Skip to main content
  • Nieuws
  • Coronavirus: wat moet je doen als iemand op de werkvloer vreest besmet te zijn?

Coronavirus: wat moet je doen als iemand op de werkvloer vreest besmet te zijn?

  • 13/03/2020

Je hebt als bedrijf alle mogelijke preventiemaatregelen genomen, toch voelt een medewerker zich plots ziek op de werkvloer. Vermoedelijk gaat het om het coronavirus. Hoe pak je dit concreet aan?

Van affiches over handhygiëne tot thuiswerk: heel wat werkgevers treffen maatregelen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Maar wat als een werknemer op de werkvloer plots kampt met koorts, hoesten en ademhalingsproblemen en dus denkt besmet te zijn? 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) raadt ondernemingen aan om hier een plan van aanpak voor op te stellen, en geeft zelf ook advies over welke stappen je dan het beste kan nemen. Dat omvat drie grote pijlers:

  1. Breng de zieke persoon onder in een apart zaaltje of een ruimte waar hij niet in contact komt met collega’s of klanten. Zo beperk je het risico dat anderen besmet raken. Mogelijk besmette personen moeten bij niezen of hoesten de mond en neus bedekken met een wegwerpzakdoekje, adviseert de FOD Volksgezondheid. De zakdoekjes moeten worden weggegooid in een vuilnisbak met een deksel en ze moeten de handen wassen.
  2. Neem contact op een huisarts. De FOD Volksgezondheid roept mogelijk besmette personen op om telefonisch contact op te nemen en niet naar de spoeddienst of naar de wachtzaal te gaan. Dit om verdere besmettingen te voorkomen. 
  3. Probeer in kaart te brengen wie op de werkvloer een verhoogd risico loopt om ernstig ziek te worden bij een besmetting. Het gaat dan om oudere werknemers en personen met bijvoorbeeld hartaandoeningen, astma en diabetes. Bij hen is extra waakzaamheid geboden.

De behandelende arts zal verder de nodige maatregelen nemen om de patiënt te verzorgen en zo nodig te isoleren, en zijn thuis- en werkomgeving zo goed mogelijk beschermen tegen verdere besmetting. Zo merkt VLAIO op. 
Collega’s die in contact geweest zijn met de besmette patiënt worden van nabij opgevolgd door de behandelende arts(en) volgens een welbepaalde procedure van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De medische zorgverstrekkers zijn het best geplaatst om de ernst van de situatie goed te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen.

Een quarantaine is een drastische en vaak ook complexe maatregel, die in de praktijk niet snel genomen wordt.

Bronnen: VLAIO, Wereldgezondheidsorganisatie, FOD Volksgezondheid.

Stel je vraag

Heb je een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot je bedrijf of werknemers? Je kunt terecht bij:

Antwerpen-Waasland
jill.suetens@voka.be

Brusselse metropool
jan.vandoren@voka.be

Limburg
kenneth.stulens@voka.be

Mechelen-Kempen
fientje.moerman@voka.be

Oost-Vlaanderen
viavoka@voka.be

Vlaams-Brabant
isabel.dewinter@voka.be

West-Vlaanderen
daphne.renier@voka.be

Nationaal
infocorona@voka.be

Vragen over het coronavirus en de impact op uw onderneming?

Raadpleeg hier de FAQ
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez