Skip to main content
 • Nieuws
 • Coronavirus: de lijst met essentiële bedrijven is uitgebreid: hoe?

Coronavirus: de lijst met essentiële bedrijven is uitgebreid: hoe?

 • 24/03/2020

UPDATE: 1 november 2020. Dit is een oud artikel. De nieuwe lijst met essentiële winkels die op 1 november 2020 werd gepubliceerd is terug te vinden op  www.voka.be/coronavirus-faq.

Op 23 maart 2020 heeft de federale regering het Ministerieel Besluit met onder meer de lijst van essentiële bedrijven, geactualiseerd. Op vraag van Voka en de andere werkgeversorganisaties werden diverse paritaire comités toegevoegd. Aanpassingen worden gemarkeerd.

Voorlopig overzicht dd. 24/03/2020 13u00. Deze toelichting kan bijgestuurd worden op basis van nieuwe informatie.

Maatregelen met een rechtstreekse impact op ondernemingen en haar medewerkers:

1. De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:

 • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • de dierenvoedingswinkels;
 • de apotheken;
 • de krantenwinkels;
 • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen.


2. De handelszaken en winkels die wel open mogen zijn, moeten de volgende afspraken volgen: 

 • De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:
  • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende 
  • een periode van maximum 30 minuten;
  • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
 • Solden of kortingsacties zijn verboden. 
 • De voedingswinkels mogen uitsluitend tussen 7.00 uur en 22.00 uur geopend zijn.
 • Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het normale openingsuur tot 22u00.
 • De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.

3. Verplaatsingen noodzakelijk voor woon-werkverkeer zijn toegelaten

 • De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.
 • Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo’n wijze georganiseerd worden teneinde de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Niet essentiële (dienst)reizen naar het buitenland zijn tot en met 5 april verboden.


4. De lessen blijven opgeschort; noodopvang voor kinderen wiens ouders geen opvang kunnen verzorgen  

 • De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst. Opvang wordt echter verzekerd. Hogescholen en universiteiten werken via afstandsonderwijs.


5. Werkorganisatie voor alle niet essentiële bedrijven

 • Niet essentiële bedrijven zijn in principe alle ondernemingen, van welke grootte ook, tenzij zij  expliciet voorkomen in de lijst van cruciale sectoren of essentiële diensten (zie punt 6). 
 • Telethuiswerk is verplicht voor die bedrijven, onafhankelijk van welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
 • Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op de woon-werkverplaatsing georganiseerd door de werkgever.
 • De bedrijven die noch telethuiswerk noch social distancing kunnen toepassen, moeten verplicht sluiten.


6. Werkorganisatie voor essentiële bedrijven 

 • Deze bedrijven moeten, indien mogelijk, dezelfde regels van punt 5 toepassen mbt telethuiswerk en social distancing.
 • Indien dit niet mogelijk is, moeten deze bedrijven echter niet sluiten. 
 • Het is momenteel nog onduidelijk of deze bedrijven zich moeten beperken tot een minimale bezetting of dat een normale personeelsbezetting toegelaten is.
 • De essentiële bedrijven zijn enkel diegene die vallen onder de Paritaire Comités die hieronder vermeld worden, met inachtname van de beperkingen die daarnaast vermeld zijn. 
Paritaire comités cruciale sectoren en essentiële diensten Beperkingen 
102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens  
104 Paritair comité voor de ijzernijverheid Volcontinu bedrijven
105 Paritair comité voor non-ferro metalen Volcontinu bedrijven
110 Paritair comité voor textielverzorging  
111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Beperkt tot onderhoud productie, herstellingen van landbouwmachines
112  Paritair comité voor het garage bedrijf Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten 
116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid  
117 Paritair comité voor de petroleum nijverheid en -handel  
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid  
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren  
120 Paritair comité voor de textielnijverheid Beperkt tot de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten
121 Paritair comité van de schoonmaak Beperkt tot de schoonmaak van bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten 
124 Paritair comité voor het bouwbedrijf  Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten
125 Paritair comité voor de houtnijverheid Beperkt tot houten verpakkingen en paletten
126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking Beperkt tot houten verpakkingen en paletten
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen  
129 Paritair comité voor de voorbrenging van papierpap, papier en karton Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten
130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Beperkt tot drukken van dag en weekbladen
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land-en tuinbouwwerken  
136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking  Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten
139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart  
140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek 
Subcomités: 140.01,140.03, 140.04
Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer,  logistiek en grondafhandeling voor luchthavens
143 Paritair comité voor de zeevisserij  
144 Paritair comité voor de landbouw  
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf  
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie  
149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen  Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen
149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel Beperkt tot onderhoud en herstelling
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs  
200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden  Beperkt tot de bedienden van ondernemingen die behoren tot de paritaire comités van arbeiders die voorkomen op de lijst en die zelf geen eigen bedienden pc hebben  
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel  Beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten
202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren  
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven  
207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid  
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid  
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel  
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid  
221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten. 
222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten.
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs   
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek  
227 Paritair comité voor de audiovisuele sector Beperkt tot radio en televisie
301 Paritair comité voor het havenbedrijf   
302 Paritair comité voor het hotelbedrijf Beperkt tot de hotels 
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven Beperkt tot radio en televisie
309 Paritair comité voor de beursvennootschappen  
310 Paritair comité voor de banken  Beperkt tot essentiële bankverrichtingen 
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken  Beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten
312 Paritair comité voor de warenhuizen  
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten  
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart  (en subcomités)  
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten  
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)  
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)  
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen  
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen  
322 Partitair comité voor uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Beperkt tot persoonlijke assistenten voor personen met een handicap
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf  
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer   
329 Paritair comité voor de socioculturele sector Beperkt tot zorg en voedselbedeling
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector  
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector  
335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen Beperkt tot de sociale secretariaten
336 Paritair comité voor de vrije beroepen  
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector Beperkt tot gehandicaptenzorg
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)   
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën  

Stel je vraag

Heb je een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot je bedrijf of werknemers? Je kunt terecht bij:

Antwerpen-Waasland
jill.suetens@voka.be

Brusselse metropool
jan.vandoren@voka.be

Limburg
kenneth.stulens@voka.be

Mechelen-Kempen
fientje.moerman@voka.be

Oost-Vlaanderen
viavoka@voka.be

Vlaams-Brabant
isabel.dewinter@voka.be

West-Vlaanderen
daphne.renier@voka.be

Nationaal
infocorona@voka.be

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant