Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Corporate sustainability reporting directive

Corporate sustainability reporting directive

  • 01/07/2022

Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Het doel van deze nieuwe richtlijn is om bedrijven en investeerders meer in de richting van duurzame investeringen te bewegen, in lijn met de Europese Green Deal en klimaatakkoorden. Concreet zullen bedrijven geconfronteerd worden met strengere rapportageverplichtingen met betrekking tot de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten.

corporate

 

Meer ondernemingen in het vizier van duurzaamheidsverslaggeving

De CSRD houdt een wijziging in van de bestaande EU-richtlijn niet-financiële informatie (NFI). De huidige NFI – zoals van kracht voor verslaggeving over duurzaamheidsinformatie – heeft vandaag betrekking op 11.700 bedrijven en concerns in de hele EU. Meer concreet gaat het om grote organisaties van openbaar belang (zogenaamde OOB-instellingen) en beursgenoteerde ondernemingen in de EU.

De invoering van de CSRD zorgt ervoor dat het aantal bedrijven die moeten voldoen aan de EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving, zal stijgen tot circa 49.000.

De belangrijkste CSRD-actiepunten op een rij

  • Rapportage op basis van de dubbele materialiteitsbenadering: bedrijven moeten rapporteren over (1) risico’s als gevolg van materiële duurzaamheidsontwikkelingen (zoals grondstoffenschaarste of productieverstoringen) en (2) de materiële impact van het bedrijf op mens en milieu.
  • Het formuleren van langetermijndoelstellingen en beleid op het vlak van ESG: aandacht voor duurzaamheid is niet langer vrijblijvend, maar wordt verankerd in de langetermijnvisie en -strategie van het bedrijf. 
  • Due diligence over de eigen operatie en toeleveringsketen: bedrijven moeten de impact van hun eigen (productie)processen controleren en communiceren, inclusief de impact van activiteiten van leveranciers.
  • Transparantie over rolverdeling en verantwoordelijkheden: bedrijven moeten duidelijk aangeven welke interne afdelingen verantwoordelijk zijn voor de ESG-doelen en de voortgang ervan.
  • Geïntegreerde rapportage en verplichte externe assurance: de ESG-rapportage moet voldoen aan de door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden, terwijl tegelijk de doelen en prestaties verplicht opgenomen moeten worden in het jaarverslag. Ook een controle door een onafhankelijke accountant is vereist.

Vroegtijdig voldoen aan CSRD rendeert

De eerste rapportageverplichting onder de CSRD geldt vanaf 2024/2025. Ondanks deze ogenschijnlijk ruime deadline is het een verstandige zet nu al werk te maken van het opstellen of updaten van een duurzaamheidsstrategie, als basis voor de rapportage. Ook het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren gebeurt best zo vroeg mogelijk.

Deze aanpak zorgt voor een grotere wendbaarheid en toekomstbestendigheid van de organisatie. Actief inzetten op ESG levert een competitief voordeel op ten opzichte van bedrijven die nog geen rapportageverplichting hebben. 

Wil je zelf leren hoe je een duurzaamheidsverslag opstelt?

Europa wil bedrijven en investeerders meer in de richting van duurzame investeringen doen bewegen. Het opstellen van een duurzaamheidsverslag is een belangrijke stap in de goede richting. Hoe pak je dit als ondernemer correct aan? Volgens welke standaarden rapporteer je het best? De Voka-opleiding ‘Opstellen van een duurzaamheidsverslag’ schept klaarheid. 

Programma en inschrijven: klik hier

Contactpersoon

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Artikel uit publicatie