, waarvan 350 in België. De Belgische staat is 100% aandeelhouder. We zijn niet alleen actief als de Belgische openbare kredietverzekeraar, maar ook als privaat kredietverzekeraar. Zo bestrijken we alle segmenten van de kredietverzekering en dekken we risico’s over de hele wereld.” In 2020 heeft Credendo bijna € 84 miljard aan internationale handel verzekerd en € 334 miljoen aan premies geïnd. Het is de vierde grootste kredietverzekeringsgroep in Europa.

“Als openbare kredietverzekeraar steunen we de exportactiviteit van bedrijven met een Belgisch belang. Vanuit onze preventieve rol maken we permanent risico- en economische analyses van landen. Die krijgen dan een rating van 1 tot 7. Rating 7 betekent dat het te gevaarlijk is om er exportactiviteiten te verzekeren of te financieren. Credendo dekt ook het risico van niet-betaling. Ik denk aan een politiek risico zoals oorlog, sociale onrust of non-conversie en transferbeperkingen van deviezen. Daarnaast dekken we het commerciële risico, bijvoorbeeld als een klant van de exporteur failliet gaat.” 

foto

Credendo biedt alles bij elkaar drie soorten producten aan. “In de eerste plaats is er de kredietverzekering. We dekken niet alleen de exporteur, maar ook de bank die projecten in het buitenland financiert. Daarnaast verzekeren we buitenlandse investeringen tegen onteigening, politiek geweld, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, non-conversie en transferbeperkingen van deviezen, enz. Denk maar aan een Belgische onderneming die een brouwerij opzet in Rwanda, of een Belgisch bouwbedrijf dat een groot project in Rusland realiseert. En tot slot financieren we ondernemingen, en kmo’s in het bijzonder, rechtstreeks tot maximaal € 8 miljoen voor een duurtijd van vijf jaar. We kunnen ook een financiële bankgarantie geven waarmee de ondernemingen dan gemakkelijker een krediet kunnen verkrijgen. Onze rol is ook curatief: als het mis loopt, betalen wij de klant een schadevergoeding en proberen we de vorderingen te recupereren.” 

Credendo bestaat een eeuw, maar kijkt ook naar de toekomst. “We zetten in op innovatie en digitalisatie, maar het persoonlijk contact met de ondernemer blijft essentieel”, weet Nabil Jijakli. “Duurzaamheid dragen we ook hoog in het vaandel. Zo wordt de milieu- en sociale impact van grote projecten geanalyseerd en waar nodig worden maatregelen getroffen om de potentieel negatieve impact te beperken, te verminderen of zelfs weg te halen. Projecten met een zware impact op de gezondheid of het milieu steunen we niet. We onderschrijven ook 12 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de VN. Niet alleen de projecten die we steunen, zijn duurzaam, maar we zijn zélf sinds 2019 ook CO2-neutraal geworden. We meten al 10 jaar onze emissies en hebben heel wat maatregelen genomen om het label te verdienen.” 

Meer info: www.credendo.com 

Proximus